ကဲ …….
ေဆးလိပ္၊ စီးကရက္ေသာက္ျခင္းဟာ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ အေျပာခံေနရသူေတြအတြက္ ……..
ေဆးလိပ္န႔ဲ စီးကရက္ကို ဗူးလိုက္အားေပးရေလာက္ေအာင္ အရမ္းၾကိဳက္တ့ဲ လူၾကီး၊ လူငယ္ေတြအတြက္ ……..
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းရ႕ဲ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို သိရွိေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ (ေနာင္အခါ သူမ်ားေမးရင္ ေျဖႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ။)
(၁) ေဆးလိပ္၊ စီးကရက္ကို စြဲျမဲစြာ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ သင္ဟာ အိုျခင္း၊ နာျခင္း ကင္းပါတယ္။
(၂) လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားထဲမွာ သင့္ကို လူရွိန္ေစပါတယ္။
(၃) ေဆးလိပ္၊ စီးကရက္ကို စြဲျမဲစြာ ေသာက္သူရ႕ဲအိမ္ဟာ သူခိုး ခိုးခံရတ့ဲေဘးမွ လြတ္ကင္းေစပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ သိခ့ဲရင္ comments မ်ားန႔ဲ ေျဖေပးၾကပါလို႔ …………. ။

About white

A. W has written 41 post in this Website..

"A beauty of life not depend on how happy you are, but depend on how the others happy because of you."