ဖြင့္ၾကည့္ရင္ အလြယ္တကူဖြင့္လို႔ရေအာင္ ပံုဆိုဒ္ေတြကို ေလ်ာ့ျပီးတင္လိုက္ပါတယ္ … ကြန္ျဖဴးရွပ္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွ ဓါတ္ပံုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာေတြနဲ႔ ေရွးေဟာင္း ဗိသုကာလက္ရာေတြ အမ်ားၾကီးကို ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ စာေပထြန္းကားတဲ့ပင္မေနရာတစ္ခုျဖစ္မယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ ကၽြန္မသြားဖူးသမွ် ေနရာေတြထဲမွာ ေရွးအက်ဆံုးနဲ႔ အခမ္းနားဆံုး ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကအျပန္မွာ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေၾကာင္း စိတ္၀င္စားျပီး ေလ့လာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာသာစကားအခက္အခဲအရ အရမ္းေတာ့ နားမလည္ဘူး … သူ႔အေၾကာင္းစာအုပ္တစ္အုပ္ထဲက သူ႔အေတြးအေခၚအယူအဆကို အနည္းငယ္ေကာက္ႏႈတ္ျပီး ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ။

Teachings of Confucius

What you do not want done to yourself, do not do to others (golden rule)

(ကိုယ့္ကိုလုပ္ရင္မခံနိုင္တဲ့အရာကို သူမ်ားကို သြားမလုပ္ပါနဲ႔။) (ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားပါ)

one looks in vain for retribution in the next life as a sanction of right conduct.

ေနာင္ဘဝက်မွ လက္စားေခ်မယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္သည္။

the souls of the departed relatives were largely dependent for their happiness on the conduct of their living descendants.

ေသဆံုးသြားသူေတြရဲ႔ ၀ိညာဥ္ေတြရဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔မႈဟာ အသက္ရွင္က်န္ေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္မ်ားရဲ႕  ေကာင္းေသာအျပဳအမူေတြေပၚ အမ်ားၾကီး မွီခိုပတ္သက္ေနပါတယ္။

The principles of morality and their concrete application to the varied relations of life were embodied in the sacred texts, which in turn represented the teachings of the great sages of the past raised up by Heaven to instruct mankind.

ျမင့္ျမတ္ျခင္း(ကိုယ္က်င့္သိကၡာ)၏ နိယာမသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အဲဒီနိယာမသေဘာတရားရဲ႕ လူ႔ဘဝအေထြေထြမွာ အက်ိုးရွိရွိ အသံုးခ်ေရးကို တရားဓမၼစာေပမ်ားမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီစာေပေတြကို နတ္ျပည္မွ သူေတာ္စင္မ်ားက တဆင့္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ျပီး လူသားေတြကို လမ္းညႊန္မႈ ေပးခဲ့တယ္ …

To make oneself as good as possible, this was with him the main business of life. Everything that was conducive to the practice of goodness was to be eagerly sought and made use of.

မိမိကိုယ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၾကံေနထိုင္ျခင္းဟာ အဲဒီလူရဲ႔ ဘ၀မွာ အဓိက အလုပ္တာ၀န္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္တဲ့ အေလ့အက်င့္ကို မက္မက္ေမာေမာ စံုစမ္းရွာေဖြအသံုးျပဳရမယ္ ..

His motto was, to associate with the truly great and to make friends of the most virtuous. Besides association with the good, Confucius urged on his disciples the importance of always welcoming the fraternal correction of one’s faults.

သူ႔ရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ အမွန္တကယ္ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူမ်ားနဲ႔ မိတ္ေဆြျပဳလုပ္ျခင္းက အဓိက အခြင့္အလန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ လူေကာင္းေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ဲျခင္းနဲ႔ပါတ္သက္ျပီး၊ သူ႔တပည့္ေတြကို တိုက္တြန္းခဲ့တာတစ္ခုကေတာ့ တစ္ဦးရဲ႔အမွားကို တစ္ဦးက ညီရင္းအစ္ကိုကဲ့သို႔ သတိေပးျပဳျပင္ေပးျခင္းရဲ႔ အေရးပါမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

He recognized the danger, especially in the young, of falling into habits of softness and love of ease

လူငယ္ေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ စိတ္ဓါတ္ေပ်ာ့ည့ံတဲ့အေလ့အထနဲ႔ အလြယ္တကူျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ႔ အႏၱရာယ္ရွိပံုကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

As a foundation for the life of perfect goodness, Confucius insisted chiefly on the four virtues of sincerity, benevolence, filial piety, and propriety.

လံုး၀ဥႆုံေကာင္းမြန္တဲ့ဘ၀တစ္ခုအတြက္ အေျခခံအခ်က္ (၄) ခ်က္ကေတာ့  စိတ္ရင္းမွန္ျခင္း၊ ေမတၱာတရား၊ သားသမီးတို႔က ၾကည္ညိဳရိုေသျခင္းနဲ႔ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္ ။။။

Sincerity was with him a cardinal virtue. To be truthful and straightforward in speech, faithful to one’s promises, conscientious in the discharge of one’s duties to others

စိတ္ရင္းမွန္ျခင္းက အဓိက သူေတာ္ေကာင္းတရားျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ စကားကိုေျပာဆိုျခင္း၊ ေပးထားေသာကတိကို တည္ျခင္း၊ တျခားသူမ်ားကို တာ၀န္မွ ရပ္ဆိုင္ျခင္း ေရႊ႔ေျပာင္းေပးျခင္းတို႔တြင္ လိပ္ျပာသန္႔သန္႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

Benevolence:,”Is not mutual goodwill such a principle? What you do not want done to yourself, do not do to others“. “Requite injury with justice, and kindness with kindness” , “acts as an encouragement to the people. To requite injury with injury acts as a warning” .

ေမတၱာတရား … အသြားအျပန္ရွိတဲ့ စိတ္ခ်င္းဆက္သြယ္မႈ နိယာမတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ကိုအလုပ္မခံခ်င္တာကို သူမ်ားေတြကိုလည္း သြားမလုပ္ပါနဲ႔ ..ကုိယ့္ေၾကာင့္ဆံုးရွံဳးျခင္းကို တရားသျဖင့္ ျပန္ေပးေလ်ာ္ပါ .. ၾကင္နာျခင္းကို ေမတၱာျဖင့္ တုန္႔ျပန္ပါ … လူေတြကို အားေပးပါ … ပ်က္စီးျခင္းကို ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တားျမစ္ထားပါတယ္ ..

Filial piety is the root of all virtue.”–“Of all the actions of man there are none greater than those of filial piety.” To the Chinese then as now, filial piety prompted the son to love and respect his parents, contribute to their comfort, bring happiness and honour to their name, by honourable success in life.

သားသမီးတို႔က ရိုေသေလးစားျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားအားလံုး၏ အေျခခံအရင္းျဖစ္ပါတယ္ …လူသားအားလံုး၏ အျပဳအမူမ်ားတြင္ လူၾကီးသူမကို ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္းေလာက္ ျမင့္ျမတ္တာမရွိပါ … ယခုေခတ္တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအထိ သားသမီးက မိဘကို ခ်စ္ျခင္းေလးစားျခင္းကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္ … မိဘမ်ားကို သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေအာင္ထားျခင္း .. ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ နံမည္ဂုဏ္သတင္းတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဆြတ္ခူးေပးျခင္း …

“propriety“. It embraces the whole sphere of human conduct, prompting the superior man always to do the right thing in the right place.

သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ျခင္း ….. ကမာၻေပၚမွာ လူသားအားလံုးရဲ႕  အျပဳအမူပိုင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္ … အထက္လူၾကီးေတြဟာ အျမဲတမ္း သင့္ေတာ္တဲ့ကိစၥကို သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာမွာ လုပ္ရန္ …

** အတတ္ႏိုင္ဆံုး ၾကိဳးစားျပီး ဘာသာျပန္ၾကည့္ေပမယ့္ အဆင္မေခ်ာျဖစ္ေနေသးတယ္လို႔ထင္ပါတယ္ … အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျပီး ျပင္ေပးေစလိုပါတယ္ **

weiwei

About weiwei

weiwei has written 367 post in this Website..

မဂၤလာပါ ....

   Send article as PDF