ပုဂၢလိက စာသင္ေက်ာင္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္မည့္စာသင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ကမူလသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအျပင္ တရုတ္စာ၊တရုတ္စကားကဲ့သို႔ အပို ဘာသာရပ္ ေတြပါတြဲသင္ရန္ေၾကာ္ျငာထားေၾကာင္း ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ပုဂၢလိကစာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ မူရင္းသက္ဆုိင္ရာအတန္းအလုိက္ သတ္မွတ္ထားသည့္သင္ရိုးညြန္းတမ္းမ်ားႏွင့္အညီသင္ၾကားပို႔ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ယခုအခါတရုတ္စာ၊ တရုတ္စကားကဲ့သုိ႔ အပိုဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေတြပါပို႔ခ်ရန္ေၾကာ္ျငာဆြဲေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လက္မႈအတက္ပညာကဲ့သို႔အပိုသင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေၾကာ္ျငာအခ်ိဳ႕တြင္ေတြ႔ရွိရသည္။ “ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြရွိလာတာေကာင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံ တကာမွာလည္း အစိုးရကဖြင့္တဲ့ ေက်ာင္း၊ အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳေပးထားတဲ့ပုဂၢလိကေက်ာင္း၊ သပ္သပ္ပုဂၢလိကေက်ာင္းဆိုၿပီး ရွိၾကတာပဲ။ အဓိက က သင္ၾကားတဲ့ ေနရာမွာတတ္ေအာင္၊ တကယ္တတ္ေအာင္ သင္ေပးႏိုင္ဖုိ႔ အဓိကပဲ။ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးအရ အၿပိဳင္အဆုိင္ပဲေလ။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြဆိုေတာ့ တစ္ေက်ာင္းက ဘာအပုိသင္ေပးမယ္၊ ဘယ္လိုစည္းကမ္းနဲ႔သင္ေပးမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြရွိလာတာေပါ့။ တခ်ိဳ႕က် ေတာ့လည္း ေစ်းကြက္ပစ္မွတ္ထားၿပီးဆြဲေဆာင္တာေပါ့။ အခုတရုတ္စာ၊တရုတ္စကားသင္ေပးမယ္ဆိုရင္ တရုတ္စာသင္ခ်င္တဲ့ သူေတြကို အဓိကထားၿပီး ဆြဲေဆာင္တဲ့သေဘာေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းဒီလိုဝန္ေဆာင္မႈ ၿပိဳင္ဆိုင္တဲ့သေဘာက ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြမွာ ပိုေတြ႔ရမွာပါ။ ဒါမွ ေစ်း ကြက္ စီးပြားေရးနဲ႔ကိုက္ညီမွာပါ” ဟုအၿငိမ္းစားပညာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္း၏အျမင္ကိုေျပာျပေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ News Watch Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF