သူသည္ အလြန္ လြမ္းမိုးမႈ အားေကာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အတြက္ သူမက သူ.ကို
ေရြးခ်ယ္လက္ထပ္ခဲ့ပါသည္။ သို.ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူမသည္ ထိုလူ ႏွင့္ လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုလူသည္ အရာရာကို လြမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္တတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္ ။

သူသည္ သူမကို သနားစရာေကာင္းလြန္းသည့္ အတြက္ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ လက္ထပ္ခဲ့ပါသည္ ။ သို.ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အကူအညီမရ ၊ အစစအရာရာ အားနည္းသည္ဟုေျပာျပီး
ကြားရွင္းျပတ္စဲခဲ့ပါသည္ ။

သူမ သည္ သူ.ကို လက္ထပ္ခဲ့ပါသည္ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူသည္ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို ေကာင္းစြာ ရပ္တည္ ႏိုင္ဖို. အတြက္ ၀င္ေငြအျပည့္အ၀ရေအာင္ ရွာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူမသည္ ထိုလူ ႏွင့္ ကြာရွင္းျပတ္စဲခဲ့ပါသည္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုလူသည္ ၀င္ေငြရေရး သူ.အလုပ္မွလြဲလို.
ဘာမွစိတ္မ၀င္စားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့ပါသည္ ။

သူသည္ သူမကို လက္ထပ္ခဲ့ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူမသည္ သူ၏ မိခင္ကို သတိရေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္ ။သို.ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြာရွင္းခဲ့ပါသည္ ။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
သူမသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ.မိခင္ႏွင့္ ေန့စဥ္ႏွင့္အမွ် ပိုတူလာ ေသာေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့ပါသည္။

သူမသည္ သူ.ကို လက္ထပ္ခဲ့ပါသည္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူသည္ ေၾကာ့ေၾကာ့ေလး ေနတတ္ျပီး ခ်စ္တတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္ ။ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူမသည္ ထိုလူ ႏွင့္ကြာရွင္းျပတ္ဆဲခဲ့ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူသည္ ေပ့ါေပါ့ေနျပီး အခ်စ္ စိတ္ကူးယဥ္လြန္းေသာေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပပါသည္ ။

သူသည္ သူမကို လက္ထပ္ခဲ့ပါသည္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူမသည္ တည္ျငိမ္ရင့္က်က္ျပီး
က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္စြာ ေနထိုင္တတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္ ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူသည္ သူမကို ကြာရွင္းျပတ္ဆဲခဲ့ပါသည္ ။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူမ ႏွင့္ေနရသည္မွာ ပ်င္းစရာ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့ပါသည္ ။

(ဘယ္သူေရးသလဲေတာ့ မသိဘူးဗ်။ က်ေနာ့္ ေမးလ္ထဲေရာက္လာလို႔ စဥ္းစားစရာေလးေတြလည္း ပါေနလို႔ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ သိတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား ေျပာျပေပးၾကပါ။)

Good Idea

About Good Idea

Good Idea has written 144 post in this Website..

လူ႔ဘ၀ဟာ ခဏေလးပါ။ အသံုးခ်တတ္ပါေစ။

   Send article as PDF