စေနေန ့နံနက္ ၅ နာရီ မိနစ္ ၃၀: ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ကြင္းလံုးကၽြတ္ လြတ္ျမာက္ျခင္း မဟုတ္
ပဲ အကန္ ့အသတ္ ျဖင့္သာ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ထပ္မံ သတင္းရရွိသည္။

သီးျခား အတည္ ျပဳခ်က္မရေသးေပ။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..