ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အရပ္အေခၚ ၅ သိန္းဖုန္းဟု ေခၚေသာ သတ္မွတ္ထားေတာ့ ဧရိယာ (ၿမိဳ႕နယ္) အတြင္းသာ ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ စီဒီအမ္ေအ ဖုန္းတစ္မ်ိဳးကို ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုဖုန္းမ်ားသည္ ၁၀ ႏွစ္သာ သက္တမ္းရွိျခင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုး သယ္ယူ ေျပာဆိုျခင္း မျပဳႏိုင္သျဖင့္ ေလ်ာက္ထား၀ယ္ယူသူနည္းလ်က္ရွိရာ ယခုအခါ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႕မွ စၿပီး ထိုဖုန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုး မည္သည့္ ေနရာတြင္မဆို ေျပာဆိုႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ထိုသို႕သာ တစ္ကယ္ျဖစ္လာပါက ၅ သိန္း တန္ဖုန္းမ်ားေစ်းတက္ၿပီး တရား၀င္ ၁၅ သိန္း ၅ ေသာင္း သြင္းရေသာ GSM ဖုန္းမ်ားကို လူႀကိဳက္နည္းသြားႏိုင္ၿပီး ၀ယ္လိုအားက်သြားႏိုင္ေၾကာင္း ဖုန္းေစ်းကြက္မွ ခန္႕မွန္းၾကပါသည္။

About wunna

kw wunna has written 42 post in this Website..

I'm from Myanmar.

   Send article as PDF