ဗီယက္နန္ ႏိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းမွာ က်င္းပမဲ့ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း ဟာ နဂိုမူလက စီးပြားေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဓိကေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ထုိင္းႏိုင္ငံရဲ႕ မၿငိမ္သက္မႈနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ ေတြေၾကာင့္ ထို အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခုကို အေလးေပး ေဆြးေႏြးရမည့္ အေနအထားသို႕ေရာက္ေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကို ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ ပြင့္လင္းတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ ဖိအားေပးရန္အတြက္ အာဆီယံ ကိုတြန္းအားေပးေနၾကပါတယ္။

About wunna

kw wunna has written 42 post in this Website..

I'm from Myanmar.