ျကည့္ျပီးရင္ေက်းဇူးစကားေလးေျပာေပးလိုက္ပါေနာ္။
ဆက္တိုက္လာပါလိမ့္မယ္။
အသံဖို္င္လည္းတင္ပါလိမ့္မယ္။

   Send article as PDF