စစ္တပ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ဂုံသိတ္ခါကုိ ထိမ္းသိမ္းကာ မူဝါဒလမ္းစဥ္ (၇)ခ်က္နဲ႔ အညီ အရပ္သားအစုိးရတရပ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ

About BM

has written 19 post in this Website..