ကာရာအိုေကဆိုင္သို႔ အပန္း ေျဖလာေရာက္ၾကရန္အတြက္ ကာရာအိုေကဝန္ထမ္း အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသို႔ ပ႐ိုမိုးရွင္း ဆင္းလာၾကေၾကာင္း သိရသည္။ယင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ထိုင္ေနသူ မ်ားကို လိပ္စာကတ္ေပးကာ လာ ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚၾကၿပီး ၁ နာရီ ကို ေငြေၾကးမည္မွ် ေပးရသည္ သိလိုပါက ျပန္လည္ေျဖၾကားေပး ေၾကာင္း သိရသည္။”တျခားကုန္ပစၥည္းေတြအ တြက္ ပ႐ိုမိုးရွင္းဆင္းတဲ့ ေကာင္မ ေလးေတြ ထင္ေနတာ။ ကိုယ့္ကို လိပ္စာလာေပးၿပီး မိတ္ဆက္မွKTV က ဝန္ထမ္းေလးေတြမွန္းသိ တာ” ဟု ပန္းဆိုးတန္းစားေသာက္ ဆိုင္တြင္ စားေသာက္ေနသူ တစ္ ဦးက ေျပာသည္။ကာရာ အိုေက အမ်ိဳးသမီးဝန္ ထမ္းမ်ားမွာ တစ္လလွ်င္ လစာ က်ပ္ ၃ ေသာင္းမွ ၅ ေသာင္းဝန္း က်င္ထိႏွင့္ ၄င္းတို႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပး ရေသာအခန္းေၾကး၏ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိ ေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ လာေရာက္ အပန္းေျဖသူမ်ား ေပးေသာဆုေငြကိုလည္း ရရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။အခ်ိဳ႕ေသာ ကာရာအိုေကမ်ား မွာ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္း မ်ား ကိုလာ  ေရာက္သီဆိုသူက ဝန္ေဆာင္မႈ ေပး ရန္ေခၚပါက ယင္းဝန္ထမ္းကို ဝန္ ေဆာင္မႈေၾကး က်ပ္ ၅ဝဝ ေပးရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။”ကြၽန္မတို႔ တစ္ညအခန္း ဘယ္ေလာက္ဝင္ရတယ္ဆိုတာကို တံုကင္ျပားေလးေတြယူရတယ္။ တံု ကင္ျပားအေရအတြက္နဲ႔ ပိုက္ဆံ ျပန္ထုတ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ ပိုက္ဆံ လို တဲ့ သူေတြက တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ပိုက္ဆံထုတ္ၾကတယ္။ အမ်ားစုက ေတာ့ လကုန္မွပဲ ထုတ္ၾကတာ။ ပံုမွန္ေတာ့ တစ္လ တစ္သိန္းေက်ာ္  ရပါတယ္” ဟု ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ကာရာအိုေကအမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။လက္ရွိအေနအထားတြင္ ကာ ရာအိုေကသို႔ လာေရာက္အပန္းေျဖ သူ နည္းပါး လာျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳး သမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား ပ႐ိုမိုးရွင္း ဆင္းခိုင္းေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။
Popularmyanmar-http://popularmyanmar.com/mpaper/?p=10049

က်န္ရွိေသာသတင္းအခ်က္လက္ႏွင့္ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားကို MG ရွိအာစရိမ်ားမွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားပါလိမ့္မည္။

ဒီဇင္ဘာအတြင္း မုန္တိုင္းတစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသး
ဒီဇင္ဘာအတြင္း ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္၌ မုန္တိုင္းတစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ ေပၚႏိုင္မည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္တြင္ ေအးၿပီးေျခာက္ေသြ႕ ေသာ အေရွ႕ေျမာက္ေလမ်ား တိုက္ ခတ္သည့္ ေဆာင္းမုတ္သံုကာလ စတင္ဝင္ေရာက္ၿပီး ထူးျခားသည့္ မိုးေလဝသအေျခအေနျဖစ္ေပၚႏိုင္ ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။  ဒီဇင္ဘာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားကို ျဖတ္သန္း သြားေလ့ရွိသည့္အေနာက္ဂ်က္ ေလစီးေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္ ေသာ ေၾကာင ့္ျပည္ တြင္းေလ ေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရးတြင္ အထူးဂ႐ု ျပဳရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အေရွ႕ ဘက္မွ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ႏိုင္ သည့္အတြက္ မြန္၊ တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လိႈင္းႀကီးႏိုင္သျဖင့္ ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္း သြားလာေရးကို အထူး ဂ႐ုျပဳၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို ကာလသည္  ေအးၿပီး ေျခာက္ေသြ႕ သည့္ ရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိုး ရြာသြန္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေလ်ာ့နည္း သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္  ျပည္ တြင္းေရေၾကာင္းသြား လာေရးတြင္ ျမစ္ေရနည္းမႈ အေျခအေနမ်ားကို လည္း ဂ႐ုျပဳရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး အတြင္းရွိ ေလဖိအားမ်ားရပ္ဝန္းမွာ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္ဆီသို႔ ထိုးဆင္းလာသည့္ အခါ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အေအး ပိုလာသကဲ့သို႔ ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္း မ်ားဘက္မွ ေလဖိအား မ်ားရပ္ဝန္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီသို႔ တိုးဝင္လာ သည့္အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္လည္း အေအးပို လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေအာက္ ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေလထုမၿငိမ္မသက္ျဖစ္ရာမွ ျဖစ္ ေပၚလာတတ္သည့္တိမ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အေအးေပါ့သြားတတ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ အထက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ မည္ဆိုပါက ႀကိဳတင္အသိေပးခ်က္ မ်ားကို မိုး/ဇလမွ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မိုးေလဝသသတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍သိရွိလိုပါက ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ရွိေသာ အလိုေလ်ာက္ေျဖၾကားစက္ ဝ၆၇-၄၁၁၂၅၂ ႏွင့္ ဝ၁-၆၆၇၇၆၆ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

မင္းခ်စ္ႏိုင္-ေပၚပ်ဴလာျမန္မာ

ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး

   Send article as PDF