ကံအလုပ္


ကံဆုိတာ အတိတ္အလုပ္နဲ႕ ပစၥဳပၸန္အလုပ္ ႏွစ္ခု ေပါင္းတာလုိ႕ သိသူမ်ားက ေျပာပါတယ္။ ပုိ သိသူမ်ားကေတာ့ ကံသည္ အတိတ္၊ ညဏ္ႏွင့္ ဝီရိယသည္ ပစၥဳပၸန္လုိ႕ ထပ္မံ ခြဲျခားေပးပါတယ္။ ကံကို ရႈျမင္သုံးသပ္တဲ့အခါ ပစၥဳပၸန္နဲ႕အတိတ္ အစြန္းႏွစ္ဖက္ ကြဲသြားပါတယ္။ ပစၥဳပၸန္အစြန္းက လူအုပ္ထဲကုိ အထုပ္တထုပ္ လွမ္းပစ္ထည့္လုိက္ရင္ တဦးမဟုတ္တဦး ထိမွာပဲ၊ ဘာေၾကာင့္မွမဟုတ္။ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္တဲ့ ျပဳသူနဲ႕အျပဳခံရသူ ႏွစ္ဖက္ရွိရင္ တခုခုေတာ့ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ အစြန္းမေရာက္သူၾကေတာ့ အတိတ္ကံ ရွိဖုိ႕ပဲလုိတယ္၊ ညဏ္နဲ႕ဝီရိယရွိရင္ ျဖစ္ျပီလုိ႕ စြဲယူပါတယ္။ ကံ ညဏ္ ဝီရိယသည္ ဆတူ သက္ေရာက္လုိ႕ အားမ်ားရာဖက္ လုိက္ျခင္းသေဘာပါ။ အတိတ္ကံ အစြန္းေရာက္မ်ားက အတိတ္က အလုပ္သည္ လက္ရွိမွာ အရာရာကုိ လႊမ္းမုိးတယ္လုိ႕ မွတ္ယူျပီး၊ အစြန္းမေရာက္သူကေတာ့ သူမရွိရင္ ေရွ့ဆက္တက္ မရလုိ႕ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။
အမ်ားစုေသာ ေလာက ေအာင္ျမင္ေရးနီတိေရးသူ၊ ငယ္ရြယ္သူ၊ လက္ရွိေအာင္ျမင္ၾကီးပြားေန သူမ်ားက လုပ္ရင္ျဖစ္တယ္ စိတ္ထားနဲ႕ အတိတ္ကံကို ပစ္ပယ္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားပါတယ္။ တရားဓမၼသမား၊ သက္လတ္သက္ၾကီး၊ လုပ္တုိင္းမျဖစ္ၾကသူမ်ားကေတာ့ ကံသာအမိ ကံသာအဖ၊ ကံမရွိ ညဏ္ရွိတုိင္းမြဲ ဆုိတဲ့လက္သုံး စကားနဲ႕ ေျဖပါတယ္။ ဘာရယ္လုိ႕ တိတိက်က် မေတြ႕ရေတာ့ အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့အခါ လုိရာဆြဲသုံး စကားတခု ျဖစ္လာပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းကြဲ အမ်ားစုမွာေတာ့ အတိတ္ကံကုိ စာေတြ႕၊ ကုိယ္ေတြ႕မ်ားနဲ႕ အခုိင္အမာ ဆုိပါတယ္။
ကုိယ္တုိင္လည္း ရင့္ၾကက္လာတာနဲ႕အမွ် ထင္သလုိမျဖစ္ မထင္သလုိ ျဖစ္တာေတြ ၾကဳံေပါင္း မ်ားလာေတာ့ ကံကုိအေလးအနက္ စဥ္းစားလာပါတယ္။ ခံခဲ့ရတာေတြျပန္ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အားပါးပါး မနည္းမေနာပါလား။ ဘဝဆုိတာ ျဖစ္ခ်င္သလုိ ျဖစ္ေနတာ၊ လူအုပ္ထဲကုိ ခဲပစ္လုိက္သလုိ ထိခ်င္တဲ့သူ ထိတာ ဘာဆန္းလဲဆုိတဲ့ စိတ္ရုိင္းစိတ္မုိက္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။ ကုိယ္ရတာေတြ၊ သူမ်ား မျဖစ္တာ၊ ကိုယ့္ထက္ပို ျဖစ္ထုိက္သူေတြကိုေက်ာ္ျပီး ျဖစ္ခဲ့တာေတြ ရွိျပန္ေတာ့ ကံဆုိတာ ဒါပဲထင္ပါရဲ႕လုိ႕ ဆင္ျခင္မိ ျပန္ပါတယ္။
အခ်ိဳ႕က ကံနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ က်ဳပ္အခု ဒန္ေပါက္စားေနတာကံလား၊ ဆုိဒါေသာက္တာကံလား လုိ႕ေစာဒက တက္ပါတယ္။ စားေသာက္ေနတာ ကံမဟုတ္၊ စားစဥ္ေသာက္စဥ္ ျပဳလုိက္တဲ့ ကာယကံမႈ၊ ဝစီကံမႈ၊ မေနာကံမႈမ်ားသည္ ကံျဖစ္သြားပါတယ္။ စားေသာက္ဖုိ႕ လုံေလာက္တဲ့ေငြေၾကး၊ က်န္းမာေရး၊ အေျခအေန စတာေတြဟာ အတိတ္ကေပးတဲ့ ရပုိင္ခြင့္ေတြပါ။ အတိတ္ကံဆုိတာကို က်ဥ္းေျမာင္းစြာ ေဘာင္မခတ္ဘဲ လိမၼာသလုိ စီမံကြပ္ကဲ ႏုိင္ပါတယ္။ လုပ္တုိင္း ရုပ္ဝတၳဳဆန္ဆန္ ရလဒ္ထြက္မယ္လုိ႕ ယူဆ၍မရ။ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ ကာယကံ၊ ဝစီကံ ဒုစရုိက္ေတြကို တားဆီးႏုိင္ျပီး အတိတ္ေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္ဆင္းရဲမႈ၊ ပစၥဳပၸန္ေၾကာင့္ အနာဂတ္ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားကုိ ပယ္သတ္ျပီး ခ်မ္းသာစြာ ေရွ့ခရီးဆက္ဖုိ႕ လမ္းပြင့္ပါတယ္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာဆုိတာ ရုပ္ေဝဒနာအေပၚ ခံစားသတ္မွတ္တဲ့ သိမႈနာမ္နဲ႕ဆုိင္လုိ႕ စိတ္ ထားတတ္ရင္ အတိတ္ကံကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိ၊ သက္သာရာရွာႏုိင္၊ ျပင္လုိ႕ရတယ္လုိ႕ ဆုိလုိပါတယ္။
ဘုရားေဟာ အေထာက္အထားေတြ ရွာၾကည့္ေတာ့ အတိတ္ကံသည္ အဓိက ဆုိတာေတြကုိ မ်ားစြာ သြားေတြ႕ပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ တခုကေတာ့ ကံသာအမိ ကံသာအဖ အရာရာသည္ ကံအတုိင္း ဆုိတဲ့ စာပုိဒ္ပါတဲ့ အဘိဏွသုတ္ပါ။ ေနာက္တခုက သဒိတၳမင္းသား ဘုရားေလာင္းေတာ္ကို ေမြးေတာ့ မင္းဆရာ အာဠာဝီရေသ႕ၾကီး (အမည္မွားလ်င္ခြင့္လႊတ္ပါ) ငုိတယ္၊ သူ႕မွာ ဘုရားပြင့္တဲ့အခါ ဖူးရဖုိ႕ အတိတ္ကံမပါ လြဲရမွာ မုိလို႕ပါ။
ညဏ္နဲ႕ဝီရီယအတြက္ ပိဋကတ္ေတာ္က်မ္းဂန္မ်ားမွာ ထင္ရွားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခု ေတြ႕ပါတယ္။ ဘုရားေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ့ လမ္းမွာေတြ႕တဲ့ သူေတာင္းစားအုိ လင္မယားသည္ အတိတ္ပါရမီ ရွိခဲ့လုိ႕ အရြယ္မေႏွာင္းခင္ တရားက်င့္ခဲ့ရင္ အရိယာ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္တယ္၊ စီးပြားရွာလ်င္ သူေဌးအဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ခြင့္ရွိတယ္။ အခုေတာ့ အခ်ီးအႏွီးလုိ႕ မိန္႕ပါတယ္။ ေနာက္တခုက သူေဌးၾကီးတဥိးရဲ႕ သားသည္ လုပ္ဖြယ္ကိစၥရွိလုိ႕ ဘုရားကုိ ရွိခုိးရုံသာရွိခုိးျပီး တရားမနာဘူး။ သူ႕မွာ ေသာတာပန္ျဖစ္ဖို႕ ပါရမီရွိေပမဲ့ ညဏ္မျဖစ္ဘဲ ကံသာျဖစ္သြားပါတယ္။ အရိယာျဖစ္ခြင့္ဆုိတာ အလြန္အားၾကီးတဲ့ အတိတ္ကံ တခုပါ။ ကံရွိေပမဲ့လည္း ညဏ္နဲ႕ဝီရိယ မသုံးတတ္ေတာ့ လြဲရပါတယ္။
အထက္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ သာဓကေတြမွာ ပစၥဳပၸန္ညဏ္၊ ဝီရိယရွိတုိင္းလည္း မရ၊ အတိတ္ကံ ရွိတုိင္းလည္း မျဖစ္ဆုိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သုံးခုေပါင္းမွ ျဖစ္တယ္ ဆုိျပန္ေတာ့လည္း ဘုရာေဟာမ်ား၊ ထင္ရွားတဲ့ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ရဟႏာၱ ပုဂၢဳိလ္ထူးမ်ားရဲ႕ စကားေတြမွာ အတိတ္ကံကို အဓိက အားျပဳ အေၾကာင္းအက်ဳိး ျပဆုိေၾကာင္း ေတြ႕ရမွာပါ။ သိႏိုင္ဖုိ႕ အဘိညဥ္တန္ခုိး မရွိလို႕ သဒၵါတရား ေရွ့ထား လက္ခံတာကလြဲရင္ တခုတည္းေသာလမ္းက သမထ၊ ဝိပႆနာ တရားကုိ ကုိယ္တုိင္ က်င့္ၾကံတာပဲ ရွိပါတယ္။ အားထုတ္လုိ႕ သမထ နမိတ္အာရုံ၊ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ရဲ႕ေျပာင္းလဲလာမႈကုိ ခံစားမိျပီဆုိရင္ စိတ္ရဲ႕အလုပ္ စိတ္၏စြမ္းအင္ကုိ လက္ခံရေကာင္းမွန္း သိလာပါသည္။ သမာဓိ (သို႕) ပညာေၾကာင့္ အတိတ္ကံသည္ ဘာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ေမးခြန္းေတြကို ဆုိလုိရင္း နားလည္လာပါမယ္။ လက္ေတြ႕မပါ ေဝဖန္ပိုင္းျခားေနရုံနဲ႕ ကေတာ့ ေတြးေလေဝးေလ ျဖစ္ဖုိ႕သာရွိေၾကာင္းပါ။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF