အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ အေျခမခ် ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထား ၾကသူမ်ားအတြက္ ပံုစံကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္သံရံုးက ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ ေန႔တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သံရံုး ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ေပးပို႔ေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ယခု ပံုစံ သစ္မွာ ယခင္ကကဲ့သို႔ Online တြင္ ပံုစံျဖည့္ကာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ယူ၍ အျခားလိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္တုိ႔ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္ထားရသည့္ ပံုစံမွ Online တြင္ ျဖည့္၍ Online မွပင္ ေပးပို႔သည့္ ပံုစံျဖင့္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က ္သတင္း အဆုိသည္။ DS 160 ဟုေခၚဆိုသည့္ ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံသစ္ကိုသာ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေသာ ဗီဇာ အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ ဗီဇာ ထုတ္ယူျခင္း စသည့္ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိဘဲ ယခင္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟုလည္း ယင္း သတင္းတြင္ ဆက္လက္ ေရးသားထားသည္။ အဆုိပါ အေမရိကန္ ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ရန္ကုန္ အေမရိကန္ သံရံုး Website www.burma.usembassy.gov တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္ဟု ေရးသားထားၿပီး ဗီဇာ ပံုစံသစ္ေၾကာင့္ ယ ခင္ကထက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမုိျမန္ဆန္လာဖြယ္ရာ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပည္ ဝင္ခြင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ယခင္ သံရံုးေဟာင္း၌ ဆယ္ဂဏန္း အေရအတြက္ ပမာဏသာ လက္ခံေလ့ရွိၿပီး ဗီဇာ ျငင္းပယ္ခံရပါက ဗီဇာ ေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ကိုျပန္ထုတ္ မေပးေၾကာင္း ႏွင့္ အေမရိကန္ဗီဇာသည္ ေလွ်ာက္ထားသူတိုင္းကို ထုတ္ေပးေသာ ဗီဇာ မဟုတ္ဘဲ ေလွ်ာက္ထားသူ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုပါက တစ္ပတ္ၾကာမွ ဗီဇာရရွိေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္က အေမရိကန္ ဗီဇာ ရရွိခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF