နအဖ သည္ လမ္းျပေျမပံု (၇)ခ်က္ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုလမ္းျပေျမပံုပါ အ ခ်က္မ်ားကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ တဆင့္ျခင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ရာ ပဥၥမအခ်က္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း ဆိုသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ႏုိ၀င္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားခဲ့ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ လက္မခံေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာလားပြယ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ (DKBA) ႏွင့္ နအဖတို႔ ျမ၀တီ၊ ဘုရားသံုးဆူ ေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထိုအေျခအေနသည္ သံသယမ်ားျဖင့္ (၁၅)ႏွစ္ၾကာ တည္ေဆာက္ထားေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားျခင္း၊ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ပထမဆံုးရလဒ္၊ ေသြးခြဲစနစ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသား အခ်င္းခ်င္း ရန္တိုက္ေပးရန္ စီစဥ္ထားေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္အား အာခံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာလား ပြယ္ (ေခၚ) ႏႈတ္ခမ္းေမႊး ဦးေဆာင္ေသာ DKBA ႏွင့္ ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ဳိး သက္သက္မဟုတ္ဘဲ DKBA တခုလံုးႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ယံုၾကည္မႈေပၚ အေျခခံထားျခင္း မဟုတ္ျခင္း၊ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟုတ္ျခင္း၊ သံသယအေပၚအ ေျခခံထားျခင္း ႏွင့္ သံသယမ်ား ဆက္လက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအေျခအေနေအာက္မွာ နအဖသည္ က်န္ရွိေနသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ သေဘာတူလက္ခံထားေသာ တနည္းအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်စ္သူ ဦးေဆာင္ေသာ DKBA ၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ က KNU မွ ခြဲထြက္သြားခဲ့သည့္ ေစာသူမူဟဲ ဦးေဆာင္ေသာ KPF ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က KNU မွ ခြဲထြက္ သြားခဲ့ေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔စည္းေရး လက္မခံသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္၏ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေကာင္စီတို႔ အား သံသယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ကာ အခါအခြင့္ သင့္သည္ႏွင့္ ေခ်မႈန္းႏိႈင္ေရးျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေနမည္ ဆိုသည္မွာ သံသယျဖစ္စရာ မလိုေပ။

ဗိုလ္ခ်စ္သူ အပါအ၀င္ DKBA ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး အေနျဖင့္လည္း ယခုျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အေသအခ်ာ ျပန္လည္သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

မိမိကုိယ္ မိမိ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ေရး ႏွင့္ မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေရာက္ၿပီလား၊ မိခင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ KNU ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီလား၊ (၁၅) ႏွစ္တာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဟာ တကယ္ဘဲ လူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိခဲ့သလား၊ DKBA တခုလံုး အတြက္ အက်ဳိး ရွိခဲ့သလား၊ ဘယ္လို ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ႏွင့္ DKBA ကို နအဖ က ကိုင္တြယ္ခဲ့သလဲ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သလို KNU အေနျဖင့္လည္း ဦးေဆာင္ပါတီျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ တခုလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ၾကည့္သင့္ေသာ အခ်ိန္အခါေကာင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။

ရရွိသည့္အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀အသံုးခ်ကာ KNU ၊ KPF ၊ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ႏွင့္ DKBA သည္ ကရင္လူထု အက်ဳိးအတြက္ ေျခလွမ္းသစ္ စာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္လွစ္ကာ သမိုင္းတေခတ္ တည္ေဆာက္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ ေတြ႔မိေသာ ကရင္လူထုကို ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား ေမးၾကည့္ရာ အေတာ္မ်ားမ်ားက ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာလားပြယ္၏ လုပ္ရပ္ကို ဂုဏ္ျပဳ ႀကိဳဆို ၾကသည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း KNU၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အားမရမႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ KNU ရဲေဘာ္ အခ်ဳိ႔ပင္လ်င္ KNU ၏သေဘာထားကို အားရေက်နပ္ျခင္း မရွိၾကေခ်။ “ဒီအခ်ိန္ဟာ ငါ့တို႔ အတြက္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ဘဲ DKBA ႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ျမ၀တီကုိ သိမ္းလိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းမလဲ၊ တခါတည္း KNU ႏွင့္ DKBA ေပါင္းၿပီးသား ျဖစ္သြားၿပီး လူထုအတြက္လည္း အက်ဳိးရွိ တာေပါ့” ဟု KNU ရဲေဘာ္တေယာက္က သူ႔အျမင္ကို ေျပာျပပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစားလားပြယ္က သူ႔၏ ႏုိင္ငံေရး အယူ အဆကို မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ “ဒီကေန႔ က်ေနာ္ လုပ္ေနတာဟာ ကရင္လူမ်ဳိးအတြက္ တခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီမိုကေရစီအတြက္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ျဖစ္တယ္” လုိ႔ ေျပာခဲ့တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ထိုအခ်က္သည္ က်ေနာ္တို႔ အားလံုး ႀကိဳဆိုလက္ခံ သင့္ေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစာဘဦးႀကီး၏ စကားအတိုင္း ေျပာရလွ်င္ “ကရင့္ကံၾကမၼာ ကရင္ ဖန္တီးႏိုင္ေရး အတြက္ KNU ၊ KPF ၊ KNU/KNLA ၿငိမ္ခ်မ္းေရးေကာင္စီ ၊ DKBA တို႔ႏွင့္ အတူ ကရင္လူထု တရပ္လံုးက ကရင့္ စာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားၾကပါစုိ႔” ဟု တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။


About doekalay

chan chan has written 19 post in this Website..

charming,smiling,smart boy

   Send article as PDF