အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရႊႏိုင္ငံအေရွ႕အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလီမိတက္က ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ေသာ က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ အစုရွယ္ယာ တစ္ခု လွ်င္ အျမတ္ေငြ ၂၅၀၀ က်ပ္ေပးအပ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီက အစုရွယ္ယာ တစ္စု လွ်င္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ သတ္မွတ္ၿပီး အစုရွယ္ယာ က်ပ္တစ္သိန္းတိတိကုိ ထုတ္ေ၀ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ အစုရွယ္ယာ ၈၃,၉၇၅ အထိ ေရာင္းခ် ေပးခဲ့ရၿပီး ေရာင္းခ် သည့္ အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အျမတ္ေပးေၾကာင္း ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ ေရာင္းခ်ရန္ က်န္ရွိသည့္ အစုရွယ္ယာ ၁၆,၀၂၅ စုကိုလည္း ယခုအခါ လုပ္ငန္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ရန္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။ သို႔ရာ တြင္ အဆိုပါ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ ၀ယ္ယူထားသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြင္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူက ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။ ေရႊႏိုင္ငံ အေရွ႕အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္သည္ ဆန္စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစံု အပါအ၀င္ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း ျပည္တြင္ျပည္ပ ေရာင္း၀ယ္မႈလုပ္ငန္း၊ စက္႐ံုသံုးပစၥည္း ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အေထြေထြ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္း သယံဇာတမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပတင္ပို႔ ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္း၊ မီးရထားအပါအ၀င္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီက တရား၀င္ထုတ္ျပန္သည္။ ေရႊႏိုင္ငံအေရွ႕အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လီမိတက္သည္ တ႐ုတ္ Guangxi Baoyuan Real Estate Development ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းကာ Guangxi China-Myanmar Real Estate Development ဖက္စပ္ ကုမၸဏီ ထူေထာင္ကာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ကြမ္းဇီးျပည္နယ္၊ နန္နင္းၿမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံု Commercial Complex ႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး Myanmar Liaison Office ဖြင့္လွစ္ရန္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု ကုမၸဏီ၏ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ေရႊႏိုင္ငံအေရွ႕အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္၏ သတ္မွတ္မတည္ေငြရင္းမွာ က်ပ္သန္းတစ္ေထာင္တိတိ ျဖစ္သည္ဟု ကုမၸဏီထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF