Voice Vol.6 / No.23  ကသတင္း၂ခုကို ဒီအတုိင္းကူးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေအာက္မွာဖတ္ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာျပည္ဖက္က ကုးခြင့္လည္းမေတာင္းေနေတာ့ပါဘူး။ ေတာင္းလည္း ေပးခ်င္လည္း ေပးရခက္ၾကီးျဖစ္ေနမွာကိုး..။
အဲဒီသတင္းေတြအရ နယ္စပ္က၊ အေမရိကက စတဲ့ႏိုင္ငံေတြကေန ျမန္မျပည္ျပန္ျပီ း လႊတ္ေတာ္အမတ္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ သူေတြကို သိသာေစပါမယ္။

ျမန္မာေတြဟာ အရည္အခ်င္းရွိမယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ”ထင္” မယ္ဆိုရင္ တသီးပုဂၢလ ၀င္ျပီဳင္ခြင့္ရွိတာေတြ႔ရမွာပါ။
ဟုတ္ကဲ့..အေမရိက အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္အျပင္မွာေနတဲ့သူေတြ အဲဒီအခြင့္အေရးမရွိပါခင္ဗ်ား။
အနီေရာင္နဲ့ ေဖၚျပထားခ်က္အရ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးၾကရာမွာ ေငြအားအဓိက လိုေနမွာမို႔ ..ျဖစ္လာမဲ့ လြတ္ေတာ္အမတ္ကို ေငြနဲ့ ၀ယ္လို႔ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ၀ယ္လည္း၀ယ္ၾကပါလိမ့္မယ္။
ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုေျပာရသလဲဆိုေတာ့ ေနာင္လာမဲ့ အစိုးရပိုင္းကလူေတြ။ အမတ္ေတြဟာ တႏွစ္၊ တႏွစ္ ဘီလီယံ ခ်ီရလာေနမဲ့ တိုင္းျပည္၀င္ေငြ ေဒၚလာေတြနဲ့ “ကစား”ရမွာမို႔ပါ။ ဒီေဒၚလာေတြဟာ တိုင္းျပည္က လူေတြရဲ့ အရည္အခ်င္း၊ လုပ္အားေတြက ထြက္လာတာမဟုတ္ပဲ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ႔၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စတဲ့ စြမ္းအင္အေျခခံတာေတြကျဖစ္မွာမို ့ပါ။
စြမ္းအင္ဟာ ဒီရာစုႏွစ္မွာ “အလိုအပ္ဆံုး” အရာျဖစ္မွာျဖစ္ျပီး စြမ္းအင္ေၾကာင့္ပဲ စစ္ေတြ၊ ညိွလို႔မရတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စြမ္းအင္ေၾကာင့္ပဲ ျမန္မာျပည္အနာဂါတ္ဟာ မွန္းဆခက္ေလာက္ေအာင္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေတြျဖစ္ပါမယ္..။ ဆိုင္ရာသူေတြ သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားေတြအတြက္ ကစားၾကေတာ့မယ္ေပါ့။

ဓါတ္ေငြ႔လိုင္းေတြ ၀ယ္ထားသြယ္ထားတဲ့ တရုတ္နဲ့ ယိုးဒယားအပါအ၀င္ အေမရိက ကလည္း ၀င္ကစားဖို႔ ေသခ်ာသေလာက္ပါပဲ။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေပၚလစီနဲ့ ေရြ ့ၾကမလဲ ေလ့လာရင္း ေသေသခ်ာခ်ာ ၀င္ေျခရႈပ္ၾကပါမယ္။
ၾကားထဲက ဓါတ္ေင ႔ြရထားတဲ့ အိႏၵိယနဲ့ စစ္ပစၥည္း၊ ပညာေတာ္သင္၊ ညဴစြမ္းအင္နည္းပညာ ကေန ၀င္ေငြရေနတဲ့ ရုရွားလည္း မေနပါဘူး။
ပံုမွာတင္ထားတဲ့ ဂရပ္အတုိင္းပဲ ေန႔စဥ္ လစဥ္ ရင္တဖိုဖိုနဲ့ သြားၾကရေတာ့မွာပါ။

ထားပါေတာ့…။
ေငြရွိသူ အရင္းရွင္ေတြ ကစားမဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္.။ လႊတ္ေတာ္အမတ္အားလံုးေနရာ ၁၁၄၀ အတြက္ ၀င္ျပိဳင္ေၾကး ၅သိန္းက်ပ္ေငြနဲ့တြက္ရင္ အကုန္ျပိဳင္မဲ့ပါတီက က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၇၀၀ ကုန္မယ္ ဆုိပါသဗ်..။
ဒါဟာ အေမရိကအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတြအားလုံးေလွ်ာက္ေနတဲ့ လမ္းအတိုင္းပါပဲ။ ပါတီတရပ္ဟာ ရံပံုေငြကို လူေတြဆီကေကာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဓိကကေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေတြဆီကရမွပါ။ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေတြလည္း ၀႑ေက်ာ္ထင္ဘြဲ ့ေတြ ျပီးခဲ့တဲ့လပိင္းကတင္ ရလိုက္ၾကတာမို ့.. ဘယ္သူ႔၊ ဘယ္ပါတီ ေငြလွဴၾကမလဲေတာ့ မသိရေသးပါ။
အဲဒါေတြ ..ေျပာခ်င္လို ့ပါပဲ..။ ေဆြးေနြးခ်င္ရင္ ကြန္မင့္မွာ ေရးၾကေပါ့ေနာ..။

=============

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ တစ္သီးပုဂၢလ၀င္ၿပိဳင္သူမ်ားႏုိင္ဟုဆုိ

ရန္က္ကုနုန္၊္၊ ဧၿပီ ၅
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါတီဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ကာ ၀င္ၿပိဳင္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ တစ္သီးပုဂၢလ အျဖစ ္ ၀ငၿ္ပဳိငျ္ခငး္က အမတတ္ စေ္ နရာ ပိုမိုေသခ်ာႏငို သ္ ညဟ္ ု အျမငရ္ သိွ မူ ်ားက တစသ္ းီ ပဂု လၢ အျဖစ ္ ၀ငေ္ ရာကယ္ ဥွ ၿ္ပဳိငရ္ န္ စီစဥ္ေနရာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တစ္သီးပုဂၢလ၀င္ၿပိဳင္သူမ်ားႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းက သုံးသပ္ၾကသည္။
”တစ္သီးပုဂၢလ၀င္ၿပိဳင္တာက အားသာခ်က္ပုိမ်ားႏုိင္တယ္လုိ႔ ယူဆသူေတြရွိပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ေငြအင္အား ေတာင့္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ ၿမိဳ႕မ်က္ႏွာဖုံးေတြက တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ၀င္ၿပိဳင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနၾကတယ္။ တစ္သီးပုဂၢလ ၀င္ၿပိဳင္ဖုိ႔ ကြ်န္မတုိ႔ပါတီကေန ႏုတ္ထြက္သြားသူေတြလည္းရွိပါတယ္” ဟု ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)မွ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒၚသန္းသန္းႏုက ဆုိသည္။
လူထုအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကြာေနမႈေၾကာင့္ ပါတီႀကီးမ်ားကုိ မဲေပးရန္ရြံ႕ေနႏုိင္ေသာ္လည္း တစ္သီးပုဂၢလမ်ားကုိမူ ပါတီဆုိသည့္အရွိန္မရွိျခင္း၊ ¤င္းပုဂၢိဳလ္ကုိ မူလကတည္းက ကြ်မ္း၀င္ေနျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မဲေပးႏုိင္ဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ပါတီႀကီးမဟုတ္၍ အေႏွာင့္အယွက္ နည္းႏုိင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ အားသာခ်က္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း တစ္သီးပုဂၢလိက အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖြယ္ရွိေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္၀ါရင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးရန္ေက်ာ္၊ ဦးဘတင္ေဆြ တုိ႔က သုံးသပ္ျပသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ျပန္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒအခန္း(၅) ပုဒ္မ ၉တြင္ ‘ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသူတစ္ဦးသည္ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုခုကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည္’ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

=============

ဧည္႕ႏုိင္ငံသားႏွင္႕ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင္႕ရသူမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပုိင္ခြင္႕မရွိ

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ မူ၀ါဒလမ္း စဥ္ ခုနစ္ရပ္အရက်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဧည့္ႏုိင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရရွိၾက ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပုိင္ ခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအခန္း (၂) ပုဒ္မ (၄) (က)တြင္ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူသို႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ ထားသူမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(ဍ)ရွိ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိသူမ်ားတြင္ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသား ျပဳခြင့္ရသူ၊ ႏိုင္ငံ ျခားသား(သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားသား အျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ားကို သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြး ေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ ပြဲဥပေဒမ်ားရွိ အခန္း (၅)၊ ပုဒ္မ (၈) ႏုိင္ငံသားမိဘႏွစ္ပါးမွေမြးဖြား ေသာႏုိင္ငံသားျဖစ္သူ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ျပည္ ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့သူႏွင့္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဤဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္သူျဖစ္ရမည္၊ မဲဆႏၵ နယ္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သူ၊ ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ျပည့္စံုသူစသည့္ အခ်က္မ်ား ထည့္ သြင္းသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ျြခင္းခ်က္အေနျဖင့္မူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသို႔ တရား၀င္ သြားေရာက္သည့္ကာလမ်ားကို လည္း ႏုိင္ငံေတာ္တြင္အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့သည့္ ကာလအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

kai

About kai

Kai has written 994 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF