‘အၾကြင္းမဲ့ ပြင့္လင္း ပရိယာယ္ကင္းေရး’ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရရွိထားသမွ်လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူေရွ႕ ေမွာက္ခ်ျပေနေသာ ဝီကီလိခ္စ္ အင္တာ နက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ သံတမန္ဆိုင္ရာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေၾကးနန္းမ်ား ေပါက္ၾကားမႈအေပၚ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ကီဗင္ရပ္ဒ္က အေမ ရိကန္ႏိုင္ငံကိုသာ ျပစ္တင္ေဝဖန္လိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။
တာဝန္အရွိဆုံးမွာမူ
ယင္းသို႔ ဆိုလိုက္ျခင္းသည္ ဝီကီလိခ္စ္ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ ဆိုက္ထူေထာင္သူ ဂ်ဴလီယာအက္ဆင္းကို ေထာက္ခံေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မူလ ေပါက္ၾကားသူသာလွ်င္ တာဝန္အရွိဆုံးဟု ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ကီဗင္ရပ္ဒ္က ေျပာသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းဆိုလိုခ်က္ သည္ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ၏ သေဘာ ထားေတာ့ မဟုတ္ပါေခ်။ ၾသစေၾတးလ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဂ်ဴလီယာ ေဂးလာ့ဒ္ကမူ သူတို႔ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်ဴလီယာအက္ဆင္း၏ လုပ္ရပ္သည္ တာဝန္မဲ့ လွေၾကာင္း အျပစ္တင္ပါသည္။ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ဝီကီ လိခ္စ္ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္ ထူေထာင္သူ ဂ်ဴလီယာအက္ဆင္းကို ဖမ္းဆီးထားဆဲတြင္ပင္ အေမရိ ကန္အစိုးရ၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေၾကးနန္းစာမ်ား ဝီကီလိခ္စ္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဆက္လက္တင္ျပေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဝီကီလိခ္စ္တြင္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မ်ား အေတာ အတြင္း ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံးမ်ားထံမွ ဝါရွင္တန္အစိုးရအဖြဲ႕ထံ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေပးပို႔ခဲ့ၾကေသာ ေၾကးနန္းစာေပါင္း ႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ကို တင္ျပ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းလွ်ဳိ႕ဝွက္ေၾကးနန္း မ်ားဝယ္ အေမရိကန္သံတမန္မ်ား ၏ မွတ္ခ်က္မ်ားက ေဒသခံအစိုးရ မ်ားကို ထိခိုက္မႈရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ဘဏ္ အခ်ဳိ႕၏ အတြင္းေရးမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္တင္ျပဦးမည္ဟု ဆိုထားျပန္သျဖင့္ စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားလည္း မတည္မျငိမ္ ျဖစ္လာ ရသည္။
ရွဲဒိုးဟက္ကာ
ကြန္ပ်ဴတာဟက္ကာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဂ်ဴလီယာ အက္ဆင္းႏွင့္ အတူ ဝီကီလိခ္စ္အတြက္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ကမၻာအႏွံ႕မွ ကြန္ပ်ဴတာဟက္ကာ မ်ားအနက္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ရွိသူ အေမရိကန္ဟက္ကာဂ်က္ ေကာ့ဘ္အက္ပဲလ္ေဘာင္း(မ္)သည္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္သည္။ အက္ပဲလ္ေဘာင္း(မ္)ႏွင့္ အက္ဆင္း တို႔သည္ “Tor”  ေခၚ အခမဲ့ေဆာ့ဖ္ဝဲ စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။ ယင္းေဆာ့ဖ္ဝဲမွာ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ ဆက္သြယ္မႈတြင္ ေျခရာေဖ်ာက္ေပးႏိုင္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အေမရိကန္ ေရေၾကာင္းသုေတသနဓာတ္ခြဲခန္းမွ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ က စတင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ကာ ယေန႔အထိ ဆိုပါက ေဒါင္းလုပ္ဆြဲၿပီးသူေပါင္း ၃၆ သန္းထက္  မနည္းရွိၿပီျဖစ္သည္။ “Tor” သည္ ဝီကီလိခ္စ္အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း အက္ဆင္းက ေျပာခဲ့သည္။ အက္ပဲလ္ေဘာင္း(မ္)၏ ထင္ရွားေသာ ကိုယ္ပိုင္ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုမွာ “Blockfinder” ျဖစ္ၿပီး ေခတ္ေပၚကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္သည့္ Python ျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ကာ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ဝယ္ ပိတ္ဆို႔ေနသည္တို႔ကို ရွာေဖြႏိုင္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းေဆာ့ဖ္ဝဲကို အက္ပဲလ္ ေဘာင္း(မ္) ကိုယ္တိုင္ပင္ အႀကိမ္မ်ားစြာ အသုံးျပဳခဲ့သည္။
တရားဝင္ဖြင့္ခ်ၿပီ
၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၊ အာဖဂန္စစ္ပြဲဆိုင္ရာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ဝီကီလိခ္စ္တြင္ တင္ျပလုဆဲဆဲအခ်ိန္တြင္ ႏူးေယာခ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ Hackers On Planet Earth(HOPE) အဖြဲ႕၏ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ အက္ပဲလ္ေဘာင္း(မ္)သည္ ဝီကီလိခ္စ္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ လွ်ဳိ႕ဝွက္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို တာဝန္ယူ ရွာေဖြ ေပးသူ ဝါသနာရွင္မိတ္ေဆြေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ဴလီယာအက္ဆင္းက တရားဝင္ ဖြင့္ခ်ခဲ့သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူမ်ား ၾကားဝယ္ ေထာက္လွမ္း ေရးမ်ားလည္း ရွိေနၾက၏။ အက္ပဲလ္ ေဘာင္း(မ္)ကလည္း ဝီကီလိခ္စ္ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ယုံၾကည္သျဖင့္ သူပါဝင္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပရိသတ္အား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အမွန္မွာမူ အက္ပဲလ္ေဘာင္း(မ္)သည္ ဝီကီလိခ္စ္၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေရးပါေသာ  ဟက္ကာတစ္ဦးပင္ ျဖစ္ေလ၏။
လက္ရွိအေျခအေနမ်ား
ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနအရမူ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈအခ်ဳိ႕အရ ဖမ္းဆီးထားေသာ ဂ်ဴလီယာအက္ဆင္းကို လန္ဒန္တရား႐ုံးက အာမခံေပးရန္ ျငင္းဆိုထား သည္။ ၿဗိတိန္မွ ဆီြဒင္သို႔ တရားခံခ်င္း လဲလွယ္ရန္ စီစဥ္ေနၾကခိုက္တြင္ ယင္းသို႔ ျငင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လႊဲေပးသည္ဆိုလွ်င္ေသာ္မွ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံက အေမ ရိကန္သို႔ ထပ္မံလႊဲေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆီြဒင္အစိုးရေရွ႕ေနက ေျပာသည္။ အက္ပဲလ္ေဘာင္း(မ္)ကိုမူ ဖမ္းဆီးရန္လုံေလာက္ေသာ အေထာက္အထား မ်ားမရွိေသးေသာ္ လည္းအေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရး မ်ားက ယင္းေနာက္သို႔ လိုက္လံေျခ ရာခံေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယခုေသာ္ ဥေရာပ တြင္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဝီကီ လိခ္စ္အဖြဲ႕ကမူ အေမရိကန္အစိုးရ၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းTwitter မွတစ္ဆင့္ အသိေပးခဲ့သည္။ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးကမူ ဝီကီလိခ္စ္သည္ စီအိုင္ေအက တစ္ကမၻာလုံးကို အ႐ူးလုပ္ အယုံသြင္းၿပီး မိမိတို႔ျဖန္႔လိုေသာ သတင္းမွားမ်ားကို သတင္းမွန္မ်ားၾကားညႇပ္၍ ဝါဒျဖန္႔ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။ အမွန္အားျဖင့္မူ ဝီကီလိခ္စ္သည္ စီအိုင္ေအတို႔၏ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး လက္နက္တစ္ခုသာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းက ဆိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဝီကီလိခ္စ္အေပၚ အေမရိကန္အစိုးရက အျပင္းအထန္ အေရးယူလိုေနျခင္းကို ေထာက္ရႈ၍ တစ္ကမၻာလုံးက အေမရိကန္အစိုးရ၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္အစစ္အမွန္မ်ား ေပါက္ၾကားကုန္ၿပီဟု ယုံၾကည္ေနၾကၿပီး၊ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကိုလည္း အမွန္မ်ားဟုသာ ယူဆေနျခင္းအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ မမွန္သတင္းမ်ားကိုလည္း ၾကားညႇပ္ေဖာ္ျပျခင္းသည္ စီအိုင္ေအ၏ လုပ္ေနက်အကြက္တစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္ဟုလည္း ယင္းက ေျပာပါသည္။
ဟက္ကာ
Ref: VOA, BBC, rollingstone.com,Popularmyanmar

ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး

   Send article as PDF