ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္၀ါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊
ဓမၼဒူတေဇတ၀န္ေတာရ ေဆကိႏၵရာမေက်ာင္းတိုက္ႀကီး၌

ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းလိမၼာတရားစခန္းကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ရာ-

*- Grade 10 ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္ထိ၊*

*- တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္တက္ေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္မွ ၂၆ ရက္ထိ၊*

*- Grade 8,9 ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္မွ ၂၉ ရက္ထိ၊*

*- Grade 6,7 ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ထိ၊*

*- Grade 4,5 ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္မွ ၄
ရက္ထိ၊*

* ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး တရားစခန္းသို႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ အေရာက္
လာၾကရမည္ျဖစ္သည္။*

တရားစခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ E-mail လိပ္စာမ်ားသို႔

*- မိမိ၏ ပညာအရည္အခ်င္း ၊ အမည္ ၊ မိဘမည္ ၊ ေနရပ္လိပ္စာ ႏွင့္ E-mail လိပ္စာ
တို႔ကို အဂၤလိပ္ လိုေရးသားၿပီး ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။*

1) Grade 10 ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ dmdtgrade10@gmail.com

2) တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္တက္ေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ dmdtuni@gmail.com

3) Grade 8,9 ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ dmdtgrade89@gmail.com

4) Grade 6,7 ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ dmdtgrade67@gmail.com

5) Grade 4,5 ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ dmdtgrade45@gmail.com

*လက္ခံႏိုင္သည့္အေရအတြက္ထက္ ပိုမိုေနပါက ကြန္ပ်ဴတာမဲစနစ္ျဖင့္
ေရြးခ်ယ္လက္ခံပါမည္။*

*၀င္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကို တရားစခန္း၀င္ေရာက္ရမည့္ ရက္မတိုင္မီ
အေၾကာင္းျပန္ပါမည္။*

*၀င္ခြင့္ရမ်ားသည္ ပတ္စ္ပို႔ဓာတ္ပံု (၂) ပံု ႏွင့္ ေက်ာင္းသားကဒ္ (သို႔)
မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ (၁) ေစာင္စီ ယူေဆာင္လာၾကရန္ျဖစ္သည္။*

About ဆူး

has written 398 post in this Website..

   Send article as PDF