“မၾကာခဏ အလုပ္ေျပာင္းေနမည္ ဆုိလွ်င္“

(၁)

“ အလုပ္ေျပာင္းေတာ့မယ္ ဟုိမွာက ဒီထက္ပုိရႏုိင္တယ္“ ဟု က်ေနာ္သူငယ္ခ်င္းကေျပာလာသည္။ သူ သည္အလုပ္ကုိ၀င္သည္မွာ ၆ လပင္မျပည့္ေသးေပ။

“ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ“ ဟုေမးေတာ့ “ မကုိက္လုိ႕“ ဟုေျဖသည္။ က်ေနာ္သူငယ္ခ်င္ဒ၏ အသက္သည္ 27-28 ထဲေရာက္ေနသည္။ သည္အရြယ္မွာ ဟုိအလုပ္ေကာင္းႏုိးႏုိး သည္အလုပ္ေကာင္းႏုိးႏုိးေရြးၿပီးလိုက္လုပ္ေနမည္ဆုိလွ်င္ ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ ရင္ေလးစရာပင္။ က်ေနာ္တုိ႕ အရြယ္သည္ အလုပ္ကုိေရြးခ်ယ္လုပ္ကုိင္ခြင့္မရွိေတာ့။ အလုပ္က ကုိယ့္ကုိ ျပန္ေရြးခ်ယ္ဖုိ႕ပဲရွိေတာ့သည္။ ကုိယ္စိတ္ပါ၀င္စား ၀ါသနာပါသည့္အလုပ္ကုိေရြးေနမည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ အသက္အရြယ္သာႀကီးရင့္သြားမည္။ ဆႏၵႏွင့္ ဘ၀ တစ္ထပ္တည္းက်ႏုိင္ဖုိ႕ရာ ခက္လွပါသည္။ မိမိ စိတ္၀င္းစား၀ါသနာ ပါသည့္အလုပ္ျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ေနၾကသည္ လူေတြလည္းရွိပါသည္။ သုိ႕ေပမယ့္ ျဖစ္သင့္တာႏွင့္ ျဖစ္ခ်င္တာကုိ ခြဲျခားတတ္ဖုိ႕လုိသည္။

က်ေနာ္ ၾကံဳေတြ႕ရသည္ သူေတြအေၾကာင္းနည္းနည္းေျပာခ်င္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ က်ေနာ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီက ဘြဲ႕ရ ၀န္ထမ္းေတြကုိ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားမွတဆင့္ေခၚယူပါသည္။ နယ္ေ၀းသြားရသည္ကုမၸဏီဆုိေတာ့ စိတ္၀င္စားသူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားသည္။ အေတြ႕အၾကံဴတစ္ရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေရရွည္ လုပ္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္၍ လည္းေကာင္း လာၾကသည္ဟု ေျပာျပၾကသည္။

က်ေနာ္တို႕ ကုမၸဏီ၏ အဓိက လုပ္ငန္းခြင္ေနရာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႕ၿမိဳ႕၌ျဖစ္သည္။ သိၾကသည့္အတုိင္းပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အေအးပုိင္းေဒသတစ္ခု။ သည္ေဒသ၏ ရာသီဥတုႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး ရာသီဥတု မတူညီေပ။ လာေရာက္ၾကသည့္ ဘြဲ႕ရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အပူပုိင္းေဒသမွ လာေရာက္ၾကသည္။ က်ေနာ္တုိ႕ကုမၸဏီ၏ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မ်ားကုိ သူတို႕ေတြမခံႏုိင္ၾက။ သူတုိ႕က “ ငါတုိ႕ ဘြဲ႕ရတစ္ေယာက္ပဲ အလုပ္ၾကမ္းေတာ့ မခိုင္းတန္ေကာင္းပါဘူး“ဟု ေတြးၿပီးလာၾကသည္။ ထုိမွာပင္ ျပႆနာ၏ ရင္းျမစ္ျဖစ္လာသည္။ က်ေနာ္တုိ႕ ကုမၸဏီက ဘြဲ႕ရ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ေရြး၍ ေခၚယူလာသည္။ ဘြဲ႕ရ အေထြေထြ၊ စာရင္းကုိင္ စသျဖင့္ လာၾကသည္။ ဘြဲ႕ရအေထြေထြဆုိေတာ့ အေထြေထြ အလုပ္ေတြကုိစခိုင္းသည္။ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္ေတြျဖစ္သည့္ ထင္းသယ္၊ လွိဳဏ္ေခါင္း၀င္၊ ဆီသယ္၊ စသည့္အလုပ္ေတြျဖစ္သည္။ ၾကည့္ေတာ့ လူပုံက ျဖဴႏြဲ႕ႏြဲ႕ေလးေတြျဖစ္သည္။ ပိန္ပိန္ပါးပါးေတြလည္းပါသည္။ သူတုိ႕၏ အိမ္ေတြမွာဆုိလွ်င္ လုပ္ေတာင္လုပ္ဖူးမည္လားမသိ။

ကုမၸဏီ မွသတ္မွတ္ေပးထားေသာ ယူနီေဖာင္းမ်ားကုိ ၀တ္လွ်က္လုပ္ေနၾကရသည္။ ကုမၸဏီ၏ ေပၚလစီက လုပ္ကြက္ႀကီးၾကပ္ ရာထူးကုိလ်ာထားျခင္းခံထားရသူေတြကုိ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္ေတြ လုပ္ေစျခင္းျဖင့္ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြအေၾကာင္း သိေစခ်င္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပုံရသည္။ ဥပမာ လုပ္ကြက္ထဲ၌ ေက်ာက္ရွာျခင္း၊ ေက်ာက္ေဆးျခင္း၊ ဆီတုိက္ျခင္း မ်ားျဖစ္သည္။

သည္ေနရာတြင္ သူတုိ႕ေတြစိတ္ထဲ၌ အလုပ္ၾကမ္းေတြခုိင္းရမလား ဟူ၍ စိတ္ထဲ၌ ေဂ်း၀င္ၿပီး အစမ္းခန္႕ သုံးလမျပည့္မီမွာပင္ ေနရပ္သုိ႕ ျပန္ရန္ စုိင္းျပင္ၾကသည္။ အေၾကာင္းက ဘြဲ႕တစ္ခုယထားသည္မွာ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ဖုိ႕မဟုတ္ ဟူ၍ျဖစ္ေနသည္။

အလုပ္ေလွ်ာက္စဥ္က သူတုိ႕၌ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ မည္မည္ရရမရွိေသာ္လည္း အေတြ႕အၾကံဳရခ်င္၍ဟူေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လက္ခံလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခုက ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ရာသီဥတုဒဏ္ကုိမခံႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလုိ ေဆာင္းရာသီဆုိေတာ့ သူတို႕အတြက္ ဆုိဖြယ္ရာမရွိသည့္ ဆုိးရြားသည့္ရာသီဥတုကုိ မခံႏုိင္ၾက။ ရန္ကုန္ေဆာင္းႏွင့္ မ်ားစြာျခားနားသည့္ရာသီဥတုကုိ သူတုိ႕ မခံႏုိင္ၾကျခင္းသည္ အျပစ္ေျပာေလာက္စရာမရွိေပ။ ဆုိခ်င္သည္က ကို္ယ္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည့္ အလုပ္၏ အေၾကာင္းကုိ ကုိယ္ႏွင့္ကုိက္မကုိက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးခ်ယ္ လုပ္ကုိင္ၾကဖုိ႕လုိသည့္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္သြားေရာက္လုပ္ကုိင္မည့္ နယ္ေျမ ရာသီဥတုအေၾကာင္းကုိလည္း အနည္းငယ္စုံစမ္းသင့္သည္။ ရန္ကုန္ -ဖားကန္႕ဆုိသည့္ခရီးသည္ နီးနီးေလးမဟုတ္။ သုံးညအိပ္ ေလးရက္ခရီးသြားရသည္။

ဆုိေတာ့ မလုပ္ခ်င္လုိ႕ျပန္မည္ဆုိလွ်င္ ခရီးစရိတ္ ျပႆနာတတ္ႏုိင္သည္။ အစမ္းခန္႕ သုံးလလုပ္ရသည္ဆိုေတာ့ အခ်ိဳ႕က တစ္လမျပည့္မီပင္ ျပန္သြားၾကသည္။ သုံးလမျပည့္ပဲျပန္သည့္အတြက္ ခရီးစရိတ္ျပန္မရေတာ့။ သည္ေတာ့ မိသားစုေရာ အလုပ္ရွဳပ္ရေတာ့သည္။ လမ္းစရိတ္မေလာက္သည့္အတြက္ ေငြလြဲ၊ ဘဏ္သြား၊ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖစ္ စသည့္ဆုိးက်ိဳးေတြကုိ ခံစားရႏုိင္သည္။

(၂)

သည္ေတာ့ ကိုယ္ အလုပ္တစ္ခုကုိ လုပ္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္လုိက္လွ်င္ ဘယ္အတုိင္းအတာထိကုိယ္လုပ္မွာလဲ ဟု ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသင့္သည္။ ဆုိၾကပါစုိ႕ တစ္ႏွစ္လား ႏွစ္ႏွစ္လား ၿပီးမွ အလုပ္အေျခအေနကုိ ၾကည့္ၿပီး ေျပာင္းသင့္ေျပာင္းမလား။

အလုပ္က ကုိယ့္အတြက္ အက်ိဳးတကယ္ရွိရင္ေတာ့ ၀ါသနာ ပါသည္ျဖစ္ေစ မပါသည္ျဖစ္ေစ လုပ္ကုိင္သင့္ေနၿပီ။ အလုပ္က ကုိယ့္ကုိ ေကာင္းက်ိဳးမေပးႏုိင္ဟု ေစာေစာ သိလၽွင္ အျမန္ဆုံးေျပာင္းေပေတာ့ဟုေျပာရမည္။ ေကာင္းႏိုးရာရာ အလုပ္ေတြကုိ သုံးလလုပ္လိုက္ေျပာင္းလုိက္၊ ေျခာက္လ လုပ္လိုက္ေျပာင္းေနမည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ ကို္ယ္လုိခ်င္သည့္ လုပ္ငန္းအေတြရအၾကံဳမ်ိဳးကုိရႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ လုပ္ငန္းအေတြ႕ၾကံဳလုိခ်င္လွ်င္ေတာ့ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ သုံးႏွစ္ အနည္းဆုံးသုံးႏွစ္ေတာ့ရင္းရပါသည္။ က်ေနာ္ဆုိလွ်င္ အစကနဦးက လက္ရွိ အလုပ္ကုိ ၀ါသနာမပါ။ ကုိယ္စိတ္၀င္စား ၀ါသနာပါသည့္အလုပ္ကုိေျပာင္းမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ဖူးသည္။ ျပန္လည္စဥ္းစားၾကည့္သည့္အခါ အလုပ္ေျပာင္းလွ်င္ လက္ရွိရေနေသာ လစာ၀င္ေငြမ်ိဳး အလုပ္၀င္၀င္ခ်င္းမရႏုိင္။ အစက ျပန္ေလွ်ာက္ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္ အသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္အစပ်ိဳးရမည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သီးခံၿပီးဆက္လုပ္ၾကည့္သည္။ ဆုိလုိခ်င္တာက ျဖစ္သင့္တာကုိ ဦးစားေပးလုိက္သည္။

ကုိယ္ႏွင့္ အဆင္မေျပတုိင္း အလုပ္ေျပာင္းေနမည္ဆုိလွ်င္ အသက္ႀကီးလာတာပဲ အဖတ္တင္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ လက္ရွိအလုပ္က ကုိယ္ႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ သဟဇာတ မျဖစ္လည္းဆုိတာကုိ ကုိယ္ကုိယ္တိုင္ ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ကုိယ္ယူလာတဲ့ Certificateေတြႏွင့္ မကုိက္တာ။ ယူလာတဲ့ Certificate ေတြက မ်ားပဲမ်ားၿပီး လက္ရွိအလုပ္ႏွင့္ အံမ၀င္တာေတြ စသျဖင့္ျဖစ္သည္။ လက္မွတ္ေတြ မ်ားတုိင္းလည္း အလုပ္ရသည္မဟုတ္ပါ။

ခုေခတ္က Certificate မ်ားမွ ဆုိတဲ့ အစြဲကုိ လူေတာ္ေတာ္မ်ားက လက္ကုိင္ထားၾကသည္။ အဓိက Certificate ကုိမၾကည့္ပဲ တစ္ခ်ိဳ႕အလုပ္ရွင္ေတြက ကုိယ္တက္ခဲ့တဲ့ သင္တန္းမွာ ဘယ္အဆင့္ရခဲ့တာ။ အေတြ႕အၾကံဳ မည္၍မည္မွ် ရွိတာ ေတြကုိ ၾကည့္လာၾကသည္။ ၾကံဳဖူးခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုဆုိလွ်င္ ဘယ္လုိ Certificateရထားလဲကုိမေမးပဲ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိလဲ ဆုိတာကုိ အဓိကထားေမးသည္။ က်ေနာ္ဘက္ကေတာ့ Cretificateေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ မိတၱဴကူးတင္ေပမယ့္လုိ႕ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ႏွင့္ပတ္သက္လုိ႕ မည္သည့္ေမးခြန္းမွ် မေမးေပ။ ထုိသည္ကုိၾကည့္ျခင္းျဖင့္ လုပ္သက္အေတြ႕အၾကံဳသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ထင္သာျမင္သာပါသည္။

လုပ္သက္အေတြ႕အၾကံဳဟု ဆုိရာတြင္လည္း သာမာန္ကာလွ်ံ အေတြ႕အၾကံဳမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ႏွစ္ ႏွင့္သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ သာမာန္အလုပ္တစ္ခု အဆင္မေျပလုိက္ ေျပာင္းလုိက္ လုပ္ေနေသာ သူအဖုိ႕ေတာ့ လုပ္သက္အေတြ႕အၾကံဳ မည္မည္ရရမရွိေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိသည္လုိ႕ ေျဖရင္လည္းမဟုတ္၊ မရွိဘူးဆုိေတာ့လည္း လုပ္ဖူးသည္။ အလုပ္အေၾကာင္းကုိ ဂဃနဏ မသိတာပဲရွိမည္။

တစ္ခ်ိဳ႕က အလုပ္ဖိအားမ်ားေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းၾကသည္။ တစ္ခုက ကုိယ္ၾကံဳသည့္ ဖိအားမ်ားသည္ ကိုယ့္အတြက္ ခြန္အားပင္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္သင့္သည္။ ဖိအားမ်ားတုိင္းအလုပ္ထြက္ၿပီး တစ္ျခားအလုပ္ကုိကူးေနၾကမည္ ဆုိလွ်င္ ကုိယ္ရည္ ကုိယ္ေသြး ႏွိမ့္က်သြားႏုိင္သည္။ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္တုိင္း ေခါင္းေရွာင္ေျပးေနမည္ဆုိလွ်င္ မေကာင္းေတာ့။ ကုိယ့္ေၾကာင္းမွားခဲ့သည္ ဆုိလွ်င္ ကုိယ္က ျပႆနာကုိ ၿပီးဆုံးသည့္အထိေျဖရွင္းႏုိင္ရမည္။ ျပႆနာတစ္ခုကုိ ေျဖရွင္းလိုက္လုိ႕ ကုိယ့္ဖက္က ပဲ့သြားသည္ကုိမၾကည့္ပဲ သင္ခန္းစာတစ္ခုရယ္လုိ႕ သတ္မွတ္သင့္သည္။

က်ေနာ့္အလုပ္မွာ  ဘာပဲျဖစ္လုိက္ျဖစ္လိုက္ မေျဖရွင္းရဲသည့္ လူတစ္ဦးကုိေတြ႕ဖူးသည္။ အလုပ္လုပ္တာ စနစ္တက်ရွိေပမယ့္လုိ႕ ထုိလူက ျပႆနာၾကံဳတုိင္း ခြင့္ေတာင္းျပန္သည့္အက်င့္ေၾကာင့္ အလုပ္မွာ သူမ်ားေတြ အဆင့္တုိးတုိင္း ထုိလူက ေနာက္ေကာက္က်ေနသည္။

ကုိယ့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္း ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆုိတာ တမင္တကာ ထုတ္ျပေနစရာမလုိပဲ အလုပ္က ျပသသြားပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္လုပ္သည့္အလုပ္အေပၚ တန္ဖုိးထား ျမတ္ႏုိးတတ္ဖို႕လုိသည္။ ကိုယ္ပုိင္အလုပ္တစ္ခုလို သတ္မွတ္ၿပီး အေကာင္းဆုံးလုပ္သင့္သည္ဟုထင္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ေတြမွာ ၾကံဳရတတ္သည့္က အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ၾက၊ တြန္းထုိးတတ္ၾကတာ ေတြျဖစ္သည္။ ကိုယ္တုိင္က အေကာင္းဆုံးလုပ္ေနသူေတြ အဖုိ႕ေတာ့ မႈစရာ လားလားမွ်မလိုေပ။ ကိုယ့္ဘက္က တစ္ခုေတာ့ရင္းရမည္။

(၃)

သီးခံျခင္းႏွင့္ ဇြဲရွိျခင္းျဖစ္သည္။  သီးခံၿပီး ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လွမ္းမည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ လက္တစ္ကမ္းမွလုိ႕ ဆုိခ်င္သည္။

မၾကာခဏ အလုပ္ေျပာင္းေနမည့္အစား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အလုပ္မေလွ်ာက္မီက ႀကိဳတင္ စဥ္းစားသင့္သည္ ဟုထင္ပါသည္။

၁။  အလုပ္ေလွ်ာက္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ မိမိလုပ္မည့္ အလုပ္သည္ ၀ါသနာပါသည့္အလုပ္ျဖစ္ရမည္။

၂။  မိမိဘက္မွ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရမည္။

၃။  နယ္ေ၀းသြားရမည့္အလုပ္ဆုိလွ်င္ နယ္ေျမ ၊ ရာသီဥတု အေျခအေန ကုိ စုံစမ္းရမည္။

၄။  မိမိဘက္မွ အေတြ႕အၾကံဳရခ်င္၍လုပ္သည္ဆုိလွ်င္ အလုပ္လုပ္မည့္ သတ္မွတ္ကာလထားပါ (ဥပမာ- သုံးလ၊ ေျခာက္လ ၊ တစ္ႏွစ္ စသည္)

၅။  မိမိလုပ္ရမည့္ ကုမၸဏီ၏ ေပၚလစီကုိ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေလ့လာရမည္။

၆။  မိမိလုပ္မည့္ကုမၸဏီႏွင့္ မိမိ၏ အရည္ခ်င္းကုိက္ညီပါေစ။

၇။  လုပ္ငန္းခြင္သုိ႕မေရာက္မီ ကုမၸဏီဘက္မွသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာဖတ္ရွဴပါ။ ေက်နပ္သည္ဆုိမွ လုပ္ပါ။

၈။  အစမ္းခန္႕ကာလအတြင္း အလုပ္၏သေဘာတရားကုိ ေက်ညက္နားလည္ႏုိင္ေအာင္ မိမိဖက္မွ ႀကိဳးစားပါ။

၉။  အေျပာႏွင့္ အလုပ္ညီေသာ ကုမၸဏီကုိေရြးခ်ယ္ပါ။(တစ္ခ်ိဳ႕ ကုမၸဏီေတြက မလုပ္ခင္တစ္မ်ိဳးေျပာ၍ တကယ္တမ္းလုပ္သည္အခါ သတ္မွတ္ႏွဳန္းအတိုင္းမေပးတာေတြရွိသည္။ )

၁၀။ အကယ္၍ မိမိႏွင့္ လက္ရွိအလုပ္မကုိက္ဟု ေသခ်ာစြာ သိခဲ့လွ်င္ အခ်ိန္မီ ေနာက္အလုပ္တစ္ခုသုိ႕ ဆက္သြယ္ၾကည့္ပါ။ ေသခ်ာမႈရွိမွ လက္ရွိအလုပ္ကုိ လက္လြတ္ပါ။( အလုပ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား  အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေန၍ ေငြေၾကးျပႆနာရွိႏုိင္သည္)။

(မွတ္ခ်က္။    ။အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ စာေရးသူဖက္မွ အျမင္တစ္ခုကုိ ေရးသားတင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူေရးသားေသာအျမင္ႏွင့္ စာဖတ္သူတို႕ဘက္မွ အျမင္မ်ားကုိ ဖလွယ္ေဆြးေႏြးမည္ဆုိလွ်င္ Commentမ်ားေရးသားထားခဲ့ႏုိင္ပါသည္။)

ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

About ေသာ္ဇင္ (လြိဳင္ေကာ္)

ေသာ္ဇင္ (လြိဳင္ေကာ္) has written 192 post in this Website..

ရင္ဘတ္နဲ႕ခံစားၿပီးေရးတဲ့ စာေတြ တင္ျပပါရေစခင္ဗ်ား

   Send article as PDF