နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
၁။ ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကပင္ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ `ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္´ ဟု ေခၚဆိုရျခင္းမွာ
(၁) ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရား၏ ဒုကုဋ္သကၤန္းေတာ္၊ (၂) ေကာဏဂံုျမတ္စြာဘုရား၏ အံ့သကိုဋ္ေတာ္၊
(၃) ကႆပျမတ္စြာဘုရား၏ ခါးပန္းေတာ္ႏွင့္ (၄) ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္ျမတ္ေလးဆူ၊ ေမြရွင္ေတာ္ျမတ္ရွစ္ဆူ၊ နိသီဒိုင္ေတာ္တို႔ကို ဌာပနာ၍ တည္ထားေသာေၾကာင့္ ေခၚဆိုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး တည္ထားေသာေတာင္ေတာ္ကို `သုဒႆန´ ေတာင္ေတာ္ဟု ေခၚပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားႏုစဥ္အခါ ဟသၤာမင္း၊ ၾကက္မင္း၊ ဖြတ္မင္း၊ ယုန္မင္း၊ ျဖစ္စဥ္က ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေတာင္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဒါယကာမ်ားမွာ အဇၨိကႏွင့္ ဘလႅိကကုန္သည္ညီေနာင္၊ ဧရာပထနဂါးမင္း၊ သိၾကားမင္း၊ ျဗဟၼာမင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၃ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ထားရာ၊ ထိုႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးသည္။ တည္ဦးစကဉာဏ္ေတာ္ ၇ေတာင္၊ အလ်ားအနံ၁၄ေတာင္ရွိ၍ စပါးစုသ႑ာန္ေျမစိုက္ေစတီေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ သာသနာႏွစ္ ၁၂၆-ခုႏွစ္ သေရေခတၱရာျပည္ကို တည္ေထာင္စိုးစံေသာ ဒြတၱေပါင္မင္းႀကီးသည္ ဘ၀ေဟာင္းက အဇၨိကႏွင့္ ဘလႅိကကုန္သည္ညီေနာင္ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ သားေတာ္ရဟႏၲာ ၂-ပါးက ရွာေဖြေပးသျဖင့္ ေစတီေတာ္ကို ဖူးျမင္ရေသာအခါ လြန္စြာၾကည္ညိဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ေစတီေတာ္ကို ယခုဖူးေတြ႕ရသည့္ ပံုသ႑ာန္အတိုင္း ျပဳျပင္တည္ထားခဲ့ပါသည္။

၄။ ျမန္မာမင္းအဆက္ဆက္တို႔သည္ ေစတီေတာ္ႀကီးကို ကိုးကြယ္ၾကၿပီး ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သည္တို႔ကို ျပဳျပင္ခဲ့ၾကပါသည္။
သကၠရာဇ္ ၄၄၅-ခုႏွစ္၊ (ေအဒီ ၁၀၈၃ခုႏွစ္)တြင္ ပုဂံျပည့္ရွင္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးသည္ ဤေစတီေတာ္ႀကီးကို ဖူးေမွ်ာ္ၿပီး မိမိ၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေစတီေတာ္ႀကီးသမိုင္းအက်ဥ္းကို မြန္ဘာသာျဖင့္ ေက်ာက္စာေရးထိုး၍ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ အလယ္ပစၥယံ တနဂၤေႏြေထာင့္တြင္ စိုက္ထူခဲ့ပါသည္။ ထိုေက်ာက္စာကို ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက ေက်ာက္စာတိုက္ေဆာက္လုပ္၍ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

၅။ အင္း၀ေခတ္တြင္ ျမန္မာသမိုင္း၌ အေရးပါေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခုသည္ ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မွာ အျခားမဟုတ္။ အင္း၀ဘုရင္မင္းေခါင္ႏွင့္ မြန္ဘုရင္ရာဇာဓိရာဇ္တို႔ သည္ သကၠရာဇ္ ၇၆၇-ခုႏွစ္ တြင္ ေစတီေတာ္ ျမတ္ႀကီး ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ၀ယ္ သစၥာျပဳ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၆။ သကၠရာဇ္ ၁၁၁၆-ခုႏွစ္ ၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးသည္ ျပည္ၿမိဳ႕ကို မြန္တို႔ လက္၀ယ္မွ ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါသည္။
အေလာင္းမင္းတရားႀကီးသည္ ထိုေန႔ညေန၌ပင္ ေစတီေတာ္ျမတ္ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚသို႔တက္ေရာက္ၿပီး ေစတီေတာ္ႀကီးကို ဖူးေမွ်ာ္ရာတြင္ ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၌ မိမိကုသိုလ္ေတာ္ ေရႊထီးေတာ္ တင္လႉလိုေသာ ဆႏၵျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရာ သကၠရာဇ္ ၁၁၁၆-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ ယခင္မြန္ဘုရင္တို႔ တင္လႉခဲ့ေသာ ထီးေတာ္ကို မဖယ္ရွားပဲ ျမန္မာထီးေတာ္ကို ဆင့္၍ တင္လႉခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ ထီးေတာ္ ၂ဆင့္ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ထီးေတာ္ႏွစ္ဆင့္ရွိေနျခင္းသည္ ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ထူးျခားခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုထီးေတာ္၂ဆင့္ကို ပံုစံျပဳလုပ္၍တင္လႉပူေဇာ္ေသာ အစဥ္အလာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

၇။ သကၠရာဇ္ ၁၂၂၀-ခုႏွစ္၊ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၈ခုႏွစ္)၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ ညေန၃-နာရီတြင္ ျပည့္ၿမိဳ႕၌ ျပင္းထန္ေသာ ေျမငလ်င္လႈပ္မႈျဖစ္ခဲ့ရာ ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ေခါင္းေလာင္းေမွာက္သည့္အထိ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕ကုန္သည္ႀကီး ဦးသာရဲႊ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးထံသို႔ သြားေရာက္၍ အက်ဳိးအေၾကာင္းတင္ျပေလွ်ာက္ထားရာ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးက ျပင္ဆင္ခြင့္ စာခၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အလႉေတာ္ေငြက်ပ္ (၂၀၀၀၀)ႏွစ္ေသာင္း ထည့္၀င္လႉဒါန္းခဲ့သျဖင့္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအမ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းကာ ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့သည္။

၈။ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူတို႔သည္ ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအရွည္တည္တံ့ေအာင္ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သည့္အခါတို္င္း သဒၶါထက္သန္စြာ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၆၃-ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း၁ရက္၊ (၁၃.၄.၂၀၀၂) ၊ စေနေန႔ညေန(၄း၁၅)တြင္ စေနေထာင့္မွ ႐ုတ္တရက္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ရာ ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ထီးေတာ္ ယိုယြင္းပ်က္စီးသြားခဲ့ပါသည္။
ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအမ်ားတို႔သည္ ၁၃၆၄-ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔(၂၁.၁၀.၂၀၀၂)၊ တနလၤာေန႔တြင္ ေရႊစင္ေရႊသားအတိၿပီးေသာ ေရႊထီးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္၊ စိန္ဖူးေတာ္တို႔ကို အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ တင္လႉပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။

၉။ ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား (၅)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရႊသကၤန္းကပ္လႉဆက္ကပ္ျမဲျဖစ္ရာ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအမ်ားတို႔သည္ ၁၃၆၇-ခုႏွစ္ ၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၂ရက္ (၁၅.၁.၂၀၀၆)၊ တနဂၤေႏြေန႔မွစ၍ ေရႊသကၤန္းကပ္လႉရာ ၁၃၆၈ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄-ရက္ (၂၆.၄.၂၀၀၆)ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ပါသည္။ ထူးျခားသည္မွာ ယခုတစ္ႀကိမ္ ေရႊသကၤန္းကပ္လႉသည္မွာ လံုးေတာ္ျပည့္ ေရႊသကၤန္းကပ္လႉျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခါ ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ သုဒႆနေတာင္ေတာ္ထက္တြင္ ေရႊေတာင္ႀကီးပမာ သပၸာယ္တည္ရွိ၍ ျဗဟၼာနတ္လူ သံုးဘံုသူတို႔၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူလ်က္ရွိပါသည္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 943 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF