Title ေလးေတြမွာပဲ မူရင္းလင့္ခ္ ကိုထည့္ေပးထားပါတယ္။ေခါင္းစဥ္ကိုႏွိပ္၍ မူရင္းဆိုဒ္သို ့သြားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

https://i2.wp.com/popularmyanmar.com/mpaper/wp-content/uploads/2010/12/5000.jpg
တစ္ေထာင္က်ပ္တန္ႏွင့္ ငါး ေထာင္က်ပ္တန္  ေငြစကၠဴအတုမ်ား ကိုလက္ခံရရွိခဲ့ပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ အခ်ိန္မီသတင္းေပးပို႔ၾကပါဟု ဗဟို ဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာ သည္။ေငြက်ပ္ ၁ဝဝဝ က်ပ္ တန္ႏွင့္ ၅ဝဝဝ က်ပ္တန္  ေငြစကၠဴအတု မ်ားအား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရာမွ ေတြ႕ရွိ ၍ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဘဏ္ထုတ္ ေငြမ်ားတြင္ပါဝင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ခံရရွိခဲ့ပါကထို ေငြ စကၠဴအတုမ်ား ျပန္႔ပြားျခင္းမရွိ ေစရန္ႏွင့္ ေငြစကၠဴအတုျပဳလုပ္၍   သံုးစြဲ သူ မ်ားအား ဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္း ႏိုင္ရန္အတြက္   သက္ဆိုင္ရာသို႔ အခ်ိန္မီ  သတင္းေပးပို႔ရန္  လိုအပ္ ေၾကာင္း    ျမန္မာႏိုင္င ံေတာ္ ဗဟို ဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာ သည္။ေငြစကၠဴအတု ျပဳလုပ္သည့္ ကိစၥမွာ ေရွးယခင္ ႏွစ္မ်ား စြာက တည္းကရွိခဲ့ေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ေငြစကၠဴအတုမ်ားအား အမ်ား အျပား ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိ ေသး ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေငြစကၠဴအတုမ်ား အားေတြ႕ရွိပါက ေတြ႕ရွိ သည့္ ေနရာ အား နီးစပ္ရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ မ်ားႏွင့္ ရဲစခန္း တို႔သို႔ တာဝန္သိစိတ္ ျဖင့္အေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ဘဏ္ထုတ္ေငြ မ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္ခံရရွိခဲ့ပါက ကာယကံရွင္အေနျဖင့္ မိမိေငြေၾကး ထုတ္ ယူခဲ့ေသာဘဏ္အား ေငြ ထုတ္ယူခဲ့သည့္ အေထာက္အ ထားႏွင့္တကြ ျပန္လည္တင္ျပ ေျပာ ဆိုပါက အဆိုပါေငြအတုအတြက္ ¤င္းေငြေၾကးႏွင့္ တန္ဖိုးတူညီေသာ ေငြကိုျပန္ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဘဏ္အေနျဖင့္လည္း အဆိုပါေငြ အတုအားမည္သူ႔ဆီမွ လက္ခံရရွိ ခဲ့သည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ထုတ္စံုစမ္း ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲစခန္းသို႔ေငြ အတုလက္ဝယ္ရရွိသည့္ ကိစၥအား သတင္းေပးပို႔ပါကလည္း ထိုေငြ အတုအားမည္ကဲ့သုိ႔ လက္ခံရရွိခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာစြာ ရွင္း လင္းေျပာၾကား ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။ေငြစကၠဴအတုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန ဦးေမာင္ ေမာင္ဝင္းက မည္သူမဆိုေငြစကၠဴ ျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ေငြ လက္မွတ္ ကိုျဖစ္ ေစလိမ္လည္အတုျပဳလွ်င္ သို႔မ ဟုတ္ အတုျပဳလုပ္မွန္း မိမိ သိ လ်က္ႏွင့္ထိုသို႔ လိမ္လည္ အတုျပဳ လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ အဆင့္တစ္ခုခုကို ျပဳ လုပ္ပါက ထို သူအားရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၈၉ (က)အရ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ တစ္ကြၽန္း အထိ ျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္ အထိေထာင္ဒဏ္တစ္ မ်ဳိးမ်ဳိးကိုျဖစ္ ေစခ်မွတ္ ႏိုင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္ လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေငြစကၠဴအတု ကိုျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ေငြ လက္မွတ္ကိုျဖစ္ေစ အတုမွန္း သိလ်က္ အစစ္အမွန္အျဖစ္ အသံုး ျပဳပါက ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၈၉ (ခ)အရ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ တစ္ကြၽန္းျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္ အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္အေရး ယူႏိုင္သည့္ အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ် မွတ္ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴမ်ားအား အတုျပဳလုပ္ ထားေၾကာင္း သိလ်က္ႏွင့္ သံုးစြဲ ရန္ႀကံရြယ္ကာ လက္ဝယ္ထားပါ က ခုနစ္ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္အေရးယူႏိုင္သည္ ဟုဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထား သည္ဟု ဆိုသည္။ဆက္လက္၍ ၄င္းက ”ေငြ အတုမွန္းမသိလို႔ ကိုယ့္ လက္ထဲ ေရာက္ေနတာဆိုရင္ေတာ့ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ အကယ္၍မ်ားျပည္သူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ ထဲကိုေရာင္း ဝယ္ေဖာက္ကားရင္းနဲ႔ ေငြတု ေရာက္လာမယ္။ အဲဒီ လူကလည္း ေငြတုမွန္းမသိဘဲ ျပန္ဖလွယ္တဲ့ အခါက်မွ ေငြအတုမွန္းသိသြားရင္ ေတာ့အဖမ္းခံ ရႏိုင္တယ္။ တကယ္ လို႔အတုမွန္းေစာေစာစီးစီး သိခဲ့ တယ္ဆိုရင္ ေတာ့ နီးစပ္ရာရဲစခန္း ကိုအေၾကာင္းၾကားၿပီး ဒီေငြတုကို ဘယ္ကေနၿပီးဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ရခဲ့တယ္ ဆို တာကို သတင္းပို႔ဖို႔လိုပါတယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္ က ေငြစကၠဴ အတု က ိုမ သိဘဲ ကိုင္ထားရင္လည္း လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိမႈနဲ႔ အေရးယူခံရ ႏိုင္တဲ့အတြက္ ႐ိုး႐ိုး သားသား လုပ္ ကိုင္စားေသာက္တဲ့ မသိနားမလည္ သူေတြက ဒုကၡေရာက ္ႏိုင္ တယ္။ ဒီေတာ့သက္ဆိုင္ရာကလည္းေငြတု ပေပ်ာက္ေအာင္နဲ႔ ေငြတုျပဳလုပ္သူ ေတြကို တရား ဥပေဒအရ အျမန္ဆံုး ဖမ္းဆီးႏိုင္ေအာင္ ျပည္သူေတြကို ေငြတုေတြ႕ရင္ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ သင့္တယ္ဆိုတဲ့ ပညာေပးမႈမ်ဳိးေတြ လုပ္သင့္တယ္” ဟု ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ ကလည္း ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြတုျပႆနာ အားေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေငြတုႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ပညာေပးမႈအစီ အစဥ္တစ္ရပ္အား ျပည္သူမ်ားသိ ရွိေစရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ ရြက္ လ်က္ရွိ သည္ဟုသိရသည္။


ျမန္မာ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဒသ မ်ား တြင္ ျမဴႏွင္း မ်ား ထူထပ္ စြာက်မည္ from Freedom News Group

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊စစ္ကိုင္း တိုင္း၊ခ်င္းျပည္ နယ္ေနရာ အခ်ိဳ ့တို ့တြင္ ဆီး
ႏွင္းမ်ား ထူထပ္ စြာက်ၿပီး စစ္ကိုင္း တိုင္း ေန ရာ အခ်ိဳ ့တြင္ မူျမဴ ႏွင္းမ်ား ထူထပ္ စြာ က်မည္
ျဖစ္ကာ ထို သို ့ဆီးႏွင္း က်ေရာက္ မႈ သည္ ႏွစ္ သံုးဆယ္ အတြင္း အဆိုးရြား ဆံုးျဖစ္ ႏိုင္သည္ ဟု
Freedom Weather Forecast မွ ယေန ့ သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေတာင္ ပိုင္း တြင္မူ ေဆာင္းရာ သီ ၏ အေအး ၈၅  ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ ခန္ ့ပင္ ညပိုင္းခ်ိန္
မ်ား ဥ္ ရွိေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္ ေဆာင္းရာ သီမ်ားေလာက္ ပင္ ေအးခ်မ္းမႈ မရွိ ဟု သိရသည္။

ေအာက္ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ မူ ေနရာ အခ်ိဳ ့တြင္ ၇၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ ဟိုက္ ခန္ ့ေအးျမ သည္ ့ေနရာမ်ား
လည္း ရွိသည္။

Villain of the Year


The Voice ဂ်ာနယ္ ၏ အယ္ဒီတာ ခ်ဳပ္ ႏွင့္ Myanmar E gress တည္ေထာင္သူ
ေဒါက္တာ ေန၀င္းေမာင္ အား တစ္ႏွစ္ တာ ထူးခၽြန္မႈ အရွိ ဆံုး လူဆိုး အျဖစ္ Freedom
News Group မွ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ လိုက္သည္။ Villain of the year ဆု အတြက္
Freedom News Group မွ စာဖတ္ ပရိသတ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေနျပည္သူမ်ား ၊ လူငယ္
မ်ား ၏ ဆႏၵကို ေကာက္ ခံၾကည့္ ရာေဒါက္တာ ေန၀င္းေမာင္ ႏွင့္ ၿမိဳ ့ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္
သိန္း လင္း တို ့ကို ဆႏၵျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေဒါက္တာ ေန၀င္းေမာင္ သည္ စစ္အစိုးရ၏ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ကင္း မဲ့သည့္ ေရြး
ေကာက္ ပြဲ အတြက္ ၎ ၏ The Voice ဂ်ာနယ္ မွ အူလႈိက္ သဲလိႈက္ ေထာက္ ခံခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ၏
စတၳဳ ထ မ႑ိဳင္  မီဒီယာ တစ္ခု အေနျဖင့္ ျပည္သူ ကို လမ္းမွန္ညႊန္ ျပေပးရန္ ၀တၱရားပ်က္
ကြက္ ခဲ့သည္။

ကုန္လြန္ေတာ့မည္ တစ္ႏွစ္ တာ အတြင္း ဒီမိုကေရစီ အင္အား စု မ်ား ကို လည္း ၿပိဳ ကြဲေအာင္
လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို
လည္း သူမေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ ့အစည္း မ်ားဒုကၡေရာက္ ရသည္ ဟု လတ္တေလာ
တြင္ ၀ါးလံုး ခ်ီး သုပ္ ရမ္း ခဲ့ေသး သည္။

ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု မ်ား ကို နည္းမ်ိဳး စံု ျဖင့္ ေ၀ဖန္ ေသာ္လည္း စစ္အဏာရွင္ စနစ္
ကို ေသာ္ ၎ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ကို ပံုေဖာ္ သူမ်ား ႏွင့္ ၎ တို ့၏ ေဒါက္တိုင္ မ်ား ကို မူ
မည္ သည့္ မွတ္ခ်က္မွ မေပး ဘဲ တတ္အား သေရြ ့ခ်ီးမြမ္းမႈ ျပဳ ခဲ့သည္။

သံရံုး အမႈ ထမ္း တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္ အရ ေဒါက္တာ ေန၀င္းေမာင္ သည္ အေနာက္
ႏိုင္ငံ သံ အမႈထမ္း မ်ား အား ဒီမိုကေရ လႈပ္ရွား သူမ်ား ၏ အားနည္း ခ်ဲ ့ အခ်ိဳ ့ကို ပံုႀကီး
ခ်ဲ့ ေျပာတတ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

ေဒါက္တာ ေန၀င္းေမာင္ အား FNG မွ တစ္ႏွစ္တာ လူဆိုး ဆု ေပးရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ရန္ ကုန္ ၿမိဳ ့မွ ၀ါရင့္ သတင္း စာ ဆရာ တစ္ဦး က ဘယ္လိုေခၚမလဲ ေက်ာင္း မွ ဆိုရင္ School
Bully လိုကေလးေတြ ရွိတယ္ ..ခပ္ ဆိုးဆိုး နဲ ့မွားမွန္း သိသိ စြပ္ မွားတာ အျပစ္မဲ့သူေတြ ကို
ဒုကၡ ေပးတာ ..သူက ေတာ့ State Bully ေပါ့ ဟု သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

_____________________________________________________________
Freedom News Group သည္ တစ္ႏွစ္ တာ အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကား
သူမ်ား ႏွင့္ အတူ Hero of the Year ႏွင့္ Person of the Year တို ့ကို လည္း ေရြးခ်ယ္ေဖာ္
ျပသြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။

gandhi

ႏိုင္ငံေရးခ်ီတက္ပြဲ၊ ဆႏၵျပခ်ီတက္ပြဲ စတာေတြဟာ ဒီကေန႔ ေခတ္မွာ ကိုယ့္ဆႏၵ က်င့္သံုးဖို႔၊ ကိုယ့္အသံ သူမ်ားၾကားေစဖို႔ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္ေနၿပီး အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔ ဖိအား လဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးေအာင္ျမင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးခ်ီတက္ပြဲကို ၁၈၃၄ ခုမွာ လုပ္ခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီတံုးက လုပ္ခလစာေလွ်ာ့မႈဆန္႔က်င္ေရးအသင္း တည္ေထာင္မႈေၾကာင့္ စိုက္ ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမား ၆ ေယာက္ကို သံေျခက်င္းခတ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ပို႔ခဲ့လို႔ ဆႏၵျပခ်ီ တက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၾသစေၾတးလ် ပို႔တာဟာ တကၽြန္းပို႔တဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ၿပီး အသက္ရွင္လ်က္နဲ႔ ဘဝဆံုးရတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ အလုပ္သမားေတြက ပါလီမန္ကိုခ်ီတက္ဆႏၵျပၿပီး ဒီ အာဇာနည္ ၆ ေယာက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ျပန္လာခြင့္ေပးဖို႔ ပန္ၾကားလႊာကို လူ ၈ သိန္းလက္မွတ္ထိုး တင္ သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ပါလီမန္က အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ၿပီး လူ ၆ ေယာက္ကို အိမ္ျပန္လာခြင့္ေပး ခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီကစလို႔ ေနာက္ႏွစ္ ၁၅၀ အတြင္း ကမၻာေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳး ပမ္းသူေတြ၊ မတရား မႈ ေျပေပ်ာက္ေစခ်င္သူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေရးခ်ီတက္ပြဲဟာ အေရး ပါတဲ့ လက္နက္ကရိယာတခု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ခ်ီတက္ပြဲတိုင္း အလုပ္ျဖစ္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၈၈၆ က အေမရိကန္ျပည္ ရွီကာ ဂိုၿမိဳ႕ ေဟးမားကက္ ရင္ျပင္မွာ အလုပ္သမားေတြ အၾကမ္းဖက္ခံရၿပီး က်ဆံုးခဲ့ၾကလို႔ ေနာင္မွာ ေမေဒးေန႔ (ကမၻာ့အလုပ္သမား ေန႔) အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၀၅ ခု ႐ုရွားႏိုင္ငံ စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕က ဇာဘုရင္ရဲ႕ ေဆာင္းရာသီနန္းေတာ္ကို ခ်ီတက္ဆႏၵျပ တာလဲ အၾကမ္းဖက္ေသြးေခ်ာင္းစီး အသတ္ခံရမႈနဲ႔ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာ လဲ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ခ်ီတက္ပြဲဟာ အၾကမ္းဖက္ခံရၿပီး ၿပိဳကြဲခဲ့ ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ စုေဝးခ်ီတက္ပြဲေတြကေန ထူးျခားတဲ့အေျပာင္းအလဲကို ဦးတည္သြားေစတဲ့ဖိ အား မၾကာခဏ ေပၚထြက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ ခ်ီတက္ပြဲေတြကို ေလ့လာတဲ့အ ခါ တူညီခ်က္ေတြကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ အင္မတန္ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ သီးသန္႔ရွိတာ၊ အပ်က္ဘက္ေတာင္းဆိုမႈ ထက္ အျပဳဘက္ေတာင္းဆိုမႈ (ဥပမာ-လြတ္လပ္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ထိုက္တန္တဲ့လုပ္ခရေရး) အေပၚ အေလးထား တာတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေရကာတာစီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေရး ထက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးက ပိုထိေရာက္တာ) အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ဆႏၵျပရတဲ့အေၾကာင္းတရားဟာ ဆႏၵျပ ခ်ီတက္သူေတြအေနနဲ႔ ေထာင္က်ခံရဲေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ရပါမယ္။

ေနာက္လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ အေသးစိတ္က်တဲ့ နည္းပရိယာယ္ အစီအစဥ္ဆြဲထားေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စံျပဳစရာက ၁၉၃၀ ခု အိႏၵိယႏိုင္ငံက ဆားခ်ီတက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခ်ီတက္ပြဲဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံထြက္ ဆားကို မတန္တဆအခြန္ေကာက္တာကို ကန္႔ကြက္ ဖို႔ မဟတၱမဂႏၶီ ဦးစီးၿပီး ခ်ီတက္ဆႏၵျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆားခြန္ေၾကာင့္ အဂၤလန္ကဆား ကို ဝယ္စားရတာ ေစ်းသက္သာေစခဲ့ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ကိုလိုနီအရွင္သခင္ ၿဗိ တိန္က ကၽြန္ႏိုင္ငံအိႏၵိယကို ေႏွာင္ႀကိဳးတဲထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဆားခြန္ကို ဘယ္လိုကန္႔ကြက္ရမယ္ဆိုတာကို ဂႏၶီက လေပါင္းမ်ားစြာ စဥ္းစားစီစဥ္ခဲ့ ပါတယ္။ သူဟာ သူ႔ သီးသန္႔ေဂဟာရွိရာ အာမက္ဒဘတ္ဒ္ ကေန ဒင္ဒီပင္လယ္ကမ္း ေျခကို ခ်ီတက္ၿပီး ပင္လယ္ကမ္းစပ္မွာ ဆားခ်က္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ တရက္ကို ၁၀ မိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၄ ရက္လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ စီစဥ္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းကို ဟိႏၵဴရြာေတြေရာ မူဆလင္ ရြာေတြကုိပါ ျဖတ္သြားမယ့္လမ္း ေရြးခဲ့ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ႕ ညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ျပသႏိုင္မွာျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာေတြရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကိုလည္း ဆြဲ ယူအရွိန္ျမႇင့္ သြားႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဂႏၶီဟာ ခ်ီတက္ပြဲမွာ လူတိုင္းပါခြင့္ ဖြင့္မေပးပါဘူး။ ၿဗိတိသွ်အာဏာပိုင္ေတြဟာ ခ်ီတက္ပြဲရပ္သြားေအာင္ အၾကမ္းဖက္ႏိုင္တယ္လို႔ ဂႏၵီက ေမွ်ာ္လင့္တြက္ဆထားၿပီး အ မာခံ ၇၀ ေက်ာ္ကိုဘဲ အၾကမ္းမဖက္ေရး အေျခခံမူအေၾကာင္း သင္တန္းေပးၿပီး သူနဲ႔အ တူ လိုက္ပါခ်ီတက္ခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ လမ္းခရီးတေလွ်ာက္ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ လူထုေတြက ထြက္ႀကိဳဆို အားေပးၾကေပမဲ့ ခရီးစဥ္အစအဆံုးကိုေတာ့ ဒီလူ လက္တဆုပ္စာဘဲ ခ်ီ တက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာအၾကမ္းဖက္မႈမွ မၾကံဳခဲ့ေပမဲ့ ခ်ီတက္ပြဲရဲ႕ သီးသန္႔ ရည္မွန္း ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဆားခြန္ဖ်က္သိမ္းေရးလဲ မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ဆားခြန္ထက္ပိုအေရးပါတဲ့ဟာ ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ခုိင္မာညီ ၫြတ္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို အုတ္ျမစ္ခ်ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ သရဖူႀကီးထဲက အေတာက္ပဆံုးနဲ႔ အႀကီးဆံုးရတနာျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံႀကီးဟာ ကိုယ့္ ဖာသာကုိယ္ ရပ္တည္ႏုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံႏုိင္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္ဆိုတာ ၿဗိတိသွ်ေတြ စျမင္ သြားေစခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ၂၅ ႏွစ္အၾကာမွာေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းသား ကပၸလီလူငယ္ ဓမၼဆရာတေယာက္ဟာ ဂႏၶီ႔နည္းနာေတြကို ေလ့လာၿပီး “ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး” ေတြ ရဖို႔ အဓိကနည္းဗ်ဴဟာအျဖစ္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲနည္းကို အသံုးခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တံုးက အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္းမွာ လူမ်ဳိးခြဲျခားေရးေၾကာင့္ အခြင့္အေရးမဲ့ေနခဲ့တာ ႏွစ္ ၈၀ ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္လို႔ ၁၉၆၃ ေႏြရာသီမွာ မာတင္လူသာကင္းနဲ႔ တျခားေသာ ျပည္သူ႔အခြင့္အ ေရးလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဝါရွင္တန္သို႔ခ်ီတက္ပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲၿပီး ေတာင္ပိုင္း သား လူမည္းေတြရဲ႕ အေျခခံဥပေဒပါအခြင့္အေရးေတြ အာမခံမယ့္ဥပေဒ ျပဳေပးဖို႔ သမတ ဂၽြန္ကင္ေနဒီကို ဖိအား ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကေနဒီအစိုးရက အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာကို စိုးရိမ္ခဲ့ေပမဲ့ ခ်ီတက္ပြဲဟာ ဘာ ျပႆနာမွ မရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ မာတင္လူသာကင္းရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ “က်ေနာ္ အိပ္မက္တခု မက္ခဲ့တယ္” မိန္႔ခြန္းနဲ႔ တြဲသြားလို႔ ဒီခ်ီတက္ပြဲႀကီးဟာ အေမရိကန္သမိုင္း မွာ ရာဇဝင္တြင္သြားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီကစလို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ခ်ီတက္ပြဲေတြကို ႏိုင္ငံေရးဆႏၵ ျပမႈနဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္တြဲမိေစခဲ့ပါတယ္။ မၾကာခင္ မာတင္လူသာကင္းဟာ အယ္လာ ဘားမားျပည္နယ္ထဲမွာ ဆယ္လ္မာကေန ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာင္ဂိုမာရီကို ခ်ီတက္ခဲ့ ပါတယ္။ ေဒသခံအာဏာပိုင္ေတြက ခ်ီတက္သူေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ မွာ ပြက္ေလာ႐ိုက္ခဲ့ၿပီး ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ အျမန္အတည္ျပဳဖို႔ တြန္းအားျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

၁၉၆၀ နဲ႔ ၇၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဗီယက္နမ္စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ခ်ီတက္ပြဲေတြလဲ ေတာက္ ေလွ်ာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တခါတရံ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၈ ခု ရွီကာဂိုၿမိဳ႕ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီညီလာခံကို ကန္႔ကြက္ ခ်ီတက္ရာက အၾကမ္းဖက္တာ၊ အိုဟိုင္းယိုး ျပည္နယ္က ကင့္ျပည္နယ္တကၠသိုလ္မွာ ၁၉၇၀ တံုးက အေမရိကန္ေက်ာင္းသားေတြ ကို စစ္တပ္ကပစ္သတ္တာ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီတက္ပြဲအမ်ားစုကေတာ့ လူ သိန္းနဲ႔ခ်ီပါ ဝင္ၿပီး အမႈအခင္းမျဖစ္ဘဲ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီခ်ီတက္ပြဲေတြရဲက အဓိကရည္ရြယ္ ခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ဗီယက္နမ္စစ္ရဲ႕ အႀကီးအက်ယ္လူ ႀကိဳက္နည္းမႈအေၾကာင္း သတိေပးဖို႔ပဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမၻာအႏွံ႔မွာ ႏိုင္ငံေရးခ်ီတက္ပြဲေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၈ ခု ေမလမွာ ျပင္သစ္ေက်ာင္းသားေတြ ပါရီၿမိဳ႕တြင္းခ်ီတက္တာကို ဒီေဂါအစိုးရက မတန္တဆအင္အားသံုး အၾကမ္းဖက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္သစ္တျပည္လံုးက ဒီေဂါ ကိုဆန္႔က်င္လာၿပီး အစိုးရျပဳတ္က်ခဲ့ရပါတယ္။

အခုတေလာ သတင္းေတြထဲမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕က တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းလခတိုးတာကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၿပီး ခ်ီတက္ေနတဲ့သတင္းေတြ ေတာက္ ေလွ်ာက္ပါေနပါတယ္။ လန္ဒန္တကၠသိုလ္၊ လန္ဒန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္း၊ ဘုရင့္ ေကာလိပ္စသျဖင့္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုက ေက်ာင္းသားေတြ ဟာ “ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ ခ်ီးထုပ္ေတြ၊ ငါတို႔လာၿပီေဟ့” လို႔ေရးထားတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေတြကိုင္ၿပီး ခ်ီတက္ ၾကပါ တယ္။

ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲေၾကာင့္ ကားအသြားအလာေတြ ျပတ္ေတာက္ ရပ္ဆိုင္းတာ ျဖစ္ကုန္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်န္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာကႀကီးကေတာ့ အသြားအလာ အလုပ္အကိုင္ မပ်က္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ရြယ္တူေလာက္ရွိမယ့္ လူငယ္တေယာက္ကေတာ့ ေစ်းႀကီးတဲ့အားကစား႐ံုတခုအတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ဖို႔ ေၾကာ္ျငာစာရြက္ေတြ ေဝေနပါတယ္။ အသားညႇပ္ေပါင္မုန္႔ဆိုင္မွာလဲ ေန႔လယ္ေန႔ခင္း ခါတိုင္းလိုပဲ တန္းစီေနၾကပါတယ္။

ညေနေစာင္းမွာေတာ့ ခ်ီတက္ဆႏၵျပသူေတြကို အစိုးရ႐ံုးေတြရွိရာ ဝႈိက္ေဟာလမ္းေပၚ မွာ ရဲေတြက ပိတ္ဝိုင္းထားလိုက္ပါတယ္။ ကြန္ဆာေဗးတစ္ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရရဲ႕ ေက်ာင္း လခႏွစ္ဆတိုးေရးေပၚလစီကေတာ့ အရာမယြင္းရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းလခတိုး တာကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတာ ႏွစ္လအတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေပမဲ့ ဘာမွမထိ ေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ ၿဗိတိန္အိမ္ေရွ႕မင္းသားရဲ႕ကားကို မီး႐ႈိ႕တာ အပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြလဲ အနည္းအက်ဥ္းရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီကေန႔ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ ဆႏၵျပခ်ီတက္ပြဲဆိုတာ ေခတ္ေဟာင္းကအလုပ္ ျဖစ္သြား ပံုရပါတယ္။ သီးသန္႔အေျပာင္းအလဲတခုျဖစ္ေစမယ့္ နည္းနာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ စစ္မွန္ တဲ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေရးအတြက္ မဲပံုးနဲ႔ မီဒီယာက အဓိကနည္းနာ ေတြ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစခ်င္လို႔ လမ္းေပၚထြက္ေအာ္သူေတြ ဟာ ဒီထက္ပိုစြန္႔စားဖို႔ စိတ္မပါၾကပါ။

လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းဆိုတာ အခြင့္အေရးတခုျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက လိုက္ေလ်ာခြင့္ျပဳထားၿပီး မစိုးရိမ္ၾကပါဘူး။ ၂၀၀၃ ေဖေဖာ္ ဝါရီလမွာ အီရတ္စစ္ပြဲဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ လူတသန္းခြဲ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ထဲခ်ီတက္ ဆႏၵျပ ခဲ့တာ ဘာမွအေျပာင္းအလဲျဖစ္မသြားခဲ့ပါဘူး။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာလဲ မာတင္ လူသာကင္းရဲ႕ ဝါရွင္တန္ခ်ီတက္ပြဲပံုစံမ်ဳိး လူတသန္းခ်ီတက္ပြဲ (၁၉၉၅)၊ အမ်ဳိးသမီးတ သန္း ခ်ီတက္ပြဲ (၁၉၉၇) ေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ်ီတက္ဆႏၵျပသူေတြဟာ တီဗီ သတင္းမွာပါဖို႔ထက္ပိုၿပီး စိတ္မထက္သန္ၾကပါဘူး။

ဆႏၵျပခ်ီတက္ပြဲကို အသံုးဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးနည္းနာတခု ျပန္ျဖစ္ေစဖို႔ဆိုရင္ လမ္းေလွ်ာက္ တာထက္ပိုၿပီး စြန္႔စားဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္မႈရဲ႕ ေနာက္တဆင့္က အာ ဏာဖီဆန္ေရး ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဗမာျပည္လို အာဏာရွင္တိုင္းျပည္ေတြမွာေတာ့ စီတန္း လမ္းေလွ်ာက္မႈကိုယ္တိုင္က အာဏာဖီဆန္တာ ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ သတိျပဳရပါမယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အာဏာဖီဆန္ေရးရဲ႕ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ေထာင္နန္းစံေရး အလားအလာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားမွ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲရဲ႕ ဖိအားရ လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂါမဏိ

ရည္ၫႊန္း။       ။ မိုက္ကယ္ဂိုးလ္ဖာ့ဘ္၏ ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ BBC ေဆာင္းပါး
အဆန္းတၾကယ္ လၾကတ္တယ္

ဒီေန႔ဟာ ကမၻာေျမရဲ႕ေျမာက္ကမၻာျခမ္းမွာေတာ့ ေန႔တာအရွည္ ဆုံးေန႔ရက္တရက္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၇ နာရီ ၂၈ မိနစ္မွာ ေႏြရာသီရဲ႕ ပထမဆုံးေန႔ရက္ေတြကုိ စ တင္၀င္ေရာက္လာတဲ့ ေႏြယဥ္စြန္းတန္းရဲ႕ အစလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတခါ တမူထူးျခားတဲ့ လၾကတ္တာက လကုိ ပန္းေရာင္၊ ေၾကးနီေရာင္၊ ေသြးနီေရာင္ ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းသြားတာေၾကာင့္ ေျမာက္အေမရိကားတုိက္နဲ႔ ဥေရာပတုိက္က မုိး ေကာင္းကင္ေစာင့္ၾကည့္သူေတြဟာ အဂၤါေန႔အေစာပုိင္းမွာ ကမၻာေျမ အျပင္ဖက္က လ မင္းႀကီး အနီးကပ္ ဆုတ္ခြာလက္ျပသြားတာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတြ႔ ျမင္လုိက္ရပါ တယ္။

တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ေလးရာစုႏွစ္နီးပါးမွာ တႀကိမ္သာျဖစ္ခဲတဲ့ ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းရဲ႕ ေဆာင္းလယ္ကာလ ေနမင္းႀကီး အနီးဆုံးေရာက္ရွိတဲ့ ေဆာင္းယဥ္စြန္းတန္း အခ်ိန္အခါ သမယ ျဖစ္ေနပါတယ္။ “မယုံႏုိင္စရာပဲ၊ တယ္လီစကုပ္နဲ႔ ဆုိေတာ့ ကပ္ရက္ျမင္ေနရ တယ္။ လကုိတင္မကဘူး၊ စေနၿဂိဳလ္ကုိပါ ျမင္ရတာျဖစ္တယ္” လုိ႔ အုိက္စလန္သား တ ေယာက္က ေျပာပါတယ္။ လၾကတ္တာက ဒီမွာ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္မွ တႀကိမ္ျဖစ္ေပမဲ့လည္း လူနည္းနည္းေလာက္ပဲ ျမင္ဖူးတာလုိ႔ သူက ရွင္းျပပါတယ္။

လၾကတ္တာက ေဆာင္းယဥ္စြန္းတန္းက်တဲ့ရက္နဲ႔ တထပ္တည္းျဖစ္ေနတာက အရမ္း ရွားတယ္။ ဒါမ်ဳိးက ၂၀၉၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ က်မွာသာ ေနာက္တႀကိမ္ ျဖစ္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အေမရိကန္ေရေၾကာင္း ေလ့လာေရးဌာနက ဂ်က္ဖ္ခ်က္စ္တာ က အမ်ဳိး သားေလေၾကာင္းသိပၸံနဲ႔ အာကာသအုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန (နာဆာ NASA) ကုိ ကုိးကားေျပာဆုိ သြားပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္က ၁၆၃၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္က ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီကေန႔ဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမာက္၀င္ရုိးစြန္းေဒသဟာ ေနနဲ႔ အနီးကပ္ဆုံးအခိ်န္ ျဖစ္သြားၿပီး ေန႔တာအရွည္ဆုံးေန႔ တေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေနထုိင္တဲ့  ကမၻာ့ေတာင္ဖက္ျခမ္းမွာေတာ့ ေနနဲ႔အေ၀းဆုံးျဖစ္သြားၿပီး ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ေန႔တာအတုိ ဆုံးေန႔ရက္တရက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရက္ေတြမွာ အတိတ္နဲ႔ ပစၥဳပၸာန္ကာလက ကမၻာ့တ၀ွမ္း က လူမ်ဳိးအသီးသီးဟာ အခမ္းအနား က်င္းပေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဥပမာ အတိတ္က ေတာင္အေမရိကတုိက္မွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ အင္ကာလူမ်ဳိးေတြဟာ ဒီေန႔ကုိ ေနပဲြေတာ္ (အင္တီေရမိ) လုိ႔ ေခၚေ၀ၚၿပီး အင္တီနတ္ဘုရားကုိ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ အစားအေသာက္ ေတြလွဴဒါန္းတာ၊ တိရစၦာန္ေတြနဲ႔ ယဇ္ပူေဇာ္တာ အျပင္ လူနဲ႔ေတာင္ ယဇ္ပူေဇာ္တာေတြ အထိ လုပ္ေလ့့ရွိၾကပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၀ (Online news)

ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး

   Send article as PDF