အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ႏွင္႔ စီးပြားေရး ။ ။ သိသာထင္ရွားစြာပင္ တုိးတက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားအေနၿဖင့္ ဆိုက္ကားသမား၊ ကြမ္းယာသည္၊ ဂ်ာနယ္လက္ေပြ႕ေရာင္းသူ အစရွိသျဖင့္ တပိုင္တနိင္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထူေထာင္ႏိုင္သကဲ့သို႕ အေရာင္းစာေရး၊ စားပြဲထုိး၊ စပယ္ရာ စသည့္ လခစားအလုပ္မ်ားတြင္လည္း ထိုက္ထိုက္တန္တန္ လစာမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္း အပိုင္းတြင္လည္း အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ား လြန္စြာျပည့္စံုသည္ဟု ထင္ရေသာ အရပ္၀တ္လဲ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ထိပ္ပိုင္းရာထူးမ်ားတြင္ တာ၀န္ယူေစၿပီးျဖစ္သည္။ ပညာမတတ္သူမ်ားပင္လွ်င္ အႏွိပ္ခန္း။ ကာရာအိုေက။ အလွျပင္ဆိုင္။ ႏို္က္ကလပ္မ်ားတြင္ လြယ္လင့္တကူ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားလ်က္ရွိသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားမွအစ လၻက္ရည္ဆိုင္တြင္ စားပြဲထိုးေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ မၾကာမတင္ကာလတြင္ ကမၻာ့အလယ္ အလုပ္လက္မဲ့အနည္းဆံုးနိုင္ငံအျဖစ္ ၀င့္ထည္ႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

စြမ္းအင္ ။ ။ ေနာက္ေခ်း မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း၊ ၾကက္ဆူဆီမွ ေလာင္စာဆီထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားကပါ လက္ဖ်ားခါသြားရသည္အထိ တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ သနားၾကင္နာတတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ တိရိစၦာန္မ်ားကို မႏွိပ္စက္လိုသျဖင့္ အစိုးရမွ ျဖန္႕ျဖဴးေပးေသာ ဓါတ္အားကိုသာသံုးစြဲၾကေသာ္လညး္ ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း မီးလာခ်ိန္တြင္ ထိ္န္ထိန္လင္း ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို အေလးထားသျဖင့္လည္း ၾကက္ဆူအစားထိုး ဒီဇယ္ ဓါတ္ဆီမ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုး သံုးစြဲေနၾကလ်က္ရွိသည္။

ကာကြယ္ေရး ။ ။ ဂ်ီသရီး မီးက်ိဳးေမာင္းပ်က္ ေသနတ္မွသည္ အဏုျမဴလက္နက္ တပ္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္အထိ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား အမ်ားအျပား ေမြးထုတ္ႏိုင္ေနသျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္ တပ္မေတာ္တြင္ စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏြဲရာ၌ ဗိုလ္အဆင့္ကို အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္နိုင္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေရး တည္ျငိမ္မႈကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ ေအးခ်မ္းစြာ ဆႏၷျပမႈမ်ားကို ျဖိဳခြင္းရန္ ဖြင့္လွစ္ေသာ တိတ္တိတ္ပုန္း တုတ္သိုင္း သင္တန္းမ်ားတြင္လည္း ေန႕စားလေပး စြမ္းအားရွင္မ်ား တက္တက္ၾကြၾကြ တက္ေရာက္လ်က္ မခံမရပ္ႏိုင္ေသာျပည္သူမ်ား အမည္ကိုခံယူရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနလ်က္ ရွိၾကသည္။

ပညာေရး ။ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စူပါ စီးပြါးေရးသမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအားလံုးနီးပါး ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူေနႏိုင္ ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္ပတြင္ မတက္ေရာက္ႏိုင္သူမ်ားကိုလည္း ေအးခ်မ္းစြာပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တကၠသိုလ္မ်ားကို ျမိဳ႕ျပင္ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္မ်ားသို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးထားၿပီးၿဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္လညး္ ၀ိဇၹာ သိပၸံ ေန႕တက္ / အေ၀းသင္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေရွ႕ေန၊ ဆရာ၀န္၊ မဟာဘြဲ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕ စသည့္ ပညာတတ္မ်ား စက္ႏွင့္လွည့္ထုတ္သကဲ့သို႕အေရအတြက္မ်ားစြာ ႏွစ္စဥ္ေပၚထြန္းေနေပသည္။ အထူးတိုးတက္သည့္အခ်က္မွာ ဘြဲ႕ရ ပညာတတ္အားလံုးနီးပါး အမိျမန္မာစာကို ေကာင္းစြာ ေရးတတ္ ဖတ္တတ္ ေျပာဆိုတတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတ၀န္းလံုးအတိုင္းအတာ အရဆုိလွ်င္ စာမသင္ႏိုင္သူမ်ားမွလြဲ၍ အားလံုး စာတတ္ေျမာက္ေနၿပီျဖစ္ေျကာင္း ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ေတြ႕ရွိရေပသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ။ ။ ျပည္သူမ်ား ကြန္ျပဴတာ အင္တာနက္ႏွင့္ ထိေတြ႕ခ်ိန္ ပိုမိုမ်ားျပားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အင္တာနက္လုိင္းမ်ား ေနွးေကြးေစသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အေက်ာ္အခြ ဗဟုသုတတိုးပြါးေစရန္ ရည္သန္၍ ႏိုင္ငံေရး ဆိုဒ္မ်ားကို ဘန္းထားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း အဘက္ဘက္မွ စနစ္တက်ျမွင့္တင္လ်က္ရွိသည္။ အေျခခံဆက္သြယ္ေရးျဖစ္သည့္ တယ္လီဖုန္းဆိုလွ်င္လည္း အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း တေျဖးေျဖး ႀကိဳးပမ္းလာမႈေၾကာင့္ အနိမ့္ဆံုးေစ်းမွာ နိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အဆတစ္ရာေက်ာ္ေက်ာ္ေလးသာ ျမင့္တက္ေနေတာ့သည္။ ယခု နႈန္းအတိုင္းဆိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္အႏွစ္ေလးဆယ္မွ ေျခာက္ဆယ္အတြင္း နိင္ငံတကာနွင့္ တန္းတူျပည္သူတိုင္း သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေျကာင္း အားတက္စဖြယ္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဖုန္းလိုင္းမ်ား မ်ားျပားလာသကဲ့သို႕ ေခၚမရျခင္း။ စကားသံမၾကားရျခင္း။ မတ္ေဆ့ခ်္ မွားယြင္းေရာက္ရွိျခင္း ကဲ့သို႕ေသာ အေသးအဖြဲ ျပႆနာေလးမ်ားမွလြဲ၍ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ စတိုင္က်က် ဖုန္းကို ပါးစပ္နားကပ္ၿပီး ေျပာတတ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး ။ ။ UNODC မွပင္ အသိအမွတ္ျပဳရသည္အထိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အထူးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ေနသည္။ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ကမၻာ့နံပါတ္တစ္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာေဒသအျဖစ္ေရာက္ရွိေအာင္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလညး္ သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ ကတိျပဳ ေျပာၾကားထားသည္။

စက္မႈလယ္ယာ။ ။ လယ္ယာသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားကို မယူမေနရ အိမ္တိုင္ယာေရာက္ လက္ငင္း၊ အေၾကြး အဆင္ေျပသလို ေ၀ငွၿပီးသျဖင့္ လယ္ယာသမားတိုင္း အနည္းဆံုး စက္တစ္လံုး ပိုင္ဆိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ စာရြက္စာတမ္း နွင့္ စာရင္းဇယားေပၚတြင္ လ်ာထားခ်က္ထက္ ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ထြက္ရွိေနလ်က္ရွိသည္။
ဆန္၊ ဆီ၊ သားငါး၊ ေရထြက္ပစၥည္း ။ ။ အေျခခံစားကုန္မ်ားအားလံုး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ျဖန္႕ျဖဴးေပးႏိုင္မႈေျကာင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူအားလံုး အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူစားသံုးႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ စားသံုးရန္ မသင့္ေတာ္ေသာ ပုစြန္ထုပ္ႀကီးမ်ား၊ ငါးသေလာက္ အေကာင္ႀကီးမ်ား၊ စံမီ ငါးရွဥ့္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ အနစ္နာခံကာ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႕ တင္ပို႕ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။

စီးပြားေရး အေၿခခံေကာင္းမ်ား။ ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း တည္ၿငိမ္၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနႈန္း အလြန္နည္းသျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ကန္စြန္းရြက္ႏွင့္ ငါးပိကဲ့သို႔ေသာ ဗီတာမင္ ျပည့္၀သည့္ အစာမ်ားကို ေန႕စဥ္ စားသံုးႏိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။

လမ္း/ တံတား ။ ။ လမ္းမ်ား တံတားမ်ားကို ေငြအား လူအားေျမာက္မ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ၍ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ထိုက္ထုိက္တန္တန္ အခြန္အခေပးၿပီး ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ တံတားမ်ားမွာလည္း မဟာဗ်ဴဟာက်က် တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ဆူပူမႈရွိလာပါက ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႕လိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ေအးခ်မ္းစြာဘာမွ်မသိရွိဘဲ ေနႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သတင္းမီဒီယာ ။ ။ မီဒီယာမ်ားအေနၿဖင့္ သတင္းမွန္မ်ားကို ေၾကးမံုႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္းကဲ့သို႕ ေစာင္ေရအမ်ားဆံုး ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ ရရွိေနၾကၿပီၿဖစ္သည္။ အျခားေသာ ဂ်ာနယ္ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေသာ သတင္းမ်ားကိုလည္း စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ သေဘာမေတြ႕ေသာ စာမူမ်ားမွအပ က်န္သည့္ေၾကာ္ျငာကဲ့သို႕ေသာ အရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပခြင့္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ရာ မႀကံဳစဖူး ထူးကဲေသာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ရရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။အနုပညာရွင္မ်ားကိုလည္း မသီဆိုရ၊ မရိုက္ကူးရ၊ မထုတ္လုပ္ရ ဟု ပိတ္ပင္သည္မွ လြဲ၍ အသက္ကိုရန္မရွာဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္သည္ ျဖစ္ေပသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး ။ ။ ၁၈ နွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း ျပည္ပထြက္ အလုပ္လုပ္နိုင္ေရးအတြက္ ပတ္စ္ပို႕ရံုးတြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ထုတ္ယူကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သိန္းဂဏနး္မွ်ေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ ေစတနာျကီးမားစြာထုတ္ေပးေနလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ သားအဖ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ သမီးေယာက္ဖ သဖြယ္ရင္းႏွီးခင္မင္စြာဆက္ဆံလ်က္ရွိရာ ကမၻာ့တလြႊားတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ေရႊျမန္မာမ်ားမွာ မိမိတို႕၏ ပတ္စ္ပို႕အနီေရာင္ေလးမ်ားကို ျပသလိုက္သည္ႏွင့္ တေလးတစား အေရးေပး ဆက္ဆံခံေနရလ်က္ရွိေပသည္။

တြင္းထြက္ ႏွင့္ သယံဇာတ ။ ။ ကြ်န္းသစ္၊ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕၊ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္ေမႊး၊ ရာဘာ၊ ႀကိမ္ အစရွိသည့္ ေငြရေပါက္ရလမ္းရွိသည့္ အရာအားလံုးကို စီမံကိန္း လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေအာင္ တင္ပို႕ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ ရရွိလာေသာ ဘဏၰာေငြမ်ားမွာ လြန္စြာ မ်ားျပားေသာ္လည္း တိုင္းတပါးမွ မ်က္ေစ့က် က်ဴးေက်ာ္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ စာရင္းမျပဘဲ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အနစ္နာခံ ထိန္းသိမ္းေပးထားလ်က္ရွိသည္။

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ။ ။ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလႈေငြမ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြ ထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း၊ ေစတနရွင္မ်ားမွ လႈဒါန္းေသာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားတြင္ နာမည္တပ္၍ လႈဒါန္းျခင္း စသည္မ်ားေျကာင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ ေစတနာကို ေသခ်ာစြာ
နားလည္သေဘာေပါက္လာလ်က္ ရွိၾကသည္။ အလွည့္က်မီးေလာင္ေသာ ေစ်းမ်ားကိုလည္း အျမန္ဆံုးကန္ထရိုက္ေပး၍ အဆင့္ျမင့္ ေစ်းသစ္တည္ေဆာက္နိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း “က်န္းမာပါေစ ခ်မ္းသာပါေစ” ဟူေသာ ေမတၱာပို႕သံမ်ားကိုလည္း ေ၀ေ၀စည္စည္ တိုင္းျပည္အႏွံ႕ ၾကားသိႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အားကစား ။ ။ ဤက႑တြင္လည္း အထူးတလည္ ရွင္းျပစရာမလိုေအာင္ပင္ တိုးတက္ေနသည္မွာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာေနရွင္နယ္အာဖရိကန္လိဂ္ ကိုလည္း ျခိမ့္ျခိမ့္သဲသဲ က်င္းပကာ အရည္အေသြး ထက္ျမက္ေသာ နိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ေဘာလံုးသမားမ်ား
ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ပြဲအလီလီ ဆင္ႏိုင္လုနီးနီး အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိေနၿပီၿဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေထာက္ပံ့အားေပးမႈမ်ားေျကာင့္ အားကစားသမားမ်ားမွာလည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကသည္မွာ ျမန္မာ့အားကစား ကမၻာကိုလႊမ္းရန္ လက္တကမ္းအလို သို႕ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနေပသည္။

ေက်းေစတမန္ ဘေလာ့ မွ ေရးသူအမည္မသိ ကြန္မင့္ကို ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

About Zaw Wonna

Zaw Wonna has written 107 post in this Website..

ေမာ္လၿမိဳင္သား ပါခင္ဗ်ာ။ စာဖတ္တာကို ဝါသနာပါၿပီး စာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံလိုပါတယ္။

   Send article as PDF