ဘာသာတရားနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဆုိတာကို စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဘာသာတရားဆုိတာ နာမ္ဝိညာဥ္ ေရးရာနဲ႕ဆုိင္တဲ႕ ဆုံးမသြန္သင္ခ်က္ေတြျဖစ္ျပီး ယဥ္ေက်းမႈသည္ နဂိုရွိျပီးသား ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာတရားတုိ႕ ေပါင္းစပ္ရင္းမွ တုိးပြားစည္ပင္လာတဲ့ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားလို႕ လူျပိန္းဆန္ဆန္ နားလည္ပါသည္။ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ကုိ ထုိးထြင္းသိျမင္ေရးသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ပန္းတုိင္ျဖစ္ျပီး ကာလေဒသ လူမ်ိဳးဘာသာစကား ကြဲျပားမႈကိုလုိက္၍ ရွင္းလင္းခ်ဲ႕ထြင္ခ်က္ေတြသည္ ဆုံးမပုိ႕ခ်သူ၊ လုိက္နာဆည္းကပ္သူမ်ားရဲ႕ အသိညဏ္၊ လူေနမႈအဆင့္ကုိလုိက္၍ ေျပာင္းလဲပါသည္။
အမွန္သစၥာသည္ မေဖါက္ျပန္ေပမဲ့ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းတုိင္း လူေတြရဲ႕စိတ္ ေျပာင္းပါသည္။ ရုပ္နဲ႕နာမ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူ႕စိတ္ ခြဲမရလုိ႕ လူမႈဆက္ဆံေရး အေတြးအေခၚ အျပဳအမူမ်ားအားလုံး ေျပာင္းလဲရသည္။ အီေဗာ္လူးရွင္း အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း မ်ိဳးရွိသလုိ ရီေဗာ္လူးရွင္း အေျခခံမွစ၍ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား လည္းရွိသည္။ ေျပာင္းလဲပုံေတြ ကြဲျပားသလို လူေတြ၏ တုံ႕ျပန္လက္ခံပုံမ်ားလည္း မတူညီၾက။ ဤတြင္ ကြန္ဆားေဗးတစ္ မူရင္းစြဲမ်ားႏွင့္ ပရုိဂရက္စစ္ ျပဳျပင္ေရးဝါဒီမ်ားဟူ၍ ေယဘူယ် ႏွစ္ပုိင္းကြဲသြားသည္။ ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း တင္းမာသူႏွင့္ ေပ်ာ့ေျပာင္းသူလုိ႕ မူလအုပ္စု တခုထဲမွာပင္ ဂုိဏ္းဂဏ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚလာသည္။
စီနီယာမ်ား၊ ေနရာရထားျပီး သူမ်ားက ပုိေနျမဲ က်ားေနျမဲစနစ္သာ ရွိခ်င္သည္၊ ပညာရပ္စကား အရေတာ့ ဟာမုိနီ လုိက္ေရာညီေထြရွိေရး၊ အီေဗာ္လူးရွင္း ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ တုိ႕ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴနီယာမ်ား ေနရာမရေသးသူမ်ားက အေျပာင္းအလဲ လုိခ်င္သည္။ ေစာင့္ရတာ စိတ္မရွည္ေတာ့လုိ႕ ရီေဗာ္လူးရွင္း ေတာ္လွန္ေရး၊ အေျပာင္းအလဲကုိ ေတာင္းသည္။ (အလြတ္သေဘာျဖစ္သည္။ ဘာသာေရး နယ္ပယ္ တြင္ေတာ့ ေရွးရုိးစြဲ အမ်ားစုသည္ အစဥ္အလာကုိ ရုိးသားစြာ ကာကြယ္ျခင္းဟု ယုံၾကည္ပါသည္)။ ဒီလုိ ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ အယူဝါဒတုိင္းတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ေထရဝါဒႏွင့္မဟာယာန၊ ခရစ္ယာန္ ရုိမန္ ကက္သလစ္ႏွင့္ပရုိတက္စတင့္၊ အစၥလာမ္ ဆြန္နီႏွင့္ ရွီယာ၊ ဂ်ဴးဘာသာ ေခတ္ေဟာင္းနွင့္ေခတ္သစ္၊ ဟိႏၵဴဝါဒတြင္လည္း ထုိနည္း၎လုိ႕ ထင္ပါသည္။ အျခား ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အေတြးအေခၚ နယ္ပယ္မ်ားမွာလည္း old school လမ္းေဟာင္း new school လမ္းသစ္ ကြဲၾကသည္။ အကုိလုပ္သူက မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရွးရုိးစြဲ ကြန္ဆားေဗးတစ္၊ ညီက ပေရာဂရက္စစ္ ျပဳျပင္ေရးဝါဒီ ျဖစ္တတ္သည္။
ပြင့္လင္းေသာ လူ႕ေဘာင္စနစ္ ျဖစ္ထြန္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရွးက လက္ေရြးစင္ လူတစုသာ ပုိင္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အသိ၊အတတ္ပညာမ်ားသည္ ေအာက္ေျခလူတန္းစား အလႊာအသီးသီး သို႕ျပန္႕ႏွံ႕ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္လ်င္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ျမင္လာသည္၊ ေတာင္းဆုိလာၾကာသည္။ မ်က္စိပြင့္ နားပြင့္လာၾကသည္၊ တူညီေသာ အေၾကာင္းအရာ တခုကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ ရႈျမင္လာသည္။ သည္ၾကားထဲ ကုိယ့္ေရွ့မွာ စီနီယာမ်ားနဲ႕ ပိတ္ဆုိ႕ေနလ်င္ မိမိ အျမင္ကုိ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခြင့္ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့။ သိသူ တတ္သူ မ်ားျပားလာသည္ ႏွင့္အမွ် အသိအမွတ္ျပဳခံရဖုိ႕ ၾကိဳးၾကိဳးပမ္းပမ္း ယွဥ္ျပိဳင္ရသည္။
ေကာင္းသည္လည္း ရွိသည္ ဆုိးသည္လည္း ရွိသည္။ အတိတ္သမုိင္းတြင္ လူစြမ္းေကာင္းမ်ား ပထမေခါင္းေဆာင္ရွိစဥ္ ေလာင္းရိပ္မိ၊ မီးခဲျပာဖုံး ျဖစ္ရသည္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ ဒုတိယဥကၠဌမ်ား၊ လက္ေထာက္မ်ား ဘယ္ေတာ့မွ ဦးေဆာင္ျပဳခြင့္ မရဘဲ ဘဝဆုံးရသည္။ ၎တုိ႕၏ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ား၊ အၾကံညဏ္၊ လုပ္အားမ်ား အလဟသ ျဖစ္ရသည္။ တဖက္ၾက ျပန္ေတာ့လည္း သူတုိ႕ေၾကာင့္ ရွိျပီးသား ဟာမုိနီ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈ ပ်က္ဆီးႏုိင္သည္။ တရုတ္၊ စကၤာပူ၊ အေရွ့အလယ္ပုိင္း စတဲ့ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဒါကုိ ႏုိင္ငံတည္ျငိမ္ေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ အျဖစ္ အသုံးခ်ၾကသည္။
ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရးလုိ ေလာကီေရးရာမ်ားက အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ မွန္လုိက္မွားလုိက္ ျဖစ္ရထားပါေတာ့။ ဘာသာေရးလုိ ေလာကုတၱရာနယ္မွာၾကေတာ့ေရာ၊ ဘာျပဳလုိ႕ ကြဲျပားၾကရသလဲ။ က်ေနာ့္ပုဂၢလိက အျမင္ကေတာ့ မူရင္းအႏွစ္သာရထက္ အေပၚယံကိစၥမ်ားအေပၚ စိတ္အားထက္သန္ ေဇာင္းေပးလြန္းလုိ႕ လုိ႕ယူဆပါသည္။ အယူဝါဒ သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတခု ၾကီးမားဖြံ႕ျဖိဳးလာလ်င္ စည္းကမ္းကလနား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားျဖင့္ တေျပးညီ တပုံစံတည္းျဖစ္ရန္ လုပ္ရသည္။ အေဆာင္အေယာင္ ပကာသနမ်ားျဖင့္ လူအထင္ၾကီးေလးစားရန္ လုပ္ၾကသည္။ လုပ္ရင္းနဲ႕ မူလကနဦး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ ေျပာင္းလဲျပီး အမွန္သစၥာအျဖစ္္ ေနရာယူလာသည္။
တနည္းအားျဖင့္ အရုိးကုိအရြက္ဖုံး၊ အႏွစ္ကုိအကာဖုံးသည္။ မလုပ္လုိ႕မျဖစ္၊ လုပ္ေတာ့လည္း လြဲရသည္။ အေနာက္ကမာၻတြင္ အီဗန္ဂ်ဲလစ္ေခၚ တသီးပုဂၢလ လြတ္လပ္ေသာ ဘာသာေရးဆရာမ်ား တန္ခုိးထြားလာသည္။ ဂုိဏ္းဂဏအစြဲ အစဥ္အလာအစြဲမ်ားေၾကာင့္ ဖယ္ကြာေရွာင္ၾကဥ္ သြားသည့္ အသင္းဝင္မ်ား၊ ယုံၾကည္သက္ဝင္သူမ်ား ပင္မဘာသာတရားႏွင့္ ျပန္လည္ပါဝင္ ပတ္သက္လာသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း လြတ္လပ္ေခတ္မွီသည့္ ပညာတတ္ဆရာေတာ္မ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရ၍ ေကာင္းေသာ လကၡဏာအျဖစ္ ျမင္ပါသည္။
ေလာကီႏွင့္ေလာကုတၱရာ ခြဲေျပာရလ်င္ ေလာကီကိစၥမ်ားတြင္ ေျပာင္းေလေကာင္းေလ ျဖစ္ျပီး ေလာကုတၱရာတြင္ေတာ့ မူလသြန္သင္ခ်က္မွ ေသြဖီ၍ မရစေကာင္း။ အမွန္သစၥာကုိ မ်ားမ်ားမေတြးပဲ အလုပ္ျဖင့္သာ သိရန္ရွိသည္။ ေလာကအသိပညာ အတတ္ပညာရပ္မ်ားတြင္ မူလဆရာသမားထက္ တပည့္မ်ား ေတာ္ေလတတ္ေလ ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးတြင္ေတာ့ မူလဆရာ ဘုရားရွင္ ထက္ ပုိမတတ္စေကာင္း။ သည္လုိဆိုေတာ့ အစဥ္အလာဖက္ကုိ စကထဲက ယိုင္ေနသည္။ သို႕ေသာ္ ဘာသာတရား ဆုိသည္မွာ ညဏ္တထြာတမုိက္ျဖင့္ ဖန္တီးအပ္ေသာ အရာမဟုတ္။ ဆရာကုိမွီ၍ လုိရာ ကုိျမန္ဆန္စြာ မပင္မပန္း ေရာက္ႏုိင္သလို ခက္ခဲပင္ပန္း တာရွည္ႏုိင္သည္။ ဘယ္လုိဆရာမ်ိဳးေတြ႕မည္ ဆုိတာကေတာ့ အစဥ္အလာ ေစာင့္ထိန္းလုိသူလား၊ အေျပာင္းအလဲ လုိသူလား မိမိေရြးခ်ယ္မႈ အေပၚ မ်ားစြာမူတည္၍ ကြဲျပားသြားပါလိမ့္မည္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF