၁။ ဂ်ပန္ေခတ္မွ စကားျပန္အလိုေတာ္ရိဝင္စားသူ

၂။ ၿမိဳ႕သံတဲြရွိ အာဏာပိုင္မ်ားကို ခါးပိုက္ထဲထည့္ထားသူ

၃။ ညီအကိုဝမး္ကဲြ ေတာ္စပ္သည္ဟု ေျပာေသာ ေထာက္လွမ္းေရးေခတ္မွ ဗိုလ္မႈးမိုးဇတ္ ႏွင့္ပူးေပါငး္၍                                          ၁လံုး။၂လံုး။ ၃လံုး ဒိုင္လုပ္ခဲ့သူ

၄။ မွတ္ပံုတင္မရွိေသာႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ရဲေအာင္လံကားျဖင့္အေခါက္ေပါငး္မ်ားစြာ ရန္ကုန္သို႕ပို႕ စိီးပြားရွာခဲ့သူ

၅။ ဆိုင္ကယ္ TAXI ၁စီးလွ်င္ ၁၅သိန္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ လိုင္းဝင္ေၾကး ၁စီးလွ်င္ ၂၅သိန္း ေတာငး္သူ

၆။ ထြန္းသိန္းေက်ာ္၏ တိုက္အိမ္ႀကီးတြင္ သိန္း ၁၀၀ ခန္႕ေၾကးႀကီး ဖဲဝိုငး္ေန႕စဥ္လုပ္၍ စီးပြားရွာသူ

<အမ်ဳိုးသမီး ဖဲကစားသူအတြက္ ႏိုင္ငံျခားဝိုင္မ်ဳိးစံု/ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ BLve/ Black/ Red စီးကရက္မ်ိဳးစံု အသင့္ထားရွိ>

၇။ ဖဲဝိုငး္ေထာင္၊ ကိုယ္တိုင္ကစား၊  အေကာက္ေကာက္ခံစားသည့္ကိစၥရပ္ မ်ားအတြက္ တေန႕ကေျပာငး္ ေရႊ႕သြားသည့္ ရဲၿမိဳ႕နယ္မွဴး ႏွင့္ညီအကိုဖဲြ႕ကာ၊ ရရွိေသာဝင္ေငြမ်ားကို ခဲြေဝယူျခငး္ျဖင့္ အကာကြယ္ေကာငး္ ယူထားသူ

၈။ သူေဆာက္လုပ္သည့္ တုိက္အိမ္ႀကီးမွာ သိန္း ၁၀၀၀ ခန္႕အကုန္ခံၿပီးေဆာက္လုပ္ထားၿပီး အခြန္ဦးစီးဌာနသို႕ အခြန္မေဆာင္ပဲ လာတ္ေငြထိုး၍ အခြန္ေရွာင္သူ

၉။ ယခင္ကလည္း ေျပးဆဲြေနေသာ လိုင္စင္မဲ့ကုန္ကား မ်ားအတြက္ ပို႕ဆတ္ဦးစီးမွ ဒဏ္ေငြရုိက္သျဖင့္ အထက္အာဏာပိုင္မ်ားကို ကပ္ဖားယပ္ဖားလုပ္ တိုင္စာတင္၍ ၄င္းဦးစီးကို ေနရာေျပာငး္ေရႊ႕ ေစခိုငး္ႏိုင္သည္ အထိအာဏာရွိသူ

၁၀။ ယခင္ မ.ထ.သ ရပံုေငြ ၃၅သိန္းအလဲြသံုးစား လုပ္ခဲ့ၿပီး ယခု 30.12.2010 ေန႕ည စစ္ေတြအဖဲြ႕ႏွင့္ ေဂါတ္ သီးရုိက္ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပ အာဏာပိုင္ လူႀကီးမ်ားအားလံုး ပင့္ဖိတ္ ပါတီပဲြလုပ္ ေသာက္စားေပ်ာ္ပါး ကယ္ဖား ယပ္ဖား လုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ရံပံုေငြ ထဲမွ ၂၅သိန္း နီးပါး မ.ထ.သ အဖဲြ႕ဝင္အားလံုး ကန္႕ကြက္သည့္ၾကားက  မိမိသေဘာျဖင့္ ထပ္မံအလဲြသံုးစားလုပ္ခဲ့ျပန္သူ

၁၁။ နာေရးရံပံုေငြ မ.ထ.သ ရံပံုေငြ မ်ားကိုေဂါတ္ရိုက္ရန္ အေၾကာငး္ျပ၍ မိမိသေဘာျဖင့္ထုတ္ယူအသံုးၿပဳလ်က္ ၿမိဳ႕ေပၚမွ အာဏာပိုင္မ်ား/ အရာရွိႀကီးမ်ားအားလံုးကို ပါတီပဲြမ်ား ေပ်ာ္ပဲြ အရက္မ်ဳိးစံု ျဖင့္က်ငး္ပေပးလွ်က္ အား လံုး ကိုခါးပိုက္ထဲ ထည့္ရန္အၿမဲ ႀကိဳးပမ္းေနသူ

၁၂။ အဆိုးဆံုးေနာက္ပိတ္ဆံုးေျပာရင္ေတာ့   မည္သို႕မည္ပံုသိမး္သြင္းခဲ့သည္မသိပါ ကပ္ဖားႀကီး ုလုပ္ပံုကာ ေတာ့……………. ခရုိင္ႀကံ႕ဖြတ္လူႀကီးအျဖစ္အသြင္ေျပာငး္ လ်က္ေဒသခံမ်ားကို ဒုကၡေဝဒနာမ်ားစြာတို႕ ကို ေပးလာေတာ့မည္သူျဖစ္ေခ်သည္တကား ၏

သို႕ပါ၍

  • မထသရံပံုေငြမ်ားကို အခ်ိန္မီစစ္ေဆးသင့္ပါေၾကာငး္
  • နာေရးရံပံုေငြမ်ားကို အခ်န္မီစစ္ေဆးသင့္ပါေၾကာငး္
  • ရဲကိုလိုင္းေၾကးေပးေနေသာ ေၾကးၿပီးဖဲဝိုငး္ေလာငး္ကစားျခငး္ကို စစ္ေဆးသင့္ပါေၾကာင္း
  • ရဲေအာင္လံကားမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားသယ္ယူမႈအတြက္ စစ္ေဆးသင့္ပါေၾကာငး္
  • တိုက္အိမ္ႀကီးေဆာက္လာဘ္ေပး၍ အခြန္ေရွာင္မႈကို စစ္ေဆးသင့္ပါေၾကာင္း
  • ကပ္ဖားလုပ္ၿပီးေကၽြးေမြးေသာ အရက္ေသစာမ်ားကို ၿမိဳဆို႕၍သူခိုငး္သလိုလိုက္လုပ္ ေနရရွာသည့္ အက်င့္ပ်က္အာဏာပိုင္ မ်ားကိုအေရးယူသင့္ပါေၾကာင္း

*အေရးေပၚသတင္းေၾကျငာခ်က္*

ယေန႕ 1.1.2011 ေန႕တြင္ မ.ထ.သ ၏ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ေငြ အားလံုးကိုထုတ္ယူၿပီး စိတ္တူကိုယ္တူ အေပါငး္အပါတသိုက္ ေဂါတ္ရိုက္ရန္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႕ ထြက္ခြာၿပီး ေဂါတ္ရိုက္ရန္ေရာက္ရွိ လာၾကေတာ့မည့္ ျပည္နယ္မွအရာရွိ မင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္တကြ ႀက႕ံဖြတ္ပါတီဌာနခ်ဴပ္မွ လူႀကီးမ်ားကို ကပ္ဖားယပ္ဖား ၿပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္လွ်က္  ၁ခ်က္ခုတ္၂ခ်က္ျပက္  အစြမ္းကုန္ဖားေတာ့မည္ခင္ဗ်ား………………..

သိို႕ပါ၍    ေၾကာင္ခ်ီ     ၾကည့္ေရွာင္ၾကပါေလာ့…………..

ပုံ

Cycle TAXI GP

About Oo

has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF