အေသာကမင္းႀကီး ကုိရင္နိေျဂာဓေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္လာပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္လာေပမဲ့
အေသာကမင္းႀကီးဟာ တျခားဘာသာ၀င္ေတြကုိ ႏွိပ္ကြပ္မႈ၊ ႐ႈတ္ခ်မႈ၊
အထင္ေသးမႈ လုံး၀မရွိခဲ့ပါဘူး။
ဒါကလဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္လာမွေတာ့
ဗုဒၶဘုရားရွင္လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္တဲ့သေဘာပါဘဲ။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ဥာဥ္ ကူးစက္ကိန္း၀ပ္လာတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

ဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိခ်ိန္
ဘုရားရွင္ပတ္၀န္းက်င္မွာ အလႊာေပါင္းစုံက လူမ်ဳိးေပါင္းစုံရွိပါတယ္။
ဘုရားရွင္နဲ႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတာ္အယူအဆေတြကို
ယုံၾကည္သူ၊ မယုံၾကည္သူ ေျမာက္မ်ားစြာနဲ႔ ဘုရားရွင္ ပတ္သက္ခဲ့ရပါတယ္။

ဘာသာအယူအဆေရးရာမွာ တစ္ပြဲတစ္လမ္း အကဲစမ္းခ်င္လုိ႔
ဘုရားရွင္ထံ လာၾကတဲ့ တျခားဘာသာ၀င္ေတြလဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒါမ်ဳိးေတြကိုလဲ ဘုရားရွင္က ဘာသာအယူအဆေရးရာေတြကို
သေဘာထားႀကီးႀကီးထားၿပီး ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုိေျဖရွင္းလုိက္လုိ႔ တျခားဘာသာ၀င္ေတြက
ကုိယ့္ဘာသာကုိ ကူးေျပာင္းလာရင္ေတာင္
အရင္ယုံၾကည္ခဲ့တဲ့ဘာသာေရးဆရာဘုန္းႀကီးမ်ားကိုလဲ
၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ျပဳၿမဲတုိင္း ျပဳဘုိ႔၊ ေထာက္ပံ့ဘုိ႔ ဘုရားရွင္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ေျပာရရင္
ဘုရားရွင္ နာလႏၵဆုိတဲ့အရပ္ေဒသမွာ သီတင္းသုံးေနတုန္း
ဥပါလိ လုိ႔ေခၚတဲ့ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ သူေဌးႀကီးတစ္ဦး
ဘုရားရွင္ထံ ေရာက္လာပါတယ္။

ဥပါလိဆုိတာ ဂ်ိန္းဘုရား မဟာ၀ီရရဲ႕  ပစၥည္းေလးပါးအားကုိးရတဲ့
ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားတဲ့ တပည့္ႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာမွာဆုိ အနာထပိဏ္သူေဌးတုိ႔လုိေနမွာေပါ့။

ဂ်ိန္းဘုရား မဟာ၀ီရကုိယ္တုိင္က ဗုဒၶဘုရားရွင္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံဘုိ႔
ဒီတပည့္ႀကီး ဥပါလိကို ေစလႊတ္လုိက္တာတဲ့။

ေစလႊတ္လုိက္ရျခင္းအေၾကာင္းက
ကံ ကံရဲ႕ အေၾကာင္းအက်ဳိးတရားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔
ဗုဒၶရဲ႕ အယူအဆႏွင့္ မဟာ၀ီရရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္တုိ႔မွာ မတုိက္ဆုိင္ၾကဘူး။
အျမင္မတူၾကဘူးေပါ့။

ဒါနဲ႔ ဗုဒၶဘုရားရွင္ကုိ စကားစစ္ထုိးအႏုိင္ယူဘုိ႔
ဥပါလိကုိ ေစလႊတ္လုိက္ရျခင္းျဖစ္တယ္။
ဒါေပမဲ့ ဂ်ိန္းဘုရား မဟာ၀ီရ ထင္ထား ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတုိင္း ျဖစ္မလာဘူး။
အထင္နဲ႔ အျမင္တျခားစီျဖစ္သြားတယ္။

တရားေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးမွာ ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ အယူအဆေတြက မွန္ကန္ေနၿပီး
ဆရာ(ဂ်ိန္း)မဟာ၀ီရရဲ႕ ယူဆခ်က္တုိ႔မွာ လြဲမွားေနေၾကာင္း
ဥပါလိ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္သြားတယ္။
ဗုဒၶဘုရားရွင္ကိုလည္း အၾကြင္းမဲ့ သက္၀င္ယုံၾကည္သြားတယ္။
ယုံၾကည္သူတုိ႔ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတဲ့အတုိင္း သူ႔ကုိ
တပည့္ဥပသကာတစ္ဦးအျဖစ္ျဖင့္
သြတ္သြင္းခ်ီးျမွင့္ရန္ ဘုရားရွင္ကုိ ေလွ်ာက္ပါတယ္။
တပည့္ရင္းအျဖစ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာပါတယ္။

ဒါကုိ ဗုဒၶဘုရားရွင္က
ေသေသခ်ာခ်ာ  ျပန္လည္စဥ္းစားရန္နဲ႔
“အသင္ကဲ့သုိ႔ ထင္ရွား၍ လူသိမ်ားေသာပုဂၢဳိလ္အတြက္
ေသခ်ာစြာစဥ္းစားရန္ေကာင္းေၾကာင္း၊ အလ်င္စလုိ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း”
ေျပာျပပါတယ္။

ဥပါလိက ဘုရားရွင္ကုိ ထပ္တလဲလဲ ပန္ၾကားေတာ့
“ကဲ၊ ဒီလုိဆုိ ဟုတ္ပါဘီ။ ဒကာေတာ့္ကုိ တပည့္ဒကာအရင္း
ဥပသကာအရင္းလုိ သေဘာထား သတ္မွတ္ပါ့မယ္၊
ဒါေပမဲ့ အရင္ကုိးကြယ္ခဲ့တဲ့ ဘာသာေရးဆရာေဟာင္းမ်ားကုိေတာ့
အရင္ကလုိပဲ ေထာက္ပံ့ၿမဲ ေထာက္ပံ့ပါ၊ ရုိရုိေသေသဆက္ဆံပါ၊
ရုိေသသမႈ ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ျပဳစုၿမဲျပဳစုပါ၊
အရင္ကုိးကြယ္ခဲ့တဲ့ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားကုိ သြားၿမဲတုိင္းသြားပါ၊
လာၿမဲတုိင္းလာပါ၊ ၀င္ပါ၊ ထြက္ပါ” လုိ႔
ဘုရားရွင္က ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။

ဒီတကယ့္အျဖစ္အပ်က္ထဲမွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕
တျခားဘာသာ၀င္ေတြအေပၚထားရွိတဲ့သေဘာထားကုိ
ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ ဒီလုိသေဘာထားႀကီးမႈ၊ စာနာမႈတုိ႔ကို စံနမူနာယူၿပီး
အေသာကမင္းႀကီးက သူ႔နုိင္ငံမွာ မွီတင္းေနထုိင္ေနတဲ့
လူမ်ဳိးအသီးသီး ဘာသာအသီးသီးကုိ တန္းတူထားခဲ့ပါတယ္။
ေလးစားသမႈျပဳခဲ့ပါတယ္။ ခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္။

အေသာကမင္းႀကီးရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထား ရင္တြင္းသေဘာထားေတြကုိ
ဒီကေန႔အထိ ဖတ္လုိ႔ရေနတဲ့ အေသာကမင္းႀကီးေရးထုိး ေၾကျငာခဲ့တဲ့
ေက်ာက္စာေတြထဲမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

သူေရးထုိးေၾကျငာခဲ့တာက

“မိမိကုိးကြယ္သည့္ဘာသာကုိသာ ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စား၍
အျခားဘာသာကုိ ဖိႏွိပ္ရႈတ္ခ်ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရုံသာ မဟုတ္ေသး။
ဤအေၾကာင္း ထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အျခားဘာသာ၀ါဒမ်ားကုိ
ေလးစားခ်ီးျမွင့္ၾကရေပမည္။
ဤကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိဘာသာကုိ ႀကီးပြါးတုိးတက္ေစၿပီးလွ်င္
အျခားဘာသာတုိ႔အားလည္း ကူညီေထာက္ပံ့ေလသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ မလုပ္မူ  မိမိဘာသာ၏ သခၤ်ိဳင္းကို မိမိတူးရာေရာက္၍
အျခားဘာသာမ်ားကုိလည္း အႏၱရာယ္ျပဳရာ ေရာက္ေပမည္။
မိမိကုိးကြယ္သည့္ဘာသာကုိသာ ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စား၍
အျခားဘာသာမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ရႈတ္ခ်သူမ်ားသည္
မိမိဘာသာကုိ ၾကည္ညဳိစိတ္ျဖင့္
“ငါ့ဘာသာဂုဏ္သိန္ထြန္းေတာက္ေစမည္” ဟု ေတြးေတာယူဆၿပီး
ျပဳလုပ္ၾကျခင္းအမွန္ျဖစ္ေပသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ ျပဳမူေဆာက္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္
၄င္း၏ဘာသာကုိ ပုိမုိေလးနက္စြာ အက်ဳိးယုတ္ပ်က္ျပားေစပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သာယာညီညြတ္ျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ေပသည္။
လူအေပါင္းတုိ႔ မွတ္သားလုိက္နာၾကေလာ့။
အျခားသူမ်ား၏ဘာသာ၀ါဒမ်ားကုိ ေလးစားၾကားနာၾကကုန္ေလာ့။”
တဲ့။

About ashinindaka

has written 114 post in this Website..

ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါးပါ။ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ကုိ အေျခခံက်က်သိေအာင္ ႀကဳိးစားၿပီး ကုိယ္သိတာကုိ တပါးသူသိေစခ်င္လုိ႔ ဘေလာ့ဂ္ေလးလုပ္ၿပီး ေရးခ်ေနတာပါ။ ေရးတတ္လုိ႔လဲ မဟုတ္ဘူး။ သိလြန္းလုိ႔လဲ မဟုတ္ဘူး။ သိတာကုိ ေရးေနတာပါ။ လာလည္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ http://www.dhammagarden.com/

   Send article as PDF