လူေနမွဳ စည္းကမ္း
၁၈။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တို႔ကိုေရွာင္က်ဥ္မည္။
(က) အမ်ားျပည္သူသြားလာေနေသာလမ္းအား ပိတ္ဆို႔ေစျခင္း။
(ခ) လမ္းေဘးတြင္ က်င္ငယ္စြန္႔ျခင္း
(၈) ေဆးလိပ္တို မစ္ျခင္း
(ဃ) ကြမ္းေသြးေထြးျခင္း
(င) အမိွဳက္ပစ္ျခင္း
(စ) အရက္ေသစာေသာက္စားမူးယစ္ျခင္း
(ဆ) ဆူပူခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း
(ဇ) ဟုတ္မွန္သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေစ မဟုတ္မမွန္သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေစ ျငင္းခုန္ျခင္း
(စ်) ဆူညံမွဳျဖင့္ အမ်ားအား အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း
(ည) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၀က္ဆိုဒ္ မ်ားအား အလြန္အကၽြံ ၀င္ေ၇ာက္ၾကည့္ရွဳျခင္း။
(ဋ) ခ်က္တင္ထိုင္ျပိး အရည္မရ အဖတ္မရ ပိန္ဖ်ဥ္းေသာ စကားမ်ားေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနျခင္း
(ဌ) တစ္ရက္ေလးနာရီထက္ေက်ာ္လြန္၍ အင္တာနက္ေပၚေနျခင္း
(ဍ) လာအက္သမွ် လက္ခံထားျပီး အက်ိဳးမဲ႕စကားမ်ား ေျပာလာသူတို႕အား စိတ္မရွည္ႏိုင္ပါက ရည္းစားစကားေျပာ ၍ ႏွဳတ္ပိတ္ေစျခင္း
(ဎ) အေၾကာင္းမဲ႕ စိတ္တိုေနတတ္ျခင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္

၁၉။ အမ်ားအတြက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ကိစၥမ်ားအား တတ္နီုင္သ၍ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္။
ျပစ္ဒဏ္မ်ား
၂၀။ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကိုမေဆာင္ရြက္ပါက အမ်ား၏ၾကည္ညိဳမွဳ ယံုၾကည္မွဳ နဲပါးလာသည္ကိုခံစားရမည္။
၂၁။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားလာမည္။
၂၂။ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မွဳရွိလာျပီးလွ်င္ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၀ါးကုသျခင္းမ်ားခံယူရမည္။
အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား
၂၃။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွဳရွိလာမည္။
၂၄။ ေငြေၾကးအကုန္အက်နည္းမည္။
၂၅။ အမ်ား၏ ယံုၾကည္မွဳ ဂရုစိုက္မွဳခံရမည္။
အတည္ျပဳျခင္း
၂၆။ ဥပေဒ သတ္မွတ္ေရးဆြဲျပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရွိေစရမည္။
၂၇။ ဤဥပေဒ ထက္ပို၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ေပၚထြက္မလာမခ်င္း အတည္ျဖစ္ေနေစရမည္။
ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင္ျပင္ဆင္ျခင္း

၂၈။ ကမၻေပၚတင္မည္သည့္အရာမဆိုျပိးျပည့္စံုျခင္း မရွိရကား ဤဥပေဒကိုလည္း ျပီးျပည့္စံုျပီဟု မိမိ မမွတ္ယူရကား အခ်ိန္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖည့္စြက္ျခင္း ၽႏွဳတ္ပယ္ျခင္းမ်ားကို မိမိသေဘာအတိုင္း သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေပသည္။
နိဂံုး
၂၉။ “ဤကဲ႕သို႕ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္ ဥပေဒ စည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ဆင္၍ မိမိကိုယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္အား ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ျခင္း ျပဳၾကေစကာမူ ကၽြႏု္ပ္မွ အေလးဂရု ျပဳမည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဤဥပေဒ စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္းေနထိုင္က်င့္ၾကံမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ထိုသို႕ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္သူမ်ားအား သနားဂရုဏာသက္ေသာအၾကည့္ျဖင့္သာ ၾကည့္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။ ဤသို႕ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင္အညီေနထိုင္သြားမည္ ျဖစ္ရကား ေနာင္မၾကာမီ ကာလအတြင္း အစစအရာရာ အားလံုးထက္ေက်ာ္လြန္ ေကာင္းမြန္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ယံုၾကည္မိေပေတာ့သည္။

ေန၀န္းနီ
ကိုယ္ပိုင္ဒီမိုကေေရစီႏိုင္ငံေတာ္
ျဖန္ေ၀ျခင္း-
၁။မိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္နာရန္ အေလးဂရုျပဳ၍ ေပးပို႕ပါသည္။
၂။မႏၱေလး ရတနာပံု ဂဇက္တက္ သတင္းစာ ေက်းရြာသူၾကီးႏွင့္ရြာသူရြာသားမ်ားသိရွိေစရန္ ေပးပို႕ပါသည္။
၃။မာတီပလိုင္း ကိုယ္ပိုင္စုစည္းမွဳစာမ်က္ႏွာ သို႕ အီးေမးလ္ျဖင့္ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ ေအာက္ေျခေပါက္ၾကားစနစ္ျဖင့္ေပးပို႕သည္။
၄။ေမးလ္လက္ခံစာတဲြ

About naywoon ni

naywoon ni has written 439 post in this Website..

ေန၀န္းေတာ႕ ေန၀န္းပဲ..။ ဒါေပမဲ႕ ရဲရဲနီေနတဲ႕ အေရွ႕ဘက္မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းကထြက္ေပၚလာကာစ ေန၀န္းနီ........... CJ # 7272010