မိုးတြင္းအခါ မဲေခါင္ၿမစ္ေရ လွ်ံတက္လာတဲ့ ေရမ်ား မ်ားၿပားလြန္းေသာေၾကာင့္ ေရမ်ား စံုၿပဳံၿပီး တက္လာရာကေန ကန္ၾကီးထဲသို႕ ၀င္ေရာက္ကာ ေရကန္ၿဖစ္သြားရတာၿဖစ္ပါတယ္။ မိုးအမ်ားအၿပားရြာတဲ့ ဂြ်န္လ ေလာက္မွ စ၍ မိုးေရနဲ႕ အတူ ၿမစ္ေရလွ်ံတက္ၿပီး ေရစ၀င္ပါတယ္။ ေရကန္ထဲသို႕ ေရမ်ားသည္ မိုးတြင္းအခါမွ လြဲ၍ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရအ၀င္မရွိပါ။

သာမန္ အခ်ိန္မွာဆိုုရင္ေတာ့ ေရက ၁မီတာ အနက္သာ ရွိၿပီး မိုးတြင္းကာလာမွာေတာ့ ေရအနက္ ၉မီတာ ၁၀မီတာ အထိ ရွိတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။
သာမန္အခ်ိန္မွာေတာ့ ေရကန္အက်ယ္က ၂၇၀၀ ကီလိုမီတာ သာက်ယ္ေပမဲ့ မိုးတြင္း အခါမွာေတာ့ ၁၆၀၀၀ ကီလို မီတာ အထိ က်ယ္၀န္းလာပါတယ္။

ထိုကန္ၾကီးထဲမွာေတာ့ ငါးလုပ္ငန္းနဲ႕ အသက္ေမြးသူေတြ မ်ားၿပားပါတယ္။ ကေမာၻဒီးယားနိုင္ငံရဲ႕ ငါးထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း ကို ထိုကန္ၾကီးက ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ကုလသမၼဂမွ ေနၿပီးေတာ့ ကမာၻ႕ စားနပ္ရိပ္ကာ ထြက္ရွိရာ ေနရာလို႕ ေၿပာရမလား.. အဲဒီကန္ၾကီးကို သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ ကမာၻမွာလည္း ငါးထုတ္လုပ္မႈ ၿမင့္မားမႈ အမ်ားဆံုးထဲမွာ ပါ၀င္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ထိုကန္ၾကီးက ကေမာၻဒီးယား နိုင္ငံရဲ႕ အဓီက စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ ၀င္ေငြ ရွာေပးေနတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အေရွ႕က တင္ခဲ့တဲ့ အန္ေကာ၀ပ္ ေခတ္ပ်က္တုန္းက ဘုရင္က ဖႏြမ္းပင္ကို ထြက္ေၿပးၿပီး ဖႏြမ္းပင္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္တာလည္း ဒီေရကန္ၾကီး ရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဖႏြမ္းပင္ကို ထြက္ေၿပးနိုင္ခဲ့တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကေမာၻဒီးယားမွာ တခ်ိန္က ကြန္ၿမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္ အုပ္စိုးစဥ္က လူေတြ ေသေၾကၿပီး ဒုကၡမ်ားခဲ့ အတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဗီယမ္နာမ္က စစ္၀င္တိုက္ေပးတဲ့ အတြက္ ဗီယမ္နာမ္ စစ္က်န္ေတြ အမ်ားအၿပား ထိုကန္ၾကီးထဲမွာ ေနတယ္ လို႕ ေၿပာပါတယ္။ ပိုက္ဆံ ေတာင္းတဲ့ သေတာင္းစား ကေလးေတြ ေစ်းေရာင္တဲ့ ေစ်းသည္ေတြ အားလံုးက ဗီယမ္နာမ္ေတြ ၿဖစ္ၿပီး စစ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာေတာ့ နိုင္ငံ မၿပန္ဘဲ အေၿခခ် ေနထုိင္ၿပီး အသက္ေမြးေနၾကတယ္ လို႕ ဆိုပါတယ္။
ကေမာၻဒီးယားေတြ အဆိုကေတာ့ ကေမာၻဒီးယား လူေတြက ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကတဲ့ အတြက္ သူတပါး အသက္နဲ႕ အသက္ေမြးရမွာ ေၾကာက္ပါတယ္တဲ့.. အကုသိုလ္ ၿဖစ္မွာ ေၾကာက္တယ္လို႕ ဆိုခ်င္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္း အသက္ေမြးတာေတြ ကေလးနဲ႕ ေၿမြ ၿပၿပီး ေတာင္းစားတာေတြ ဗီယမ္နာမ္ လူမ်ိဳးေတြသာလုပ္ၾကတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဘာသာတရား အဆံုးအမ နဲ႕ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနၾကတယ္လို႕ ဆိုပါေသးတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္သူက လူဦးေရရဲ႕ ၉၀% ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ကေမာၻဒီးယားမွာ အၾကီးဆံုး လူမ်ိဳးစုကေတာ့ ခမာ လူမ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။

About ဆူး

has written 398 post in this Website..