မၾကာမီကထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္မွန္ကန္ကန္သံုးသပ္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးအျမင္ဖလွယ္ၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းအမိန္႔ျပန္တမ္း၏ လက္ငင္းရလဒ္မွာ ဆန္႔က်င္ဖက္သေဘာထားႏွစ္ရပ္ကုိ သက္ေရာက္မႈရွိေနပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အာဏာလက္ရွိ စစ္အစုိးရကဲ့သုိ႔ပင္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္  စစ္တပ္ဦးစီး အရပ္သားအစုိးရသည္လည္း ျပည္သူလူထု၏ လိႈက္လွဲေသာေထာက္ခံမႈရရွိရန္ မလြယ္ကူေသးပါ။ ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ အျပည့္အဝရရွိဖုိ႔ပင္ ခဲယဥ္းေနပါသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အမိန္႔ျဖင့္တမ်ဳိး ႏွစ္သိမ့္ေခ်ာ့ျမဴျခင္းျဖင့္တသြယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး စည္း႐ံုးခ်ဳပ္ကုိင္တတ္ပါသည္။

ယခုလုိအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ စစ္တပ္က္ို အပိတ္သေဘာမ်ဳိး ကိုင္တြယ္လွ်င္ တပ္တြင္းအံုႂကြမႈျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ သည္ထက္ပုိ၍ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပူးေပါင္းသြားလွ်င္ သူတို႔အာဏာျမဲဖို႔အတြက္ အခက္ၾကံဳႏိုင္ သည္။ သည္အလားအလာကို စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက ေနာေက်ၿပီးသားျဖစ္သည္။ ယခုကိစၥမွာ စစ္မႈထမ္းမ်ားကုိ ထြက္ေပါက္ေပးသလုိလုိႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ဒဂၤါးျပား တခုကုိေဒါင္လုိက္ ခ်ျပလုိက္သည္။ တဖက္ကေခါင္း တဖက္ကပန္း အျပန္အလွန္ဇာတ္လမ္းေတြ ရႈပ္သြားေအာင္ တမင္ဖန္တီးလုိက္ဟန္ရွိသည္။

သို႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ဝိဝါဒ ကြဲလြဲႏိုင္ေသာ ဤအမိန္႔ျပန္တမ္းကို အခ်ိန္မီထုတ္ ျပန္ထားပံုရသည္။ ဤအမိန္႔ျပန္တမ္း၏ ေနာက္ကြယ္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထိထိမိမိအေျဖရွာၾကဖို႔ လိုမည္ထင္ပါ သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အသံမ်ားမ်ားထုတ္သင့္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းဆိုသည့္ စကားရပ္မွာ ေယဘူယ်ဆန္လြန္းေသာအဓိပၸါယ္ကုိေဆာင္၍ ရုပ္ျပေကာင္းသည္။ အေပၚယံေၾကာေတြးလွ်င္ ဤစကားရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ ႏွင့္ျပည္သူအၾကား အျမင္ကြဲလြဲမႈ အလြယ္တကူျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ထိုအေျခအေနမွာ အာဏာလက္မလႊတ္ ခ်င္ေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အၾကိဳက္ျဖစ္သည္။

စစ္မႈထမ္းမ်ားဖက္မွ ၾကည့္လွ်င္ စစ္တပ္မွ နႈတ္ထြက္ခြင့္ရလိုသူအမ်ားစုရွိေနၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ စစ္တပ္အင္ အားတိုးတက္ေရးကို ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ အဆိုပါဥပေဒအား လက္ခံႀကိဳဆိုစရာျဖစ္ေနပါသည္။ အျခားတဖက္တြင္မူ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ရြံရွာမုန္းတီးေနရာမွ စစ္မႈထမ္းဘဝကိုပင္ ခါးခါးသည္းသည္း စက္ဆုပ္ေနပံုရသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤကိစၥေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏွစ္ဖက္အင္အားစုမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအသီးသီးကို အေျခခံႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဤေနရာတြင္ ျပည္သူလူထုဖက္မွ လက္ရွိတပ္မေတာ္သားမ်ား၏ဘဝကို ကိုယ္ခ်င္းစာနာေသာ္လည္း အာဏာျဖင့္ ဖိႏွိပ္မႈယႏၲရားႀကီးထြားသည္ထက္ ႀကီးထြားလာမွာကို မလိုလားေၾကာင္း ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေဆြးေႏြး သင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ျပိဳကြဲေရးကို ဦးမတည္သင့္ (ၿပိဳကြဲမည္လည္းမဟုတ္၊ အကယ္၍ တပ္မေတာ္ၿပဳိ ကြဲခဲ့သည္ရွိေသာ္ တိုင္းျပည္အေျခအေနမွာ ယခုထက္ အဆမ်ားစြာ ဆိုးရြားသြားဖို႔ရွိသည္)။ တပ္မေတာ္အတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ ေျပာင္းလဲေရးကိုသာ ေရွး႐ႈသင့္ပါသည္။ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိျမန္မာျပည္၏ စစ္ဖက္အရပ္ဖက္ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမွာ ငါးခံုးမတေကာင္ေၾကာင့္ တေလွလံုးပုပ္ ဟုဆိုၿပီး ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ေနရံုျဖင့္ မၿပီးပါ။ အားလံုးက တာဝန္သိသိျဖင့္ ပုပ္ေနေသာငါးမ်ားကို ေရြးဖယ္ထုတ္လိုက္လွ်င္ ငါးေကာင္းငါးသန္႔မ်ားသာ က်န္ရွိပါမည္။ ထိုသို႔လုပ္ ေဆာင္ရန္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ညီညႊတ္ဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားဖက္မွလည္း ျပည္သူလူထုကို အကာအကြယ္ေပးေသာတပ္မေတာ္၊ ျပည္သူလူထုကို အလုပ္အေကၽြးျပဳေသာတပ္မေတာ္၊ ျပည္သူခ်စ္ေသာတပ္မေတာ္ တရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မွသာ ျပည္သူလူ ထုက တပ္မေတာ္ကုိ အားေပးဝန္းရံကူညီလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါသည္။ အထက္အမိန္႔ကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာေနရံုမွ်ျဖင့္ ျပည္သူခ်စ္ေသာတပ္မေတာ္ ျဖစ္မလာပါ။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေအးအတူပူအမွ် အတူရွိေနမွသာလွ်င္ မလိုလားအပ္ေသာ အထက္အရာရွိဆုိးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈကို ေျပာင္းလဲဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါမည္။

ဒီေန႔ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ႀကီးဆိုးေနမႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးကာ ျပည္သူ လူထုအမ်ားစု ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ျပည္သူအၾကားမွာတပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာညိႇဳးႏြမ္းေနရသည္ကို ေျပာစရာပင္လုိမည္ မထင္ပါ။

ေတာ္လွန္ေရးေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထုလိႈက္လႈိက္လွဲလွဲ ပါဝင္မႈမရွိေတာ့ျခင္း၊ ေရွ႕တန္းျပန္တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျပည္သူလူထုက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ႀကဳိဆိုဂုဏ္ျပဳမႈ မရွိေတာ့ျခင္းတို႔က သက္ေသခံေနပါသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးအတြက္ ဟုတ္ပါသလား၊ မိမိတို႔အသက္အေသခံ တိုက္ေနရသူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ဖ်က္ဆီးေနသူမ်ား ဟုတ္မွန္ပါသလား၊ တိုက္ပြဲျဖစ္ရာေဒသရွိ ျပည္သူလူထုက မိမိတို႔အေပၚ အားကိုးယံုၾကည္မႈျဖင့္ ဆက္ဆံပါသလား၊ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈျဖင့္ တုန္႔ျပန္ပါသလား၊ မိမိတို႔စားသံုးေသာ ရိကၡာကိုမည္သူတုိ႔က စိုက္ပ်ဳိးေထာက္ပံ႔ေပးပါသနည္း၊ မိမိတို႔ရရွိေသာ လစာေငြကို ဘယ္ကရသနည္း။ မ်က္စိတမွိတ္ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ပင္ တိတိက်က် အေျဖေပၚႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ အဓိပၸါယ္ေထြျပားၿပီး အကဲဆတ္လွေသာ ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းဥပေဒ အမိန္႔ျပန္တမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ ဘက္တဖက္စီ၏ အျမင္မ်ားကို အေလးကဲေဆြးေႏြးေနပါလွ်င္ ကြဲလြဲမႈမ်ားသာ  ေရွ႕တန္းေရာက္လာၿပီး  အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားအလိုက်အတိိုင္း  တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ ၾကည္ျဖဴ

လက္တြဲႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုခ်ိန္ခါသည္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို အေလးထားေဆာင္ ရြက္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မႈထမ္းျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးျပစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ (တိုင္းျပည္၏ လိုအပ္ခ်က္ေလာ၊ အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ေလာ) စသည္ျဖင့္ ေသခ်ာဂဏစြာ စဥ္းစားေဝဖန္သံုးသပ္၍ ေဆြးေႏြးအေျဖ ရွာၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအၾကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။

အာဏာရွင္၏ လွည့္စားမႈညႊတ္ကြင္းမွ ႐ုန္းထြက္လြတ္ကင္းႏိုင္ၾကပါေစ။

တပ္ၾကပ္ႀကီး-ေနမင္းသူ

http://www.naytthit.net/?p=6560
ဒီ ေအာက္ မွာ ရြာသူ ရြာသား ေတြ ရဲ့႔စစ္မႈထမ္းဥပေဒ ေပၚ ျမင္တဲ့ အဆိုး အေကာင္း နဲ႕ ကိုယ္ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အေတြး ေတြ ဝိုင္း ေရး ေပးရင္ေကာင္းမယ္ထင္တယ္

သူ မ ေတြး မိ တာ ကိုယ္ေတြး မိမယ္

အဆိုး ေတြ ပို သိ ရေတာ့ လဲ ၾကိဳ ျပင္ဆင္ လို႕ ရ တာ ေပါ့

အေကာင္း ေတြ ဖတ္ ရ ေတာ့ လဲ စိတ္ ထြက္ေပါက္ေလး ရတာေပါ့ ေနာ္

တူ ညီ တဲ့ အေတြး ေတြ ရွိ ရင္ ေတာ့ ေတာ္ လွန္ ေရး အ တြက္ ခြန္အား တခု ျဖစ္ လာမယ္ထင္တယ္

About ၾကယ္ေလး

ၾကယ္ေလး has written 44 post in this Website..

   Send article as PDF