ဒီေန႔ ေစ်းနည္းနည္း ျပန္ပါလာပါတယ္။ ေဒၚလာေစ်းေလးမဆိုစေလာက္ျပန္တက္လာတယ္။

အရြက္ေစ်းေကာ အေဝးေစ်းေကာ earning ေစ်းေကာပါပဲ။ က်မယ္ထင္ထားၾကတာကို နည္းနည္းျပန္တက္လာလို႔ တစ္ခ်ိဳ႕လည္းအားတက္ေနၾကတယ္။ ေစာေစာပိုင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြမာလာပုံက ဆန္ေတာင္ ႏိုင္ငံျခားက တင္သြင္းျပီး စားရင္ ပိုကိုက္မယ့္ပုံျဖစ္လာေနလို႔။

ကဲ ေအာက္က ေငြလဲႏွဳန္းေလးေတြ ၾကည့္လိုက္ပါဦး။

Earning Price Information

( Monday, January 17, 2011 )

Yangon Market ( Price @ 12:15 PM)
Earning >> 904 ~ 906 Kyats.

Yangon Market ( Price @ 3:00 PM)
Earning >> 908 ~ 910 Kyats.
Price May be Change Time & Place.

US Dollar Exchange Rate
( Monday, January 17, 2011 )

Yangon Market (Offer Price @ 10:45 AM)
Dollar >> 1 USD = 835 – 840 Kyats.
[ Buy= 835 Kyats // Sell = 840 Kyats ]

Yangon Market (Offer Price @ 12:15 PM)
Dollar >> 1 USD = 835 – 840 Kyats.
[ Buy= 835 Kyats // Sell = 840 Kyats ]

Yangon Market (Offer Price @ 3:00 PM)
Dollar >> 1 USD = 838 – 843 Kyats.
[ Buy= 838 Kyats // Sell = 843 Kyats ]
Exchange Price May be Change Time & Place.

FEC Exchange Rate
( Monday, January 17, 2011 )

Yangon Market (Offer Price @ 10:45 AM)
FEC >> 1 FEC = 790 – 800 Kyats.
[ Buy= 790 Kyats // Sell = 800 Kyats ]

Yangon Market (Offer Price @ 12:15 PM)
FEC >> 1 FEC = 795 – 805 Kyats.
[ Buy= 795 Kyats // Sell = 805 Kyats ]

Yangon Market (Offer Price @ 3:00 PM)
FEC >> 1 FEC = 790 – 800 Kyats.
[ Buy= 790 Kyats // Sell = 800 Kyats ]

About လင္းေဝ

LIN KYAW has written 154 post in this Website..

Man in the middle of nowhere…. But in the heart full of hope with pragmatic view in optimism