လက္ခံသင့္တဲ့ တင္ျပခ်က္လည္းမရွိ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူကလည္း ငါတေကာ ေကာေနတဲ့ တိုင္းျပည္မ်ားဟာ ျပင္းထန္တဲ့ ဆူပူမႈေတြ၊ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈေတြ၊ စိတ္ႏွလုံးပူပန္ရမႈေတြႏွင့္ကံဆိုးႀကမၼာဆိုးတို႔သာ တိုးပြားလာတတ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အဲဒီအုပ္ခ်ဳပ္သူရယ္ အနီးအနား ၀ိုင္းရံေနၾကသူေတြရယ္ဟာ တိုင္းျပည္ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ျခင္းရဲ့ လက္သည္၊ တုိင္းျပည္ဆုတ္ယုတ္ျခင္းရဲ့ တရားခံအျဖစ္လည္း အလိုလို ေရာက္ရွိသြားတတ္ပါတယ္။

လက္ခံသင့္တဲ့ တင္ျပခ်က္လည္း အၿမဲရွိ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူလည္း သေဘာက်ျမတ္ႏိုးစြာ လက္ခံက်င့္သုံးတဲ့ တိုင္းျပည္မ်ားကေတာ့ ထူးျခားတဲ့ တည္ၿငိမ္မႈေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ၊ တိုးတက္မႈေတြ၊ စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းရမႈေတြႏွင့္ႏွင့္ကံေကာင္းႀကမၼာေကာင္းေတြသာ တိုးပြားလို႔ လာတတ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အဲဒီအုပ္ခ်ဳပ္သူရယ္ အနီးအနား ၀ိုင္းရံေနၾကသူေတြရယ္ဟာ တိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းရျခင္းရဲ့ ဗိသုကာ၊ တုိင္းျပည္တိုးတက္ျခင္းရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းအျဖစ္လည္း အလိုလို
ေရာက္ရွိသြားတတ္ပါတယ္။

တင္ျပသူက အေၿမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးထား တင္ျပ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူကလည္း
သေဘာထားႀကီးႀကီးလက္ခံရင္ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ၊
အေျမာ္အျမင္ႀကီးသူမ်ားအျဖစ္ အမ်ားက လက္ခံသေဘာက် ျမတ္ႏိုးရႊင္ၿပဳံးၾကမွာပါ။

တစ္ခါတုန္းက-ဘုိးေတာ္ဘုရား ဦး၀ိုင္းႀကီးဟာ အမတ္ႀကီး ေပါဦးႏွင့္အတူ ဥယ်ာဥ္ထဲသို႔ ထြက္ၾကြေတာ္မူပါသတဲ့။ မုံ႔ညွင္းခင္းႀကီးကို ၾကည့္ၿပီး ဘုိးေတာ္ဦး၀ိုင္းက ဦးေပၚဦးကို ဒီလို႔ အမိန္႔ရွိလိုက္ပါတယ္။ ဟဲ့ ေပၚဦး…။ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟာ ပရိကၡရာ ၈-ပါး စုံလင္စြာႏွင့္ မုံ႕ညွင္းေစ့အတြင္းမွာ စႀကၤန္ၾကြေတာ္မူတယ္ဆိုတာ ယုတၱိမရွိဘူး။ မုံညွင္းခင္းထဲ ၾကြေတာ္မူတာသာ ျဖစ္ရမယ္….။ ဘယ္လိုလဲ အမတ္ႀကီး….။ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ့ အေတြးဒႆန ဥာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ မွန္ကန္သင့္ျမတ္ရဲ့ မဟုတ္လား… ေမာင္မင္း…။

အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း- မွန္ကန္သင့္ျမတ္လွေၾကာင္းပါ–ဘုရား…လို႔ ေလွ်ာက္ထားရင္ ဘုရင္ၿပီးရင္ၿပီးတဲ့ ပုတ္သင္ညိဳအမတ္အျဖစ္ သမိုင္းတြင္ေတာ့မယ္။ မသင့္ျမတ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားျပန္ရင္လည္း အမ်က္ေတာ္ရွဦးမယ္၊ မွားေနတဲ့ ဘုရင္ကို မွန္တဲ့ဘုရင္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔တာ၀န္ကလည္း ရွိေသးတယ္၊ အမွားေလးေတြက အမွားႀကီးျဖစ္လာရင္ တိုင္းျပည္ဆုတ္ယုတ္ေတာ့မယ္လို႔ ေတြးၿပီး- ။ မွန္လွပါ… ေရႊဥာဏ္ေတာ္ စူးေရာက္…ေၾကာင္းပါဘုရား…လို႔… ဦးေပၚဦးက အားရပါးရ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါသတဲ့…….။

ဒါနဲ႔ သူ႔အေတြးဒႆနဥာဏ္အျမင္ကို ဦးေပၚဦးလုိ အမတ္ႀကီးကေတာင္ ခ်ီးတက်ဴး၀မ္းပန္းတသာ ေထာက္ခံတာကို သေဘာေတာ္ေတြ႔ ပီတိေတြျဖစ္ၿပီး အဲဒီေန႔ည ေစာေစာစက္ေတာ္ေခၚလို႔ ေနာက္ေန႔ ေစာေစာႏိုးလာတယ္ဆိုရင္ပဲ…။ ဦးေပၚဦးေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကို တစိမ္႔စိမ့္ စားၿမဳံျပန္သေဘာတက် ေတြးေတာ္မူပါသတဲ့။

ေတြးရင္းေတြးရင္း—ေရႊဥာဏ္ေတာ္ စူးေရာက္…မွ စူးေရာက္ကို အထူးသေဘာေတာ္ေခြ႔ေတာ္မူသည့္အေလွ်ာက္ အခါခါ ရြတ္ၾကည့္ေနသတဲ့… စူးေရာက္… စူးေရာက္…စူးေရာက္… စူးေရာက္…စူးေရာက္… စူးေရာက္…ေပါ့။

ရြတ္ပါမ်ားမွ….
……………………… ေစာက္ရူး… ေစာက္ရူး… ေစာက္ရူး… ေစာက္ရူး… ေစာက္ရူး… ေစာက္ရူး…လို႔ အဓိပၸါယ္ရၿပီး-

တစ္ဦးတည္း အားရပါးရ ႀကိတ္ၿပဳံးကာ…။ …….ေအာ္…။ အမတ္ႀကီး ဦးေပၚဦးဟာ မင္းလိုလိုက္ မင္းႀကိဳက္မေဆာင္ဘဲ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ့ အမွားကို ျပင္ေပးေတာ္မူသကိုး။ ဒီလို အမတ္ေတြေၾကာင့္လည္း တိုင္းျပည္သာယာ ၀ေျပာလို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္ရေပတယ္လို႔ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ေတာ္မူရွာသတဲ့…။

အခြင့္အေရးအတြက္ ပဓာနမျပဳ၊ အလုပ္အတြက္ ပဓာနျပဳတဲ့ ၀န္ထမ္းေကာင္းတို႔ရဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ အဲဒီလုပ္ရပ္မွ ထြက္ေပၚလာမယ့္ အက်ဳိးတစ္စုံတစ္ခုကို မိမိအတြက္ မေျမာ္ကိုးရဘဲ တာ၀န္အရ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္သာ စိတ္ရင္းေစတနာရင္း သန္႔သန္႔ျဖင့္ အားျပဳကာ လုပ္ေဆာင္ရလာ မဟုတ္ပါလား။ အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္လည္း သမိုင္းမွာ ပုတ္သင္ညိဳ အမတ္အျဖစ္ မွတ္တမ္း မ၀င္ခဲ့တာေပါ့…။ ပုတ္သင္ညိဳတစ္ေကာင္မျဖစ္လိုတဲ့ ဦးေပၚဦးရဲ့ ဒီဒ႑ာရီေလးဟာ စာဖတ္သူကို တစ္ပိုင္းတစ္စ အေတြးမွ်င္ေလးေတာ့ ေပးႏိုင္တန္ေကာင္းပါရဲ့….။

About mickylay

Min Htike has written 28 post in this Website..

I'm a slow walker, but I never walk back.

   Send article as PDF