ကိစၥသံုးရပ္

(၁) တံခါးပိတ္တတ္ရမယ္

“မေန႔က”နဲ႔ “မနက္ျဖန္”ရဲ႕ တံခါးႏွစ္ခ်ပ္ကိုပိတ္ၿပီး “ဒီကေန႔”တိုင္းကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေက်ာ္ျဖတ္တတ္ရမယ္။ “ဒီကေန႔”တိုင္းကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြတ္ ျဖတ္ေက်ာ္တာဟာ “ဒီတစ္သက္”ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျဖတ္ေက်ာ္တာနဲ႔ အတူတူျဖစ္တယ္။

(၂) တြက္ခ်က္တတ္ရမယ္

ကိုယ့္ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းနဲ႔ ကိုယ္လုပ္တဲ့ မွန္ကန္တဲ့အလုပ္ကို တြက္ခ်က္တတ္ရမယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို တြက္ခ်က္ေလ ကိုယ့္ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေလျဖစ္သလို မွန္ကန္တဲ့အလုပ္ကို တြက္ခ်က္ေလ ကိုယ့္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈေတြ ရွိေစေလျဖစ္တယ္။

(၃) လက္လြတ္တတ္ရမယ္

လက္လြတ္တတ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စကားက အရင္ဆံုး “လက္လြတ္တတ္”မွ ေနာက္”ရမွာ”ျဖစ္တယ္။ ေလာကမွာရွိတဲ့အရာတခ်ဳိ႕က လက္လြတ္တတ္မွ ပိုင္ဆိုင္ရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ လက္လြတ္ၿပီးမွ ပိုင္ဆိုင္ရတယ္။ နည္းနည္းေလးမွ လက္မလြတ္တတ္ဘဲ အရာရာကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။

စကားသံုးခြန္း

(၁) ထားလိုက္ေတာ့!

ဘယ္လိုမွ ေျပာင္းလဲလို႔မရတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုအတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းက အဲဒီျဖစ္ရပ္ကို လက္ခံတာပဲျဖစ္တယ္။

(၂) ကိစၥမရွိဘူး!

ဘာပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ကိစၥမရွိဘူးလို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေျပာတတ္ရမယ္။ မွတ္ထားရမွာက အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့၊ အေကာင္းျမင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ဟာ ျပႆနာတိုင္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့၊ အခက္အခဲတိုင္းကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္တဲ့ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုပဲ။

(၃) ၿပီးသြားမွာပါ!

မိုးေတြ ဘယ္ေလာက္ႀကီးႀကီးရြာပါေစ၊ ဘယ္ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ ရြာပါေစ…. မိုးစဲၿပီး ေနေရာင္ျဖာမယ့္ရက္ ရွိတယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္ထားရမယ္။ မိုးေတြအၿမဲ မအံု႔ႏိုင္ပါဘူး။ မိုးအံု႔လိုက္ ေနသာလိုက္နဲ႔ သဘာဝက ဒီအတိုင္းပဲျဖစ္တယ္။ ဘဝဟာလည္း ဒီအတိုင္းပဲျဖစ္တယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း (၃)မ်ဳိး

(၁) သူတစ္ပါးကို ကူညီတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း
(၂) ေရာင့္ရဲတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း
(၃) ေပ်ာ္စရာကို ရွာေဖြတတ္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း

တနည္းေျပာရရင္ အဆင္ေျပခ်ိန္ သူတစ္ပါးကိုကူညီၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကိုရွာတတ္ရမယ္။
အဆင္သိပ္မေျပခ်ိန္ ေရာင့္ရဲျခင္းနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို ရွာတတ္ရမယ္။
အခက္အခဲနဲ႔ႀကံဳခ်ိန္ အခက္အခဲၾကားထဲကေန ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို ရွာတတ္ရမယ္။

http://www.duwenzhang.com/wenzhang/renshengzheli/ganwu/20101225/165772.html

ႏိုင္းႏိုင္းစေန ဘာသာျပန္သည္။

About ႏြယ္ပင္

ႏြယ္ ပင္ has written 243 post in this Website..