ကုိရင္ေလးနိေျဂ ာဓကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး
အေသာကမင္းႀကီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။

ဗုဒၶဘာသာသည္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အျပည့္အ၀ေပးစြမ္းႏုိင္တဲ့ဘာသာလုိ႔
ယုံၾကည္လာၿပီး ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြါးဘုိ႔ အားသြန္ခြန္စုိက္ လုပ္ေဆာင္တယ္။
အႀကီးအက်ယ္ေထာက္ပံ့တယ္။
ဗုဒၶဘာသာဦးေရ တဟုန္ထုိး တုိးပြါးလာတယ္။
အာေသာကမင္းႀကီးလက္ထက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ
ဗုဒၶဘာသာေရႊေရာင္လႊမ္းတဲ့ေခတ္လုိ႔ ေျပာမယ္ဆုိ ေျပာလုိ႔ရတယ္။

ဒါကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္သူေတြက
အေနေခ်ာင္ အစားေခ်ာင္လုိတဲ့အတြက္ ဗုဒၶသာသနာတြင္း ၀င္ေရာက္လာၾကတယ္။
ရဟန္းျပဳၾကတယ္။

ဗုဒၶဘာသာကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္လုိ႔ မဟုတ္ဘဲ
အေနေခ်ာင္အစားေခ်ာင္လုိ႔ ရဟန္း၀တ္လာတာ။
ဒီအေျခအေနအထိေတာ့ ျပႆနာအႀကီးႀကီးမဟုတ္ေသးပါဘူး။

ျပႆနာက
သူတုိ႔တေတြက ဘုရားရွင္ေဟာၾကားထားတဲ့ တရားေတာ္ေတြကုိ
သင္လည္း မသင္ယူဘူး။ က်င့္လည္းမက်င့္ႀကံဘူး။
ဒါ့အျပင္ သူတုိ႔နဂုိလက္ခံယုံၾကည္ထားတဲ့ဘာသာအယူအဆေတြကို
ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ေတြထဲ ထည့္သြင္းၾကတယ္။
ဗုဒၶဘာသာတရားေယာင္ေယာင္ လွည့္လည္ေဟာေျပာၾကတယ္။
ဒါက ျပႆနာ။

ဆုိေတာ့ ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေဒသနာေတြဟာ
သန္႔စင္မႈ မရွိၾကေတာ့ဘူး။
လုပ္ခ်င္ရာလုပ္၊ က်င့္ခ်င္ရာက်င့္၊
ေျပာခ်င္ရာေျပာ၊ ေဟာခ်င္ရာေဟာေနၾကတဲ့
ဒီလုိ ရဟန္းတု ရဟန္းေယာင္ေတြမ်ားလာေတာ့
ရဟန္းစစ္ ရဟန္းမွန္ေတြက အေပါင္းအသင္းမလုပ္ၾကေတာ့ဘူး။
သာသနာေရးကိစၥေတြ၊ သံဃာ့ကံေတြကို အတူမေဆာင္ရြက္ၾကေတာ့ဘူး။
ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိး (၇) ႏွစ္ေတာင္ ၾကာသြားတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးကုိ သိသြားတဲ့ အေသာကမင္းႀကီးက
ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းသံဃာေတာ္ေတြနဲ႔
ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ကာ ရဟန္းတုရဟန္းေယာင္ေတြကုိ စစ္ေဆးေမးျမန္မၿပီး
လူ၀တ္လဲေစပါတယ္။

ဒီလုိ သာသနာေတာ္သန္႔စင္ေရးေဆာင္ရြက္ၿပီး
ရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္အမွဴးျပဳတဲ့
ရဟႏၱာေပါင္းတစ္ေထာင္တုိ႔ဟာ
သုံးႀကိမ္ေျမာက္ ဘုရားရွင္ပိဋကတ္ေတာ္ေတြကို စုေပါင္းရြတ္ဖတ္တဲ့
တတိယသံဂါယနာပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲကုိ အေသာကမင္းႀကီးအေထာက္အပံ့နဲ႔
သာသနာႏွစ္ (၂၃၅)၊ ဘီ စီ (၃၀၈)၊ နယုန္လမွ စတင္က်င္းပရာ
ကုိးလၾကာမွ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

တတိယသံဂါယနာအေၾကာင္းေလ့လာၿပီး စဥ္းစားမိတာက…

အေသာကမင္းႀကီးဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္လာၿပီး
ဗုဒၶဘာသာဦးေရတုိးပြါးလာတယ္။
ရဟန္းသံဃာေတာ္အေရအတြက္မ်ားလာတယ္။
ရဟန္းသံဃာေတာ္အေရအတြက္မ်ားလာတာကုိ
သာသနာထြန္းကားတယ္၊ သာသနာျပန္႔ပြါးတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔မရဘူးဆုိတာကုိ
ဒီသမုိင္းက သက္ေသခံတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာလည္း ရဟန္းသံဃာအေရအတြက္
အေတာ္ေလးတုိးတက္မ်ားျပားလာေၾကာင္းသိရတယ္။
ဒါကုိ သာသနာတုိးတက္ေနၿပီလုိ႔ ေခၚဆုိႏုိင္ပါသလား။

ဒါနဲ႔စပ္လုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးသုံးသပ္ျပတာကုိ ျပန္လည္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတုိးတက္ဘုိ႔အတြက္
စီမံခန္႔ခြဲတတ္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတာ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္တဲ့
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလုိတယ္တဲ့။
ဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္ မြဲျပာက်သြားႏုိင္တယ္တဲ့။

ဒုိ႔ႏုိင္ငံမြဲျပာက်ေနတာ အေၾကာင္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာရွိတယ္တဲ့။
အဲ့လုိအေၾကာင္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာထဲက တစ္ေၾကာင္းကေတာ့
ဘုန္းႀကီးနဲ႔ စစ္သားမ်ားေနလုိ႔ပါတဲ့။

ဘာျပဳလုိ႔လဲဆုိရင္
ဘုန္းႀကီးဆုိတာက ေလာကီဆန္ဆန္ေျပာရရင္
အလုပ္မလုပ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္စပါးတစ္စိထြက္ေအာင္
သူမစြမ္းေဆာင္ဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ တစ္ေဒါင့္တစ္ေနရာက
အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ တာ၀န္မယူဘူး။
ဒါေပမဲ့ စားတဲ့အခါမွာ သူမ်ားထက္ ေကာင္းတာေတြ စားရတယ္တဲ့။

(ဆရာေတာ္က အလကားစားတဲ့စရိတ္ကုိ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္စားႏႈန္း၊
တစ္ႀကိမ္ကုိ က်ပ္ေငြ ၅၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ သံဃာအပါးေရ ေလးသိန္းကုိ တြက္ျပပါေသးတယ္)

သူဆက္ေျပာတာက
အလုပ္မလုပ္တာနဲ႔ ေကာင္းတာစာတာဆုိေတာ့
ႏုိင္ငံအတြက္ ႏွစ္ခါဆုံးရႈံးတယ္တဲ့။
စစ္သားကလဲ အတူတူပဲ။ ႏုိင္ငံအတြက္ အလုပ္မလုပ္ဘူးတဲ့။
ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔လဲ ေကာင္းေပ့၊ ညြန္႔ေပ့ဆုိတာေတြ ရရွိသုံးေဆာင္ၾကတာတဲ့။
အခြင့္ထူူးခံလူတန္းစားေတြတဲ့။
သူတုိ႔မ်ားလာတာလဲ ႏုိင္ငံအတြက္ ႏွစ္ခါနာတယ္တဲ့။

ဒီဆရာေတာ္ႀကီးေျပာတာကုိ သေဘာမတူႏုိင္ပါဘူး။
သေဘာမတူလုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ ျပန္ေလွ်ာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဒီလုိေတာ့ မေျပာပါနဲ႔ဘုရား။
တပည့္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ
ေကာင္းတာမစားရဘဲ အလုပ္လုပ္ေနတာလဲ အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္ဘုရား၊
တကယ္အလုပ္လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံကိုအက်ဳိးျပဳေနတဲ့
ဘုန္းႀကီးေတြ စစ္သားေတြအမ်ားႀကီးပါဘုရား။
ဘုန္းႀကီးေတြမွာဆုိလဲ ပရိယတၱိစာသင္တုိက္ႀကီးေတြ၊ ပဋိပတၱိရိပ္သာႀကီးေတြ
ေန႔မအားညမအား သာသာနာေတာ္အရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲျပန္႔ပြါးဘုိ႔
လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္ဘုရား။
စစ္သားေတြမွာလဲ ထုိ႔အတူပါဘဲဘုရားလုိ႔ ျပန္ေလွ်ာက္ေတာ့

“အလုပ္လုပ္တဲ့သူေတြေတာ့ ဘယ္ပါမလဲကြ၊ လုိအပ္တာထက္ ပုိေနလုိ႔ေျပာေနတာ”
တဲ့။

About ashinindaka

has written 114 post in this Website..

ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါးပါ။ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ကုိ အေျခခံက်က်သိေအာင္ ႀကဳိးစားၿပီး ကုိယ္သိတာကုိ တပါးသူသိေစခ်င္လုိ႔ ဘေလာ့ဂ္ေလးလုပ္ၿပီး ေရးခ်ေနတာပါ။ ေရးတတ္လုိ႔လဲ မဟုတ္ဘူး။ သိလြန္းလုိ႔လဲ မဟုတ္ဘူး။ သိတာကုိ ေရးေနတာပါ။ လာလည္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ http://www.dhammagarden.com/

   Send article as PDF