လူ သတၱဝါတြင္ အျခား သတၱဝါမ်ား အလားတူ ၂ မ်ဳိး ၂ စား ရွိသည္။ လူ ေယာက္က်ၤား အမ်ဳိးအစား ႏွင့္ လူ မိန္းမ အမ်ဳိးအစား တုိ႔ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ေယာက္က်ၤား သည္လည္း လူျဖစ္ၿပီး မိန္းမ သည္လည္း လူသာပင္ ျဖစ္သည္။ လူအခ်င္းခ်င္း အတူတူမွာ ဒီအမ်ဳိး အစားက ျမင့္ျမတ္သည္ ဟုိအမ်ဳိး အစားက ယုတ္ည့ံသည္ ဟူသည့္ အေတြး အေခၚကုိ မိမိ လက္မခံႏုိင္ပါ။ ယဥ္ေက်းသူ လူမ်ဳိးမ်ား ကလည္း လက္မခံပါ။

အမ်ဳိးသမီး မ်ားကုိ ဒုတိယ အဆင့္ လူတန္းစား မ်ားဟု သတ္မွတ္ျခင္း သည္သာ သိကၡာ မရွိသည့္ လူမ်ဳိး မ်ား၏ လုပ္ရပ္ အျဖစ္ မိမိ ထင္ျမင္ ယူဆသည္။ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးသည္ သူလြတ္လပ္ရာ ေနထုိင္ သြားလာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသကဲ႔သုိ႔ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသည္လည္း သူလြတ္လပ္ရာ ေနထုိင္ သြားလာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိရေစမည္။ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အရာရာ ဦးစားေပးၾကသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လာလွ်င္ အနစ္နာခံၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအားလည္း ခ်ဳပ္ျခယ္မွဳမ်ား မလုပ္ၾကဘဲ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ရေစသည္။

ေယာက္က်ၤားႏွင့္ မိန္းမဟူ၍ ၂ မ်ဳိး ၂ စားကြဲျပား သကဲ႔သုိ႔ ေယာက္က်ၤား၏ သဘာဝႏွင့္ မိန္းမ၏ သဘာဝသည္ လည္း ၂ မ်ဳိး ၂ စားကြဲျပားသည္။ ေယာက္က်ၤားတုိ႔သည္ ခန္႔ျငားသည္ဟု ယူဆၿပီး မုတ္ဆိတ္၊ ႏွဳတ္ခမ္းေမြးမ်ားကုိ ထားရသည္ကုိ ႀကိဳက္ၾကသူမ်ား ရွိသည္။ ထုိကိစၥကုိ ထုိေယာက္က်ၤားသည္ ရြံစရာ ေကာင္းေသာ အေမြးအမွ်င္မ်ားကုိပင္ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ထူလပစ္ ထားၾကသည္မွာ ယဥ္ေက်းမွဳ မရွိဟု မည္သူ ေျပာသနည္း။ မိန္းမတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၶာကုိ လွပတင့္တယ္သည္ ဟု ယူဆၿပီး၊ ရင္သားႏွင့္ တင္သားမ်ားကုိ ေပၚလြင္ေစရန္ ဝတ္စားဆင္ယင္ၾကသည္။ ထုိအခါမူ ထုိမိန္းမမ်ားသည္ကား ရွက္စရာေကာင္းသည့္ သိကၡာမရွိသူမ်ားဟု ဆုိျခင္းမွာ သဘာဝက် မွန္ကန္ပါမည္လား ဆုိသည္မွာ ပညာႏွင့္ယွဥ္၍ စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္ပါမည္။

အဂၤလန္တြင္ ေနထုိင္သူ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသည္ သူမ၏ လွပေသာ ကုိယ္လုံးကုိ ေဖာ္ျပၿပီး ေမာ္ဒယ္ ဓါတ္ပုံမ်ား ရုိက္သည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ ျမန္မာ သတင္းဝက္ဆုိဒ္မ်ား တြင္ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ ေဝဖန္ၾကသည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးအေနျဖင့္ သိကၡာမရွိဟု ဆုိၾကသည္။ မြတ္စလင္ လူမ်ဳိးမ်ားမွ အပ မည္သည့္ လူမ်ဳိးကမွ ေကာက္ညွင္းထုတ္လုိ လုံေအာင္ထုတ္ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးကုိမွ သိကၡာရွိသည္ဟု သတ္မွတ္သည္ မဟုတ္ေပ။ သိကၡာရွိျခင္း ႏွင့္ ကုိယ္လုံးအလွ ကုိ ေဖာ္ျခင္းမွာ တစ္ျခားစီပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ ကုိယ္လုံး အလွ ေဖာ္သျဖင့္လည္း မည္သူကမွ အထင္ေသးသည့္ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ မျမင္ၾကေပ။ ျမန္မာ အမ်ဳိးသား အမ်ားစုကသာ ေယာက္က်ၤားစင္စစ္ ျဖစ္ရက္ႏွင့္ သေဘာထား ေသးသိမ္လွၿပီး အလြန္ သိမ္ဖ်ဥ္းက်ဥ္းေျမာင္း သည့္ အျမင္ျဖင့္ မိန္းမမ်ားကုိ အထင္ေသးတတ္ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္မူ ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္သူ အပ်ဳိအရြယ္ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္သည္ လူၾကားသူၾကားတြင္ပင္ အေစာ္ကားခံရမည္၊ မိန္းမပ်က္ဟု အထင္လြဲခံရမည္ စုိးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရဲသည္ကုိ မိမိ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိစဥ္က ႀကံဳသိခဲ့ရဖူးသည္။

ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံတြင္လည္း အေျခခ် ေနထုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ၏ တန္ဖုိး (Australian Value) ကုိ နားလည္ လက္ခံပါမည္ဟု ဝန္ခံခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးရသည္။ ထုိဝန္ခံခ်က္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕ပုံကုိ ရွဳတ္ခ်ကဲ႔ရဲ႕ျခင္း မျပဳရ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အား သူတုိ႔၏ ဆင္ယင္ ထုံးဖြဲ႔မွဳေၾကာင့္လည္း ထုိအမ်ဳိး သမီးအား ေစာ္ကားသည့္ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိ မျပဳလုပ္ရဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးသည္ အေနာက္တုိင္းသူ ေရႊေရာင္ ဆံပင္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးကုိ တြဲသြားလာသည့္ အခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ လက္ထပ္ယူသည့္ အခါ သူ၏ ေဆြမ်ဳိး မိဘ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားက သူ႔ကုိ အေတာ္စြံသည္ဟု ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးမွာ အေနာက္တုိင္းသား တစ္ဦးျဖင့္ လက္ထပ္မည္ ဆုိပါမူ မိဘမ်ား မ်က္ႏွာပ်က္ေစမည္၊ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး သိကၡာက် ေစမည္ဆုိသည္မွာကား မိမိ နားမလည္ႏုိင္သည့္ ေကာက္ေကြးေနသည့္ အေတြးအေခၚျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႔အျပင္တြင္ကား အမ်ဳိးသားတုိ႔ဟူသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ ပုိ၍ ခြန္အားဗလရွိၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အားႏြဲ႔သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယဥ္ေက်းသူ ပညာတတ္ လူသားတစ္ဦး မွာ အားႏြဲ႔သူကုိ အားရွိသူက အႏုိင္က်င့္ျခင္း မျပဳလုပ္တတ္ေပ။ ေယာက္က်ၤား စစ္စစ္တုိ႔၏ ေယာက္က်ၤား ပီသၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာ ႏွလုံးသား ရွိသည္ဆုိသည္မွာ ဓါးျဖင့္ယွဥ္လာလွ်င္ ဓါးျဖင့္၊ ဒုတ္ျဖင့္ ယွဥ္လာလွ်င္ ဒုတ္ျဖင့္သာ ညီတူမွ်တူ ယွဥ္ၿပိဳင္ တုိက္ခုိက္ရဲသည့္ ရဲစြမ္းသတၱိမ်ဳိး ကဲ႔သုိ႔ျဖစ္သင့္သည္။ မိန္းမတစ္ေယာက္ကုိ ပါးရုိက္သည့္ ေယာက္က်ၤားတစ္ဦးသည္ သူ႔တြင္ ေယာက္က်ၤားတုိ႔၏ ျမင့္ျမတ္သည့္ ႏွလုံးသား မရွိသူ ျဖစ္သည္။ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ မူ မည္သည့္ အေၾကာင္းျဖင့္ မဆုိ မိမိ၏ ဇနီး အပါအဝင္ မည္သည့္ အမ်ဳိးသမီးကုိ မဆုိ ပါးရုိက္ပါက ရဲမွ ခ်က္ျခင္း လက္ထိပ္ခတ္ ဖမ္းဆီးထားႏုိင္ၿပီး အမွဳရင္ဆုိင္ရၿပီးလွ်င္ ေထာင္က်သည္ အထိ အျပစ္ႀကီးသည္။

မိမိထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ခဲ႔စဥ္က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ထုိင္းသံရုံးတြင္ အမွဳထမ္းခဲ႔ဖူးသည့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးႏွင့္ သိကြ်မ္းခဲ႔ဖူးသည္။ သူသည္ မိမိအား ျမန္မာ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အလြန္ပင္ ေအာက္တန္းက် စက္ဆုပ္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည့္ ေယာက္က်ၤားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဟု တဲ႔တုိး ေျပာဖူးသည္။ မိမိက သူ႔အား စိတ္မဆုိးဘဲ ဘာေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ ေျပာရသလဲ ဆုိသည္ကုိ ေမးျမန္းၾကည့္သည္။ သူသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ သံရုံးဝန္ထမ္းျဖင့္ ကမၻာ အရပ္ရပ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ႔ဖူးရာတြင္ ျမန္မာ ေယာက္က်ၤားမ်ား၏ မိန္းမမ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ယူဆ ျပဳမူေျပာဆုိ ဆက္ဆံပုံသည္ မြတ္စလင္ လူမ်ဳိးမ်ားထက္ပင္ ဆုိးရြားလွၿပီး ယုတ္ည့ံလွသည္ဟု သာေျဖခဲ႔ၿပီး အေသးစိတ္ကုိမူ ရွင္းျပေျပာျပရမွာပင္ ရြံရွာလွသျဖင့္ မေျပာလုိ ဟု ဆုိသည္။

ဤသုိ႔ၾကားသိရၿပီး ကမၻာ႔အလယ္တြင္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ျမန္မာ႔ ဂုဏ္သိကၡာကုိ က်ဆင္းေစျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားသည္သာ သူတုိ႔၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ ယုတ္ညံ့သည့္ အျမင္ ႏွင့္ ဆက္ဆံပုံ တုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမွဳ ဂုဏ္ကုိ ေကာင္းေကာင္းခ်ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေတာ့သည္ကုိ သိရသည္။

ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ အယူအဆ တစ္ခုရွိသည္။ မိန္းမ ထမီေအာက္ ဝင္လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ မိန္းမ ထမီတန္း ေအာက္ဝင္လွ်င္ပင္ ထုိေယာက္က်ၤားသည္ ဘုန္ကံနိမ္႔သည္ဟု ဆုိသည္။ ေရွးအခါက ျမန္မာ သူရဲေကာင္း စစ္သူႀကီး တစ္ဦးသည္ စစ္တုိက္ ထြက္သည့္ အခါတြင္ မိခင္၏ ထမီစကုိ နားမွာပန္၍ စစ္တုိက္ထြက္ရာ သူသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုန္းတံခုိး ေတာက္ခဲ႔ပါသနည္း။ အဓိပၸါယ္မရွိေသာ အယူအဆ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ မ်က္စိပိတ္နားပိတ္ၿပီး ေရွးရုိးဓေလ႔ ထုံးစံ အယူအဆဟူ၍ နားေထာင္ရမည္ ဆုိပါက ပညာမဲ႔ရာသာ ျဖစ္ေခ်ေတာ႔မည္။ အကယ္စင္စစ္ မိန္းမထမီ ေခါင္းတြင္ ၿခဳံထားလင့္ကစား၊ ကြ်ႏု္ပ္ ေယာက္က်ၤားတြင္ ျမင့္ျမတ္သည့္ ႏွလုံးသားျဖင့္ ျမင့္ျမတ္သည့္ အျမင္ကုိ ထားရွိပါမူ ကြ်ႏု္ပ္၏ဘုန္းကံ တန္ခုိး ေတာက္ေျပာင္ေနမည္ဟုသာ လက္ခံယုံၾကည္ပါသည္။

http://www.aung.info မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ဖတ္လို႔မေကာင္းဘူး ၊ အေၾကာင္းအရာေလးက ေကာင္းလို႔ပါ၊ ဒီရြာက ရြာသားေတြကေရာ ဘယ္လိုျမင္လဲဆိုတာ သိခ်င္လို႔ တင္လိုက္တာပါ …

About စေန

mee lay has written 40 post in this Website..