သဘာဝနည္းျဖင့္ သည္းေျခေက်ာက္ကို ဖယ္ရွားနည္း ။
(Dr . Lai Chiu-Nan နည္းေပးသည္ )

ဤစာတမ္းကို ယခင္က သင္လက္ခံရရွိျပီး ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္ ။ ဤ ေဆးနည္းသည္ အမွန္တကယ္ စြမ္းပါသည္ ။ Dr . Lai Chiu-Nan ၏ အေၾကာင္းႏွင့္ ဤေဆးနည္းျဖင့္ ကုသေပ်ာက္ကင္းသူမ်ား၏ ကိုယ္ေတြ ့တင္ျပခ်က္မ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရွုာနိုင္ပါသည္ ။ “ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို အျမဲလက္ဆင့္ကမ္းပါ ” ။

http://www.natural-cancer-cures.com/remove-gallstones.html

http://healthblog.yinteing.com/2007/12/18/removing-gallstones-naturally-by-dr-lai-chiu-nan/

ဤေဆးနည္းျဖင့္ ကုသေပ်ာက္ကင္းသူ မ်ားပါသည္ ။ အကယ္၍ သင္ကိုယ္တိုင္ သံုးစြဲ၍ ေပ်ာက္ကင္းလွ်င္လည္း ဤေဆးနည္း ကို အျခားသူမ်ားသို ့ လက္ဆင့္ကမ္းေပးပါ ။
Dr . Lai Chiu-Nan သည္ ဤေဆးနည္းကို အခမဲ့ မွ်ေဝသည္ျဖစ္ရာ သင္သည္လည္း လူအမ်ားကို အခမဲ့ မွ်ေဝပါ ။တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ သင့္ထံမွတဆင့္ၾကားျပီး ဤေဆးနည္းေၾကာင့္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းခဲ့ျခင္းပင္လွ်င္ သင္ရရွိေသာဆုလာဘ္ဟုမွတ္ယူပါ ။
သည္းေျခေက်ာက္သည္ လူတိုင္း၏စိုးရိမ္သည့္အခ်က္ေတာ့မဟုတ္ပါ ။သို ့ရာတြင္ လူတိုင္းတြင္ရွိသည့္အရာျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို ့အားလံုးသည္ စိုးရိမ္သင့္ေပသည္ ။ ထို ့အျပင္ သည္းေျခေက်ာက္သည္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစနိုင္သည္ ။ Chiu-Nan က “ ကင္ဆာေရာဂါဆိုသည္မွာ မည္သည့္အခါမွ် ေရွးဦးဆံုး ျဖစ္ေသာေရာဂါ မဟုတ္ပါ ။” ဟုေထာက္ျပခဲ့ပါသည္ ။ “ အမ်ားအားျဖင့္ ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ အျခားျပသနာအမ်ားအျပားရွိပါသည္ ။ တရုတ္ျပည္တြင္ ကၽြန္မ၏ သုေတသနျပဳခ်က္အရ ကင္ဆာေရာဂါ ေဝဒနာသည္မ်ားသည္ အမ်ားအား ေက်ာက္တည္သူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားေတြ ့ရွိရပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို ့အားလံုးတြင္ သည္းေျခေက်ာက္မ်ားရွိပါသည္ ။ အၾကီး အေသးႏွင့္ အနည္းအမ်ားသာ ကြာျခားပါသည္ ။
သည္းေျခေက်ာက္တည္ေသာေရာဂါ၏ လကၡဏာ တစ္ခုမွာ အစာကို မ်ားမ်ားစားျပီးေနာက္ ဝမ္းပိုက္ ျပည့္အင့္ ေဖါင္းကားလာသကဲ့သို ့ခံစားရျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ အစာမေၾကသကဲ့သို ့လည္း ခံစားရပါသည္ ။ အကယ္၍ ေရာဂါအေျခအေနဆိုးပါက အသည္းတဝိွဳက္တြင္ နာက်င္မွဳကို ခံစားရပါမည္ ” ဟုလည္း ေျပာျပပါသည္ ။
အကယ္၍ သင့္တြင္ သည္တြင္ သည္းေျခေက်ာက္တည္ေနသည္ဟုထင္လွ်င္ သဘာဝနည္းျဖင့္ သည္းေျခေက်ာက္ ဖယ္ရွားနည္းကို Dr . Lai Chiu-Nan က ေအာက္ပါအတိုင္း နည္းေပးထားပါသည္ ။
အသည္းႏွင့္ သည္းေျခေက်ာက္တို ့သည္ တစ္နည္းတစ္ဖံု ဆက္စပ္ေနၾကသည္ ျဖစ္ရာ ေအာက္ပါကုသနည္း ( သို ့မဟုတ္ ) ေဆးနည္းသည္ အသည္းအားနည္းသူမ်ား အတြက္လည္း သင့္ေလွ်ာ္ပါသည္ ။

စနစ္တက် စားေသာက္ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ကုသနည္း ( သို ့မဟုတ္ ) ေဆးနည္း ။
၁ ။ ပထမ (၅) ရက္တြင္ ေန ့စဥ္ ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္ (Apple Juice ) ၄ ခြက္ ေသာက္ပါ ။ ( သို ့မဟုတ္ ) ပန္းသီး ေလး၊ ငါး လံုး စားပါ ။ ( ပန္းသီး ေဖ်ာ္ရည္ သို ့မဟုတ္ ပန္းသီး မိမိ ႏွစ္သက္ရာ စားေသာက္နိုင္သည္) ။ ပန္းသီးရည္သည္ သည္းေျခေက်ာက္မ်ားကို ေပ်ာ့ေစနိုင္ပါသည္ ။ ထို ၅ ရက္ အတြင္း အစားအစာကို ပံုမွန္ စားသံုးပါ ။

၂ ။ ၆ ရက္ ေျမာက္ေသာေန ့တြင္ ညစာ မစားဘဲ ေနပါ ။

၃ ။ ထိုေန ့ည ၆ နာရီတြင္ ဆားခါး ( Epsom salt ) (MgSO4 ) တစ္ဇြန္းကို ေရ ေႏြးေႏြး တစ္ဖန္ခြက္ႏွင့္ ေသာက္ပါ ။

၄။ ည ၈ နာရီတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ဆားခါး တစ္ဇြန္း ထပ္ေသာက္ပါ ။
ဆားခါးသည္ သည္းေျခအိတ္ ျပြန္မ်ားကို ပြင့္ေစပါသည္ ။

၅။ ည ၁၀ နုာရီတြင္ သံလြင္ဆီ ( သို ့မဟုတ္ ) ႏွမ္းဆီ ပန္းကန္လံုး တစ္ဝက္ ကို လတ္ဆတ္ေသာ သံပုရာရည္ ပန္းကန္လံုး တစ္ဝက္ ႏွင့္ ေသာက္ပါ ။ အဆိုပါ ႏွစ္မ်ိဳးကို ေသခ်ာစြာ ေရာ ေမႊျပီးမွ ေသာက္ပါ ။ ဆီသည္ သည္းေျခေက်ာက္မ်ားကို ေခ်ာေမြ ့စြာ ထြက္ေစနိူင္ပါသည္ ။

( မွတ္ခ်က္ ။ ။ ပန္းကန္ တစ္လံုးစာ = ၂၅၀ မီလီ လီတာ ။
သံပုရာရည္ ပန္းကန္လံုး တစ္ဝက္ = သံပုရာသီး ၁၀ လံုး ခန္ ့ )

ေနာက္ တစ္ေန ့ ဝမ္းသြားေသာအခါ ဝမ္းထဲတြင္ အစိမ္းေရာင္ ေက်ာက္တံုးမ်ားကို ေတြ ့ရပါမည္ ။ Dr . Lai Chiu-Nan က “ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်ာက္ေတြက မစင္ရဲ ့ အေပၚပိုင္းမွာ ရွိတတ္ပါတယ္ ။ေရတြက္ၾကည့္ခ်င္ရင္လည္းရပါတယ္ ။ ေက်ာက္တံုး ၄၀ – ၅၀ ကေန ၁၀၀ ေလာက္ အထိ က်တဲ့လူေတြလည္း ေတြ ့ဖူးပါတယ္ ။ တကယ္မ်ားတာပါ ” ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ပါသည္ ။

ဤ ေဆးနည္းကိုအျခားသူမ်ားသို ့ လက္ဆင့္ကမ္း၍ အခမဲ ့ မွ်ေဝေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ ။

(ဤေဆးနည္းကို ဦးသန္းဝင္း က အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို ့ ျပန္ဆိုထားပါသည္ ။)

သည္းေျခအိတ္ေက်ာက္တည္ေရာဂါေပ်ာက္ေဆးနည္း အခမဲ့ေပးသည္ ။ ဦးသန္းဝင္း ဖုန္း ၀၉၅၀၇၀၁၅၇ ။
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ဦးသန္းဝင္း ဆိုသူမွာ အျငိမ္းစား အင္ဂ်င္နီယာၾကီး တစ္ဦးျဖစ္သည္ ။ သူ၏ ဇနီးမွာလည္း အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ဦးစလံုး ေဖၚေရြၾကသည္။ဘုရား တရားၾကည္ညိဳၾကသည္ ။ သူကိုယ္တိုင္ သည္းေျခေက်ာက္တည္ျခင္း ေဝဒနာကို နာက်င္စြာ ခံစားခဲ့ရျပီး ဆရာဝန္မ်ားျဖင့္ ျပသရာ ခြဲစိတ္ကုသဖို ့ ေျပာသျဖင့္ ၂၀၁၀ ဇြန္လ ဆန္းတြင္ ခြဲစိတ္ရန္ ရက္ခ်ိန္းယူထားျပီး ျဖစ္ရာ မွ သူ၏ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးက အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြ ေတြ ့ရွိေသာ အထက္ပါ ေဆးနည္းအား ကူးယူ ျပသ သျဖင့္ ၊ ထိုနည္းအတိုင္း စားသံုးခဲ့ရာ၊ မခြဲ မစိတ္ မနာမက်င္ပဲ ၊ တပါတ္ခန့္ သာ ၾကာျမင့္ေသာ အခ်ိန္ျဖင့္ သည္းေျခေက်ာက္မ်ား ေပ်ာက္ကင္းခဲ့ရပါသည္ ။ သို့ ျဖစ္၍ သူ ့လို ခံစားေနၾကရေသာ ေဝဒနာသည္ လူအမ်ား တြင္ ဤေရာဂါမွ ေပ်ာက္ကင္းေစလိုေသာ ေစတနာ ေမတၱာ တို ့ျဖင့္ ၊ အခေၾကးေငြ လံုးဝ ( လံုးဝ ) မယူပဲ ၊ သူ ့ ကိုယ္ပိုင္ အခ်ိန္ ၊ကာယ၊ ဥာဏအားႏွင့္ ေငြေၾကး စိုက္ထုတ္ကာ ဤေဆး အညႊန္း ၊ နည္းလမ္း ၊ ေသာက္သံုးပံု အေသးစိတ္ကို စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ ျဖင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ေပး ေနပါသည္ ။သူ ့ထံသို ့ လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေမးၾကားလိုပါက ဖုန္းျဖင့္ တစ္ရက္ ၾကိဳတင္ ရက္ခ်ိန္းယူနိုင္ပါသည္ ။တျခားအခ်ိန္တြင္ ဆက္သြယ္သူမ်ားလြန္လွ၍ သူ ့ဖုန္းကို ပိတ္ထားတတ္သျဖင့္ ေန ့လည္ပိုင္း ေက်ာ္လြန္ျပီးမွ ဆက္ပါ ။

အၾကံေပးခ်က္ ။ ။
ပန္းသီးဝယ္ယူရာတြင္ အလံုးၾကီး အခြံနီ က ပိုေကာင္းသည္ ။ တရုပ္ျပည္မွ ဝင္သည္ ။ရန္ကုန္တြင္ ေနသူမ်ား အတြက္ သီရိမဂၤလာ ေစ်း ၊ ဒိုင္တြင္ ဝယ္ပါက စီးတီးမတ္ ထက္ တစ္ဝက္မွ် သက္သာသည္ ။ တစ္ေန ့ ၅ လံုး ဆိုေတာ့ ၅ရက္စာ ၂၅ လံုး ၊ အခြံမခြာပဲ ဝါးစားနိုင္ပါက ပိုေကာင္းသည္ ။ အမ်ားၾကီး စားရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ တစ္ခ်ိဳ ့သူမ်ား ပါးစပ္နာ နိူင္သည္။ ပြန္းပဲ့ နိုင္သည္ ။ အစိတ္ေသးေသး အတံုးေသးေသးေလးမ်ား စိတ္ျပီး မနက္ ၂ လံုး ၊ ေန ့လည္ ၂ လံုး ၊ ည ၁လံုး တျမံဳ ့ျမံဳ ့ ဝါးစားပါ ၊ လံုးဝ မဝါးနိူင္ေတာ့ပါက သစ္သီးေဖ်ာ္စက္ ျဖင့္ ၾကိတ္ျပီး စားပါ ။ သံဓါတ္မ်ားေသာ သစ္သီး ျဖစ္သျဖင့္ အေရာင္အဆင္းေတာ့ မလွမပ ျဖစ္ေနမည္ ၊ဝမ္းလည္းခ်ဳပ္ေစတတ္သည္ ။ ေရာဂါေပ်ာက္ရန္ ၾကိဳးစားျပီး စားေပးပါ ။ သံလြင္ဆီမွာ ဝယ္ရမလြယ္ ( သို့မဟုတ္ ) ေစ်းပိုၾကီးတတ္သျဖင့္ ႏွမ္းဆီ ကို သံုးပါ ။ အာနိသင္ျခင္းတူတူပင္ျဖစ္သည္ ။

ဝမ္းမခိုင္ေသာ ညီမငယ္ေလးတေယာက္လည္း ထိုနည္းအတိုင္း လိုက္နာ စားသံုးခဲ့ရာမွ ဆားခါးႏွင့္ ႏွမ္းဆီ ၊ သံပုရာရည္ မ်ား မေသာက္ရေသးမီ (၅ ) ရက္ေျမာက္ ေန ့တြင္စတင္၍ ဝမ္းထဲမွတဆင့္ သည္းေျခေက်ာက္မ်ား ထြက္က်ျပီး ၊ ေနာက္ တစ္ရက္ ဆားခါး ၊ ႏွမ္းဆီ ၊ သံပုရာရည္ အစြမ္းေၾကာင့္ ဆက္လက္ ဝမ္းေလွ်ာ သည္ ။ ယခုအခါတြင္ သည္းေျခ ေက်ာက္ ႏွိပ္စက္မွဳေၾကာင့္ နာက်င္မွဳ မ်ား ကင္းေဝးကာ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္ ။( သူ ့ဓါတ္ပံုမ်ားကို တင္ျပလိုေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ မရသျဖင့္ အဆိုပါ ေက်ာက္တံုး မ်ိဳး ဆင္တူမ်ား ၊ ပံုမ်ား ကို အင္တာ နက္တြင္ ရွာေဖြ ျပီး ကူးယူ ေဖၚျပလိုက္ရပါသည္ )

အလားတူ ေဝဒနာ ခံစားေနၾကရသူမ်ားလည္း မခြဲမစိတ္ရပဲ သည္းေျခေက်ာက္ ေရာဂါမွ ေပ်ာက္ကင္းနိုင္ၾကပါေစ ။ ေက်ာက္ဖို့ေကာင္းေပမဲ့ ေက်ာက္စရာ မလိုေတာ့တဲ့ ဒီေက်ာက္တံုးမ်ားေၾကာင့္ သည္းေျခအိတ္ ဖယ္ထုတ္ခံရျပီး အမွတ္သည္းေျခ မရွိသူမ်ား အျဖစ္မွ လြတ္ကင္းၾကပါေစ ဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္ ။

email ထဲရွိတာၾကာပါျပီ blog တခုကထပ္ေတြ။လို႕ မသိေသးသူမ်ား သိေအာင္ ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္

မူရင္း link ေတြလဲ ရွာထည့္ ေပးလိုက္ ပါ တယ္

တကယ္ စမ္းသပ္ ၾကည့္ မယ္ဆို ရင္ အဒီ အေၾကာင္းရာနဲ႕ပတ္သက္တာ google မွာရွာၾကည့္ရင္ အမ်ားၾကီး ရွိတယ္ လိုက္ဖတ္ၾကည့္ပါ

ေဘး ထြက္ ဆိုးက်ိဳး ေတြ ၾကီးၾကီးမားမားမရွိ ဘူး လို႕ ေကာ္မန္႕ ေတြ မွာဖတ္ရပါတယ္ အရင္ေလ့လာေစခ်င္ပါတယ္

ေက်ာက္ အ ရမ္းၾကီးရင္ မ က် ဘူး လို႕ ဆိုပါတယ္ ေက်ာက္ အရမ္းၾကီးရင္လဲ ေရာဂါ ေဝဒနာ ၾကီးၾကီးမားမား ခံစား ေနရတဲ့အဆင့္မွာ ရွိ ပါတယ္

တျခား ေရာဂါ ရွိသူေတြ မ စမ္း သင့္ပါ ဆရာဝန္နဲ႕တိုင္ပင္ၾကည့္ ေစခ်င္ပါတယ္

တကယ္ ဒီ နည္းသုံး ျပီး ေက်ာက္တကယ္က်လာရင္ ဆ ရာဝန္နဲ႕ ျပသင့္ပါတယ္ ေက်ာက္တည္ တာေသျခာ ျပီမို႕ လက္က်န္ရွိမရွိ နဲ႕ တျခား ေရာဂါ ရွိ မရွိ သိသင့္ပါတယ္

က် ေနာ္ လဲ  ခါး ႐ိုးနဲ႕ ခ်က္တိုင္ ၾကား ဗိုက္ မွာ တခါတေလေအာင္. သလို ခံ စား ရလို႕ online ေပၚ က ဆ ရာဝန္ကိုေမးၾကည့္ေတာ့ အဆီ အစိမ့္ စားျပီးခ်ိန္ ေအာင့္တာပိုခံစားရရင္ သည္းေျခေက်ာက္တည္ တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္တဲ့
အဆီ ကို ဖ်က္ဖို႕ သည္းေျခ က အလုပ္ပိုလုပ္လို႕ ေက်ာက္ရွိရင္ ေအာင့္ပါတယ္တဲ့

စမ္းသပ္ၾကည့္ ခ်င္ေပမဲ့ ဆားခါး တမ်ိဳးလိုေနလို႕ မစမ္းရေသးပါ

About ၾကယ္ေလး

ၾကယ္ေလး has written 44 post in this Website..