စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ နုိင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ (၁၉၄၅ မွ ၁၉၄၈) ကာလ

အိပ္မက္ဆန္ဆန္ရရွိခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရး
၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးသည္ အိပ္မက္ဆန္ဆန္ ရရွိခဲ့ေပသည္။သုိ႔ေသာ္ ထုိေန႔၌ လြတ္လပ္ ေရးရျခင္းကုိ မသိေသာ ကုိရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဒုနဲ႔ေဒး ျဖစ္ပါသည္။ ၁၅ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ ေနရာေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား၌ “ယေန႔ မနက္ အထူးသတင္း၊ သန္း(၁၀၀) ရွိေသာ ျပည္သူလူထုႀကီး မျဖစ္မေနဖတ္ၾကရန္”ဆုိ၍ ေရးသား ထားေသာ နံရံကပ္ေၾကာ္ျငာအား ကပ္ထားေသာ္လည္း ထိုေၾကာ္ျငာအား

ဂရုတစုိက္ ဖတ္ေသာသူသည္ လူနည္းစုသာ ရွိခဲ့ေပသည္။ ေန႔လည္ ၁၂နာရီတြင္ ထုတ္္လႊင့္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ဘုရင့္အသံလႊင့္႒ာန၏ အသံထုတ္လႊင့္ခ်က္သည္လည္း ဂ်ပန္ ဘာသာႏွင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္အတြက္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲၿပီး၊ ေရဒီယုိ ပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုိရီးယားလူမ်ိဳးသည္လည္း လူနည္းစု သာရွိေပသည္။ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕၏ လြတ္လပ္ေရးသည္ ဩဂုတ္လ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ထု ၅၀၀၀ခန္႔ ဟြီးမူး(န္) အလယ္တန္း ေက်ာင္း အားကစားကြင္း ထဲ၌ စုရုံး၍ ျပဳလုပ္ေသာ (နုိင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျပင္ဆင္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒) ေယာ္ ၀ူး(န္)ေၾဟာင္း၏ ေဟာေျပာပြဲမွ စတင္ သိရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္လည္း (နုိင္ငံေတာ္ ျပန္္လည္ထူေထာင္ ေရး ျပင္ဆင္မႈေကာ္မတီ ဒု-ဥကၠ႒) အန္ေဂ်ဟုံး(င္) မွ ေနရာ ၃ေနရာခြဲ၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဟာေျပာပြဲမွ လြတ္လပ္ေရးသ တင္း ႏွင့္အတူ နုိင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ျပင္ဆင္မႈေကာ္မတီသည္ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕မွ စတင္၍ နုိင္ငံအႏွံ႔အျပား တြင္ နယ္ေျမခံ ခရုိင္ေကာ္မတီမ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ ဆုိသည့္ သတင္းသည္ နုိင္ငံအႏွံ႔အျပားသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေယာ္၀ူး(န္)ေၾဟာင္း၏ ေတာင္းဆုိမႈျဖင့္ နုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ရွိေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးသတင္းသည္ ၁၇ရက္၊၁၈ရက္ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္၍ နုိင္ငံအႏွံ႔သုိ႔ ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚေန လူထုမ်ား က လက္ကုိင္ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိင္ေဆာင္၍ လမ္းေပၚထြက္ စုရံုးကာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကသလုိ ေတာနယ္မွ လူထုကလည္းအလံ မ်ား ေ၀ွ႕ယမ္းၿပီး ရုိးရာအတီးအမႈတ္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကပါသည္။ နုိင္ငံေတာ္အလံ ကုိလည္း ပစၥည္းေပါင္းစုံႏွင့္ ျပဳလုပ္ ၾကၿပီး မိမိတုိ႔ အိမ္မ်ားတြင္ လႊင့္ထူခဲ့ၾကေပသည္။ နုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကုိလည္း ခံစားမႈ အျပည့္ႏွင့္ သံၿပိဳင္သီဆုိ ခဲ့ ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးသတင္းသည္ လူတုိင္းအား ေပ်ာ္ရြင္မႈ ေပးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဂ်ပန္၏ စစ္ရႈံးမႈသတင္းကုိ သိရွိၿပီး ကုိရီးယားနုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေနေသာ ဂ်ပန္နုိင္ငံသားမ်ား နည္းတူ ေျခမကုိင္မိ လက္မကုိင္မိ ျဖစ္ေနသည့္ ကုိရီး ယား လူမ်ိဳးမ်ားလည္း ရွိေပသည္။ထုိသူမ်ားမွာ ဂ်ပန္၏ က်ဳးေက်ာ္စစ္အား ခ်ီးက်ဳးေထာက္ခံ၊ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓါတ္ကုိ စြန္႔ လြတ္၍ ဘုရင့္နုိင္ငံေတာ္မွ ျပည္သူလူထုအျဖစ္ ေနထုိင္သြားမည္ဟု


ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကေသာ ဂ်ပန္သစၥာေတာ္ခံ အလုိေတာ္ ရိမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္အလုိေတာ္ရိ ပုလိပ္မ်ားသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနၾကရသျဖင့္ ဩဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္ ရုံးတက္နုိင္ေသာသူသည္ ၂၀ရာခုိင္ႏႈံးပင္ မျပည္႔ေခ်။ကုိရီးယားဘုရင္ခံအဖြဲ႔ႏွင့္ ကုိရီးယား စစ္႒ာန ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ဂ်ပန္လက္ေအာက္ခံ ႒ာနဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ကုိရီးယားလူမိ်ဳးမ်ား အေပၚ ရုိင္းစုိင္းယုတ္မာမႈမ်ားအား မွတ္ တမ္း တင္ထားေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း ေပါင္းစုံအား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး ေနသည့္အတြက္ မည္းေမွာင္ေန ေသာ မီးခုိးလုံးမ်ားသည္ ေကာင္းကင္တစ္ခုလုံး ဖုံးလႊမ္းေနေပသည္။ထုိအခ်ိန္က အေထာက္အထား မွတ္တမ္းမ်ား မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္အတြက္ အတင္းအၾကပ္ စစ္အင္အားစုေဆာင္းခံရမႈ၊ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ား၏ လိင္ေစာ္ကားမႈမ်ား အပါအ၀င္ ဂ်ပန္စစ္တပ္၏ မတရားျပဳမႈမ်ားအား ျပန္လည္ေလ႔လာ ေဖာ္ထုတ္နုိင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေပသည္။
ဂ်ပန္လက္ေအာက္မွ ရရွိခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ ကုိရီးယားလူမ်ိဳးမ်ား စိတ္တုိင္းက် လြတ္လပ္စြာကုိရီးယားစကားေျပာ နုိင္၊ ကုိရီးယားစာေပ ေရးသားနုိင္ေသာ ေခတ္ကုိ ေရာက္ေစခဲ့ေပသည္။ ကုိရီးယား သမိုင္းတြင္ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ ဆႏၵျပပုိင္ခြင့္ စသည့္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားနုိင္မႈမ်ားသည္လည္း လြတ္လပ္ေရးက ေပးေသာ လက္ ေဆာင္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ ဆုိသည့္ အသုံးအႏႈံးအား ဦးစားေပး သုံးစြဲလာၾကၿပီး စီးပြားေရးပုိင္ဆုိင္မႈ မ်ားတြင္ လည္း ကုိရီးယားလူမ်ိဳးမ်ား ေနရာယူနုိင္လာၾကေပသည္။ ကုိရီးယားလူမ်ိဳး အားလုံးနီးပါးသည္ ဂ်ပန္အလုိေတာ္ရ ိမ်ား ပုိင္ ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ေစသည့္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္အတူ လယ္လုပ္သူလယ္ပုိင္ဆုိင္ရမည္ ဆုိသည့္အခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေျမယာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း မလုပ္လ်ွင္မျဖစ္နုိင္ဆုိသည့္ အခ်က္အား လက္ခံလာၾက ေပသည္။ လြတ္လပ္ေရးသည္ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ သာတူညီမ်ွမႈအား လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္္ ေတာင္းဆုိခဲ့ သည္ဟု ဆုိလ်ွင္လည္း မွားမည္မထင္ေပ။ ရွည္လ်ားၿပီး ဒုကၡေပါင္းစုံ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ ကတည္းက ေမ်ွာ္လင့္ ေတာင္းတခဲ႔ၾကေသာ လြတ္လပ္မႈ၊သာတူညီမ်ွရွိမႈ မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္အတူ ေမြးဖြားလာခဲ့ သည္ဟု ဆုိနုိင္ေပသည္။
သုိ႔ေသာ္ အရာအားလုံးသည္ ေမ်ွာ္လင့္ထားသည့္အတုိင္း ျဖစ္မလာေပ။ အဓိက အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာမွာကုိရီးယားလူမ်ိဳး မ်ားသည္ မိမိကုိယ္ပုိင္ အင္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္နုိင္မႈဆုိသည့္ ျပႆနာ ျဖစ္ေပသည္။ လြတ္လပ္ ေရးရၿပီး ေနာက္ပုိင္း ကုိရီးယားလူမ်ိဳး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ ကြဲ၍ နုိင္ငံမ်ားထူေထာင္ၾကမည္ဆုိသည္ ကုိ အိပ္မက္ေတာင္မမက္ခဲ့ၾကေပ။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆုိဗီယက္တပ္မ်ားမွ လတၱီတြဒ္ ၃၈ဒီဂရီမ်ဥ္းအား နယ္ျခား စည္း အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ ခြဲျခားလုိက္သည့္ အခ်ိန္မွစတင္၍ အမွန္တကယ္ ကြဲသည္ဟု လက္ခံလာ ခဲ့ၾက ရေပသည္။ ကုိရီးယား၏ လြတ္လပ္ေရး ျပႆနာအား ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းက အင္အားႀကီးနုိင္ငံမ်ားမွ ေဆြးေႏြး ခဲ့ဘူးေပသည္။ ၁၉၄၃ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ၌ အီဂ်စ္နုိင္ငံ ကုိင္ရုိၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀း မွေန၍ အေမရိကန္ သမၼ တ ရုစဗဲ့( Franklin Delano Roosevelt) ၊အဂၤလန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ာဂ်ီလ္(Winston Leonard Spencer Churchill)၊တရုတ္ နုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ ခ်န္ေကရွိတ္(Chiang Kai Shek) တုိ႔က ကုိရီးယားနုိင္ငံအား သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္၌ လြတ္လပ္ေရး ေပးမည္ဟု သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ထုိအနက္ ျပႆနာရွိသည္မွာ သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။
အေမရိကန္သမၼတ ရုစဗဲ့မွ ကုိရီးယားနုိင္ငံအား ဆယ္စုႏွစ္ခန္႔ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၿပီးမွလြတ္ လပ္ေရးေပးရန္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆုိကုိတင္သြင္းခဲ့သည္။ ကုိင္ရုိ အစည္းအေ၀းကာလ အတြင္းမွာပင္ အီရန္ နုိင္ငံ တီဟီယန္(Teheran)ၿမိဳ႕သုိ႔ သြား၍ ဆုိဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ စတာလင္ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး ကုိရီးယားနုိင္ငံအား ျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ ႏွစ္၄၀ခန္႔ လုိအပ္မည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေပသည္။ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ယူကရိန္းနုိင္ငံ ယာလ္ထာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ရုစဗဲ့မွ စတာလင္အား “ကုိရီးယားနုိင္ငံကုိ ႏွစ္(၂၀-၃၀)ေလာက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာေတြကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ထားရရင္ ေကာင္းမွာပဲ” ဟုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ စတာလင္မွ “ႏွစ္တုိေလ ေကာင္းေလပဲ” ဟု ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ဂ်ာမဏီနုိင္ငံ ပုိ႔စ္ဒမ္(Potsdam) ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္မူ ကုိင္ရုိတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္စစ္ေဆးရုံမ်ွသာ ျပဳလုပ္ခဲ့၍ ကုိရီးယားျပႆနာအား အေသးစိတ္ မေဆြးေႏြးခဲ့ေပ။ အေမရိကန္သည္ အဏုျမဴဗုံး အား ပုိင္ဆုိင္ ထားသည့္အတြက္ ကုိရီးယားျပႆနာအား ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးစားခဲ့ေပ။ ဆုိဗီယက္သည္လည္း ထုိနည္းတူပင္ျဖစ္ေပသည္။ ေနာက္ဆုံး အဆုံးသတ္မွာမူ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ အခ်ိန္ထိ မဟာမိတ္နုိင္ငံမ်ားသည္ ကုိရီး ယားနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမ်ားအား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားၾကမည္ ဆုိသည့္ အခ်က္တစ္ခုသာ အေျဖထြက္လာ ပါသည္။လတၱီတြဒ္ ၃၈ဒီဂရီ မ်ဥ္းအား နယ္နိမိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆုိဗီယက္ ၂နုိင္ငံမွ ကုိရီးယား ကၽႊန္းဆြယ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ဂ်ပန္မွ ပုိ႔စ္ဒမ္ ေၾကျငာခ်က္အား လက္ခံၿပီးေနာက္ပုိင္း အေမရိကန္မွ အဆုိျပဳ မူၾကမ္းေရး ဆြဲခဲ့သည္။ထုိမူၾကမ္းအား ဆုိဗီယက္ကလည္း လက္ခံခဲ့ေပသည္။ အေမရိကန္တပ္မ်ားႏွင့္ ဆုိဗီယက္တပ္မ်ားသည္ ကုိရီးယားကၽႊန္းဆြယ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဂ်ပန္တပ္ မ်ား၏ လက္နက္ရုပ္သိမ္းေရး အတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္မွာမႈ မိမိတုိ႔၂နုိင္ငံ၏ ၀ါဒျဖန္႔နုိင္မႈ ပုိမုိျမွင့္တင္ရန္ အ တြက္သာ ျဖစ္သည္။ ကုိရီးယား ျပႆနာသည္ အရင္းရွင္၀ါဒ၏ ေခါင္းေဆာင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒ၏ ေခါင္း ေဆာင္ ဆုိဗီယက္တုိ႔၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္သာ ေျဖရွင္းနုိင္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆုိဗီယက္တပ္မ်ားသည္ ေပါင္းစည္းေရး တပ္မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ား မရွိခဲ့ေပ။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆုိဗီယက္တပ္မ်ားသည္ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္အား မ၀င္ေရာက္မီ အခ်ိန္မွစ၍ ကုိရီးယား လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ “နုိင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျပင္ဆင္မႈေကာ္မတီ” အား ဗဟုိျပဳ၍ နုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း မ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရး မရမီ အခ်ိန္ကတည္းက နုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္၍ လ်ွိဳ႕၀ွက္ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေယာ္၀ူး(န္)ေၾဟာင္း သည္ ဩဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုရင္ခံ အယ္န္ဒုိ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၍ (၁)နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ခ်က္ ျခင္း လႊတ္ေပးေရး၊ (၂)ဆုိးလ္ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ားအား စားနပ္ရိကၡာမ်ား တုိးျမွင့္ေပးေရး၊ (၃)ျပည္သူလူထု လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နုိင္ငံ ေတာ္ ထူေထာင္ေရး တုိ႔တြင္ ၀င္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမျပဳရန္၊ (၄)ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္ထု လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳရန္၊ (၅)အလုပ္သမားထုႀကီး၏ နုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ ဖက္ျခင္း မျပဳရန္ စသည္တုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိ၍ “ကုိရီးယား လူမ်ိဳးမ်ားအား ဗဟုိျပဳကာ ျပည္သူလူထု လုံၿခံဳေရးကုိ တာ၀န္ယူ ၿပီး နုိင္ငံေတာ္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္”ဟု ဖြင့္ဟေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဩဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန႔မွ စတင္၍ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ “နုိင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျပင္ဆင္မႈ ေကာ္မတီ”တြင္ ဘက္မ လုိက္ လက္၀ဲ၀ါဒီတဦးျဖစ္ေသာ ေယာ္၀ူး(န္)ေၾဟာင္း(ဥကၠ႒)ႏွင့္ လက္ယာ၀ါဒီ တဦးျဖစ္ေသာ အန္ေဂ်ဟုံး(င္) (ဒု-ဥကၠ႒) တုိ႔ အပါအ၀င္ လက္၀ဲလက္ယာသမားမ်ား စုေပါင္း ပါ၀င္ၾကပါ သည္။ ေယာ္၀ူး(န္)ေၾဟာင္းသည္ လက္ယာဂုိဏ္း၏ ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဆုံး(င္)ဂ်ီ(န္)၀ူး ကုိပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္းျငင္းဆန္ခဲ့သည္။(နုိင္ငံေတာ္ ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရး ျပင္ဆင္မႈ ေကာ္မတီ) ခရုိင္ေကာ္မတီမ်ား၏ တက္ၾကြသည့္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ဩဂုတ္လ လကုန္ခါနီးတြင္ ခရုိင္ေကာ္မတီေပါင္း ၁၄၅ခုအထိ တုိးပြားလာပါသည္။ ေတာင္ပုိင္း ခရုိင္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ လက္၀ဲ လက္ ယာ သမားမ်ားေပါင္းစည္းလႈပ္ရွားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေျမာက္ပုိင္း ခရုိင္ေကာ္မတီမ်ားတြင္မႈ လက္ယာသမား အင္အားစုက ပုိမုိမ်ားျပားပါသည္။သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္တပ္မွ ဆုံး(င္)ဂ်ီ(န္)၀ူး ပါ၀င္သည့္ အေရးေပၚ ယာယီအစုိးရ ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည့္ အခ်ိန္တြင္မႈ အန္ေဂ်ဟုံး(င္) အပါအ၀င္ လက္ယာသမားမ်ားသည္ ေကာ္မတီမွ ႏႈတ္ထြက္လုိက္ၾကသည္။

နုိင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျပင္ဆင္မႈ ေကာ္မတီသည္ လြတ္လပ္ေရး ကာလအတြင္း၌ အေရးႀကီးသည့္ အခန္း က႑တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။လြတ္လပ္ေရး ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္ပေရာက္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားသည္ အလွမ္းေ၀းေနၿပီး မဟာမိတ္တပ္ မ်ား ၏ စနက္ျဖင့္ ေစာစီးစြာ နုိင္ငံတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲခဲ့ၾကပါသည္။ ကင္(မ္)ဂု ႏွင့္ ကင္(မ္)ျဂဴးရွစ္ တုိ႔ ဦးေဆာင္ ေသာ ေတာင္ကုိရီးယား အေ၀းေရာက္ယာယီအစုိးရ အဖြဲ႔သည္ တရုတ္နုိင္ငံ ဂ်ဴ(င္)ေျဂာင္းၿမိဳ႕တြင္ ရုံးစုိက္ေန၍ ကင္(မ္) ဒူဘုံး(င္) ဦးေဆာင္ေသာ ေျမာက္ကုိရီးယား လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တရုတ္နုိင္ငံ ေယာ္(န္)အန္(န္) ၿမိဳ႕တြင္ ရုံးစုိက္ ေနပါသည္။ မန္ဂ်ဴးလီယား နယ္ေျမတြင္ လႈပ္ရွားေသာ မ်ိဳးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရးသမား မ်ားသည္လည္း ဆုိဗီယက္နုိင္ငံ၊ကာ ဗာလုိစခ္(Khabarousk) နယ္ေျမတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကပါသည္။ အကယ္၍ နုိင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျပင္ဆင္မႈ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းၿပီး နုိင္ငံအႏွံ႔အျပား စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ား မျပဳလုပ္နုိင္ခဲ့ပါက ကုိရီးယားနုိင္ငံသည္ အေမရိကန္၏ စီးပြား ေရးဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူၾကမ္းအား လက္ခံေဆြးေႏြး၍ အေျဖေပးရန္ ခက္ခဲခဲ့ေပလိမ့္မည္။ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၆ရက္မွ စတင္၍ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ နုိင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျပင္ဆင္မႈ ေကာ္မတီ၏ ျပည္သူလူထု လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ နုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပုိင္း မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ား၏ ျပည္သူလူထု လုံၿခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈမ်ား ရွိရန္ အေလးေပး လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္ခဲ့ ၾကသည္။ ထုိအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ တက္ၾကြသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုႀကီးသည္ နုိင္ငံေတာ္သစ္တစ္ရပ္ ျပန္ လည္ေပၚေပါက္ လာၿပီဟူသည့္ ယုံၾကည္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး လြတ္လပ္ေရး၏ အရသာကုိ ခံစားခဲ့ၾကရပါသည္။

နုိင္ငံေတာ္ ျပန္္လည္ထူေထာင္ေရး ျပင္ဆင္မႈ ေကာ္မတီသည္ ျပည္သူလူထု လုံၿခံဳေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ လႈပ္ ရွားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကုိစည္း ကမ္းမဲ့ စြန္႕ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံသားမ်ားမွ ယူေဆာင္ သြားျခင္းကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးၿပီး ထုိပစၥည္းမ်ားအား ျပန္္ လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စသည့္ ႀကီးမားသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္မူ ေျမာက္ကုိရီးယား စစ္႒ာနခ်ဳပ္၏ ေႏွာက္ယွက္မႈျဖင့္ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံထဲတြင္ အစုိးရ ၂ဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ သဖြယ္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ နုိင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျပင္ဆင္မႈ ေကာ္မတီသည္ ေကာ္မတီ၏ အမည္အတုိင္း လြတ္လပ္သည့္ နုိင္ငံေတာ္ သစ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေျခခံလူထုလႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေကာ္မတီ၏ အေျခခံတာ၀န္ ျဖစ္ သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ နုိင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးျပင္ဆင္မႈ ေကာ္မတီ၏ အေျခခံတာ၀န္မ်ား ၿပီးဆုံးပါက တဆင့္တုိး၍ ပုိမုိက်စ္လစ္ခုိင္မာေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေရးသည္ သဘာ၀ က်ေပသည္။သုိ႔ေသာ္ စက္တင္ဘာလ ၆ရက္ ေန႔က ကုိရီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ နုိင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျပင္ဆင္မႈ ေကာ္မတီကုိ တုိးခ်ဲ႕ျပင္ ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ ကုိရီးယားျပည္သူ႕သမၼတနုိင္ငံ ဟု ဖြဲ႔စည္းလုိက္ျခင္းသည္ အလ်င္စလုိ ျပဳလုပ္လုိက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေပသည္။ နုိင္ငံအႏွံ႔ရွိ ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုစည္းမႈ မရွိေသးသည့္ အျပင္ လက္ယာသမားမ်ား ပါ၀င္မႈ မရွိျခင္း သည္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တပ္မ်ား မ၀င္ေရာက္မီ ကုိရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ နုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းရန္ လုိအပ္၍ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေသာ္လည္း တဖက္တြင္မူ ဆုံး(င္)ဂ်ီ(န္)၀ူး၏ ယာယီအစုိးရအဖြဲ႔အား စင္ၿပိဳင္ ဖြဲ႔စည္းလုိသည့္ အေၾကာင္းလည္း ပါေပသည္။
ကုိရီးယားျပည္သူ႔သမၼတနုိင္ငံဟု ျပင္ဆင္ဖြ႔ဲစည္း လုိက္သည့္အတြက္ နုိင္ငံေတာ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျပင္ဆင္မႈ ေကာ္ မတီ၏ နယ္ေျမခံ အဖြဲ႔မ်ားအား ျပည္သူ႕ကုိယ္စားျပဳေကာင္စီ အျဖစ္ ျပင္ဆင္လုိက္သည္။ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားျပဳေကာင္စီသည္ အေမရိကန္တပ္မ်ား ၀င္ေရာက္သိမ္းပုိက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း သက္ဆုိင္ရာ နယ္ ေျမမွ နယ္ေျမခံ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပည္သူ႕လုံၿခံဳေရး စသည့္ နယ္ေျမခံအစုိးရ အျဖစ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ မနည္းလွေပ။အေမရိကန္ နုိင္ငံသား (Bruce Cumings)၏ အေသးစိတ္ သုေတသနျပဳခ်က္တြင္ လတၱီတြဒ္ ၃၈ဒီဂရီမ်ဥ္း ေတာင္ဖက္(ယခု ေတာင္ကုိရီးယား)၏ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၃၈ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၂၈ၿမိဳ႕နယ္သည္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားျပဳေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊ထုိအနက္မွ ၆၉ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားျပဳ ေကာင္စီသည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ သုံးစြဲခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗဟုိ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားျပဳေကာင္စီမွ ဆုံးျဖတ္က်င့္သုံးလုိက္သည့္ သီးစားခ ၃အခ်ိဳး၇ စနစ္(လယ္ပုိင္ရွင္ ၃ဆလယ္လုပ္သူ ၇ဆ) အား လယ္သမားထုမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။သူ႕ကၽြန္ဘ၀တြင္ ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ သီးစားခအနည္းဆုံး ၅ဆ မွ အမ်ားဆုံး၈ဆ အထိေပးအပ္ခဲ့ၾက၍ ဆင္းရဲမႈမ်ားၾကားတြင္ ညည္းၫူေနခဲ့ၾကရေသာ လယ္သမားထုသည္ သီးစား ခ ၃ဆသာ ေပးေဆာင္ရမည္ဆုိသည့္ စနစ္ ထြက္ေပၚလာသည့္အခါ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ေရး ရပါလားဟုဆုိၾကၿပီး ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။အေမရိကန္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၅ရက္ေန႔က သတ္မွတ္လုိက္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ အပုိဒ္၅အျဖစ္ သီးစားခအား စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၏ ၃ပုံလ်ွင္ ၁ပုံသာ ေပးဆပ္ရန္ ၃အခ်ိဳး၁ စနစ္ အား ျပ႒ာန္းလုိက္ျခင္းသည္လည္း ၃အခ်ိဳး၇ စနစ္အား လယ္သမားထုမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ လက္ခံခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ ေပသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါအုံးမည္။
ကုိလူခ်စ္(ကုိရီးယား)

About ၾကယ္ေလး

ၾကယ္ေလး has written 44 post in this Website..