ဒီေတာ႔ အထူးသၿဖင္႔ အမ်ိဳးသားေတြ သတိထားဖို႔ လိုတာက

ေကာင္မေလးေတြ နဲ႔ သြားလာရာမွာ ( အလိုမတူရင္ မုဒိန္းမႈ ေၿမာက္ သလို)

ေငြေၾကးေပးၿပီးေပ်ာ္ပါးတာဘဲ။

ေစာ္ငယ္ငယ္ေလးေတြ က ပိုမိုက္တာေပါ႔ ဆိုၿပီး ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကို ေငြ
ေပးၿပီးဘဲၿဖစ္ၿဖစ္။

အလိုတူအလိုပါၿဖစ္ၿဖစ္ ေပ်ာ္ပါး ေပမဲ႔

အမွတ္မထင္ ၿပသာနာ တစ္စံုတ္ရာေပၚေပါ က္ခဲ႔ ရင္

၁၈ ႏွစ္ ေအာက္ ၿဖစ္ခဲ႔ ရင္ေတာ႔ ( child sex abuse ) အလိုလို
အက်ံဳး၀င္သြားပါတယ္။

ေထာင္ဒဏ္ အနဲဆံုး ၁၀ ႏွစ္ကေန တစ္သက္တစ္က်ြန္းအထိ ၿပစ္ဒဏ္ရိွပါတယ္။

ဘာေၾကာင္႔ဒီလို ေၿပာရပါသလဲ၊

* ၿပည္ေထာင္စု႔ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ ( MYANMAR THE PENAL CODE ) *

*ပုဒ္မ ၃၆၆ – က ( 366 –a ) *

( procuration of minor girl )( whoever, by any means whatsoever,

Induces any minor girl under the age of eighteen years , to go from any
place

Or to do any act , she will be , forced or seduced to illicit intercourse
with another person ) ,
shall be punishable imprisonment up to 10 years.

( ကာမ ပြဲစားအၿဖစ္ၿဖင္႔ အရြယ္ မေရာက္ ေသးေသာ မိန္းကေလးကို ရွာေပးမႈ။)

( အသက္တစ္ဆယ္႔ ရွစ္ႏွစ္ ေအာက္ မိန္း ကေလးတစ္ေယာက္ ကို အၿခားသူ တစ္ဦး နဲ႔
ကာမစပ္ယွက္ေစၿခင္း။

အႏိုင္အထက္ၿပဳၿခင္း။ ခံရမည္ကို သိလ်က္ ရွာေပးေသာ ကာမပြဲစားမ်ား ေထာင္ဒဏ္ ၁၀
ႏွစ္ အထက္ အၿပစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

*ပုဒ္မ ၃၆၆-ခ ( 366-b) *

( importation of girl from foreign country ) ( whoever imports into the
Union of Myanmar from other countries , any girl under the age of twenty-one
years )

shall be punishable imprisonment up to 10 years.

( ႏိုင္ငံၿခားမွ မိန္းကေလးကို ႏိုင္ငံတြင္းသြင္းမႈ။ )

( အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ ႏိုင္ငံၿခားမွ႔

မိန္းကေလးတစ္ဦး ကို မတရားသၿဖင္႔ အႏိုင္အထက္ၿပဳၿခင္း။

ကာမေသြးေဆာင္အက်င္႔ဖ်က္ဆီးၿခင္း၊ ခံရမည္ကို သိလ်က္ ႏွင္႔ ၿပင္ပႏိုင္ငံ
တစ္ခု႔ခု႔ မွ ၿပည္ေထာင္စု႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းသို႔ သြင္းလွ်င္ ကာမပြဲစားမ်ား
ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ အထက္ အၿပစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

About ေၾကးမံု

ေၾကးမံု has written 16 post in this Website..

NIL