အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ နာမည္ေက်ာ္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္း သည့္ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုမွ ခုႏွစ္ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္က လူမ်ားတိုးေဝွ႕ေျပးလႊားရင္း မေတာ္တဆ ေသဆံုး သူအေယာက္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ထိုမေတာ္တဆမႈသည္ ေတာင္ကုန္းေဒသရွိ ဟိႏၵဴမ်ား၏ ဆာဘာရီမာလာ ဘုရားေက်ာင္း ႏွင့္ အနည္းငယ္လွမ္းသည့္ ေနရာ တြင္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ကာ မာကာရာ ဂ်ိဳတီေခၚ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္၌သာ ျမင္ေတြ႕ ရေလ့ရွိေသာ မီးေတာက္ကို သြား ေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လူပိေသဆံုးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးသည္ ထိုေနရာ၌ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုးရြားဆံုးလည္း ျဖစ္ သည္။ႏွစ္စဥ္ ေထာင္ခ်ီေနေသာ ခရီး သြားမ်ားသည္ ဆာ ဘာရီမာလာ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္ၿပီး ပြန္နမ္ဘလာမဒူ ေတာင္ကုန္းဘက္ မွ ထြက္ေပၚ လာ သည့္ မီးေတာက္ ကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကသည္။  ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ ကလည္း မာကာရာ ဂ်ိဳတီ ၾကည့္ပြဲ တြင္ ေဗ်ာက္အိုးေၾကာင့္ ရပ္ေဝးမွ လာသူ ၆၆ ဦး မီး ေလာင္ေသဆံုး ခဲ့ဖူးသည္။ ေတာင္ ကုန္းေဒသတြင္ လူမ်ား တိုးေဝွ႕ၾကရင္း ျဖစ္ပြားသည့္ မေတာ္ တဆမႈျဖစ္၍ ေသဆံုးထိခိုက္သူမ်ား ၿပီး ကေလးအခ်ိဳ႕လည္း ေပ်ာက္ ဆံုး ေနသည္ဟု ရဲမ်ားက ေျပာၾကား သည္။ယခုႏွစ္ မေတာ္တဆမႈတြင္ ေသဆံုးသူဦးေရသည္ ၁ဝ၉ ဦးရွိရာ မွ ပိုမိုမ်ားျပားလာဖြယ္ရွိရာ ထပ္မံ ေသဆံုးသူမ်ားကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ဝဝဝ ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ႐ူပီးေငြ တစ္သိန္း ကိုေလ်ာ္ေၾကး ေပးရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္းက ေၾကညာထားသည္။ ထို႔အျပင္ တာဝန္ရွိ သူမ်ား ကိုလည္း ဝမ္းနည္း စရာ ထိုျဖစ္ရပ္ကို စံုစမ္းေထာက္ လွမ္းမႈျပဳၾကရန္ႏွင့္ ေသဆံုးသူတိုင္း ၏ မိသားစုမ်ားအား အေရးေပၚ ေထာက္ပံ့ ေၾကး ႐ူပီး ငါးေထာင္စီ ေပးရန္ ေၾကညာထားေၾကာင္း အစိုးရမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေသဆံုး သူအမ်ားစုသည္ အိႏၵိယေတာင္ ပိုင္းရွိ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ZMO Ref:Xinhua,Popularmyanmar

ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး