ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မွဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ကုန္စည္ဒိုင္)အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕၏အေရးေပၚအစည္းအေ၀းမွကုမဏီမ်ားမွအမည္ပ်က္စာရင္းမ်ား

အားထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ အမည္ပ်က္စာရင္းမ်ားတြင္

၁။ ရတနာ၀င္းသံုးဆယ္ကုမဏီလီမိတက္

၂။ ေက-ဘီ အင္တာေနရွင္နယ္ကုမဏီလီမိတက္ တို႕ပါ၀င္ၿပီးအေရာင္းအ၀ယ္ၿပဳလုပ္ရာတြင္လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ညိစြန္းသည့္ ကုန္သည္ ၁။ဦးမြန္နား

၂။ဦးေက်ာ္ၿမင့္တို႕အား ကုန္စည္ဒိုင္အတြင္းသို႕၀င္ေရာက္ခြင့္အား ယာယီပိတ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုကဲ့သို႕ေသာၿဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိကုန္သည္တစ္ဦးမွေၿပာၾကားရာတြင္ ပဲအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ လိမ္လည္မွဳမ်ား ႏွင့္လည္းပတ္သတ္သည္ဟုဆိုသည္။

About zaw mg

zaw mg has written 120 post in this Website..