ေဒၚလာေစ်း ထင္သေလာက္တက္မလာေသးပါ။ ပို႔ကုန္ရေငြေစ်းေတာင္နည္းနည္းျပန္ဆင္းပါေသးတယ္။

ဘာလုပ္ရမလဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ား ေစ်းနည္းနည္းတက္တာနဲ႔ ဝယ္ၾကမွာပါ။ ေစ်းနည္းနည္းတက္တာနဲ႔ အဝယ္လုိက္ျပီး ေစ်းထပ္ျမင့္မွာပါ။ ဝယ္ျပီးရင္ ျပန္ေရာင္းမွာေပါ့။ တက္ခါစမွာဝယ္ထာထားျပီး တက္ေစ်းအျမင့္ဆုံးကေန ျပန္အဆင္းမွာ ေရာင္းထုတ္ၾကျပီး အဆင္းကို ဘီးျပန္တပ္ေပးမွာပါ။

အခုေတာ့ တက္တယ္ဆိုရုံေလး။ လူေတြျငိမ္ျပီး ေခ်ာင္းေနတုန္း။

US Dollar Exchange Rate
( Wednesday, January 26, 2011 )

Yangon Market (Offer Price @ 10:45 AM)
Dollar >> 1 USD = 855 – 860 Kyats.
[ Buy= 855 Kyats // Sell = 860 Kyats ]

Yangon Market (Offer Price @ 12:15 PM)
Dollar >> 1 USD = 855 – 859 Kyats.
[ Buy= 855 Kyats // Sell = 859 Kyats ]

Yangon Market (Offer Price @ 3:00 PM)
Dollar >> 1 USD = 853 – 858 Kyats.
[ Buy= 853 Kyats // Sell = 858 Kyats ]

FEC Exchange Rate
( Wednesday, January 26, 2011 )

Yangon Market (Offer Price @ 10:45 AM)
FEC >> 1 FEC = 800 – 810 Kyats.
[ Buy= 800 Kyats // Sell = 810 Kyats ]

Yangon Market (Offer Price @ 12:15 PM)
FEC >> 1 FEC = 795 – 805 Kyats.
[ Buy= 795 Kyats // Sell = 805 Kyats ]

Yangon Market (Offer Price @ 3:00 PM)
FEC >> 1 FEC = 795 – 805 Kyats.
[ Buy= 795 Kyats // Sell = 805 Kyats ]

Earning Price Information

( Tuesday, January 25, 2011 )

Yangon Market ( Price @ 12:15 PM)
Earning >> 897 ~ 900 Kyats.

Yangon Market ( Price @ 3:00 PM)
Earning >> 893 ~ 895 Kyats.

Exchange Rates
( Wednesday, January 26, 2011 )

1 USD (US Dollar) = 858 Kyats.
1 EUR (Euro) = 1176 Kyats.
1 GBP (British Pound) = 1313 Kyats.
1 JPY (Japanese Yen) = 10 Kyats.
1 INR (India Rupees) = 18.5 Kyats.
1 CNY (China Yuan) = 130 Kyats.
1 THB (Thailand Baht) = 28 Kyats.
1 MYR (Malaysia Ringgit) = 281 Kyats.
1 BDT (Bangladesh Taka) = 12 Kyats.
1 SGD (Singapore Dollar) = 690 Kyats.
1 AED (UAE Dirhams) = 227 Kyats.
1 KRW (South Korea Won) = 0.7527 Kyats.
1 CHF (Switzerland Francs) = 861 Kyats.
1 AUD (Australia Dollars) = 829 Kyats.
1 CAD (Canada Dollars) = 843 Kyats.
1 MXN (Mexico Pesos) = 69 Kyats.
1 HKD (Hong Kong Dollars) = 107 Kyats.
1 ZAR (South Africa Rand) = 122 Kyats.
1 PHP (Philippines Pesos) = 19 Kyats.

Border Exchange Rate
100Ks=0.75-0.74 CNY
100Ks=3.54-3.52 THB
100Ks=8.51-8.33 BDT

About လင္းေဝ

LIN KYAW has written 154 post in this Website..

Man in the middle of nowhere…. But in the heart full of hope with pragmatic view in optimism