“ မပိတ္စေကာင္း ပိတ္စေကာင္း ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ရဲ႕အေၾကာငး္”

ယေန႔ နံနက္ ေလးနာရီ မထုိးခင္ကတည္း က ေဒါက္တာ သူရႆ၀ါ (29) တစ္ေယာက္
အိပ္ယာမွ အေစာၾကီးႏုိးေနပါသည္။
အမွန္အတုိင္းေျပာရလွ်င္ တစ္ညလုံးေကာင္းေကာင္းအိပ္မေပ်ာ္ ၊ၾကက္အိပ္ၾကက္ႏုိး နွင္႔
ပင္မုိးစင္စင္လင္းခဲ႔သည္က အမွန္ပါ။
ယေန႔ 2016 ဇန္န၀ါရီလ(1)ရက္ ကမၻာသုံးနာရီ (9)နာရီတိတိအခ်ိန္ေရာက္ပါက အခုသုံးဆယ္ေျမာက္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္ အသစ္တစ္ခုကို ထပ္မံအပ္ႏွင္းျခင္းကုိ ခံရမည္႔အတြက္ စိတ္လွဳပ္ယွားက အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းလညး္ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔နံက္ ကိုးနာရီလြန္ေျမာက္သည္နွင္႔ ေဒါက္တာ သူရႆ၀ါ(30)အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိေတာ႔မည္ကုိ
ေတြးမိသည္ႏွင္႔တစ္ျပဳိင္နက္ လက္ရွိေနထုိင္ေသာ ပညာရွင္မ်ားရိပ္သာ အထပ္(29) တြင္
ေနထုိင္ေသာေၾကာင္႔ ေဒါက္တာ သူရႆ၀ါ(29) ဟုေခၚတြင္ေၾကာင္း ခင္မင္သူ မ်ား၏စကား၀ုိငး္တြင္
ရယ္ပြဲဖြဲ႔ၾကသည္႔အျဖစ္မွ ကင္းလြတ္ျပီ ဟုေတြးမိျပန္ေသာ္ စိတ္ထဲက အျပဳံးသည္မ်က္ႏွာေပၚသုိ႔ ခ်က္ျခင္း
တက္လာသည္ကုိ ေရွ႔တည္႔တည္႔မွကုိယ္လုံးေပၚမွန္တြင္အရိပ္ထင္လာျခင္းမွတစ္ဆင္႔
က်က္သေရရွိလွစြာ ေတြ႔ျမင္ေနရျပန္ေပသည္။

မိမိ၏စာၾကည္႔ခန္းနံရံပါတ္ပါတ္လည္တြင္တင္႔တယ္စြာရွိေနၾကေသာ၊ ရရွိေသာႏွစ္အလုိက္ တန္းစီခ်ိတ္ထားေသာ၊ အမိျမန္မာျပည္မွေပးအပ္ေသာ ေဒါက္တာဘြဲ႔အပါအ၀င္
နုိင္ငံေပါငး္စုံမွေပးအပ္ထားသည္႔ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႔လက္မွတ္(29)ခုကို
လွည္႔ပါတ္ၾကည္႔ရင္း မၾကာခင္ေရာက္လာေတာ႔ မည္႔ (30)ေျမာက္ေဒါက္တာဘြဲ႔အတြက္
ခ်ိတ္ဆြဲရမည္႔ ေနရာကို္ရာထားေနရင္းမွ စိတ္အတြင္းတြင္ပီတိလွဳိငး္တံပုိးမ်ားက
တုိး၍တုိး၍သာေဘာင္ဘင္ခတ္ေနေပေတာ႔သည္။

အတိတ္ကုိျပန္လည္စဥး္စားမိေသာ္ ျမန္မာျပည္မွ နာမည္ေက်ာ္ ဂ်ာနယ္ ဂုိ္ဏ္းခ်ဳပ္ဆရာၾကီးစကားကို ငွားသုံးမည္ဆုိပါက
“တစ္ခါက “ဟုသာ ဆုိရေပလိမ္႔မည္။
တစ္ရက္ပ်င္းပ်င္းရွိသည္ႏွင္႔ တီဗြီအစီအစဥ္ကိုထုိင္ၾကည္႔ေနစဥ္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက
မသိမလိမၼာေသာ ကေလးမ်ား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ဖ်က္ဆုိၾကေသာ
“ နား နာနား နာ႔နာ ……….နား နာနား နာ႔နာ…… အၾကံေကာင္းေပးလုိက္မယ္ အီးစား”
သီခ်င္းေလးအလုိက္အတုိင္း စီးကရက္ေၾကာ္ျငာခဲ႔ေေသာမင္းသားမွေန၍
“၄င္းေၾကာ္ျငာကုိ သူရုိက္မိသည္မွာ သူ႔ဘ၀တြင္လြန္စြားမွားယြင္းေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊
မိမိကိုယ္တုိင္ ေၾကာ္ျငာသရုပ္ေဆာင္ခကိုသာ ၾကည္႔၍လက္ခံမိေၾကာင္း၊
၄ငး္ေၾကာ္ျငာကို ၾကည္႔မိေသာ လူၾကီးလူငယ္ လူမမယ္အေပါငး္ေဆးလိပ္ေသာက္ေအာင္
ေျမွာက္ပင္႔ေပးသလုိျဖစ္ခဲ႔ပါေၾကာင္း၊
မိမိမွာေၾကာ္ျငာခကို တစ္ၾကိမ္ထည္းသာရေသာ္လည္းေရာင္းစားသူတုိ႔မွာ တုိက္ေဆာက္ ကားစီး
အျမတ္အစြန္းၾကီးခဲ႔ၾကပါေၾကာင္း၊
ဘ၀တူ အႏုပညာသမားတစ္ေယာက္ ေဆးလိပ္အေသာက္လြန္၍ေျခတစ္ဖက္ဆုံးရွုံးသြားသည္ကို
ၾကားသိရသည္႔အခ်ိန္မွာ လြန္စြာမွ ထိတ္လန္႔မိပါေၾကာင္း၊
ထုိ႔ေၾကာင္႔ တီဗြီအစီအစဥ္မ်ားမွလည္း ေဆးလိပ္အရက္ေၾကာ္ျငာ ထည္႔သြင္းခြင္႔ပိတ္လိုက္သည္႔အတူူတူ
မိမိလည္း ေဆးလိပ္ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ေနာင္တြင္လက္ခံေတာ႔ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း”
ကို အင္တာဗ်ဳးတစ္ခုတြင္ အက်ယ္တ၀ံ႔ေျပာၾကားသြားသည္ကို ျမင္လုိက္ရသည္႔အခ်ိန္တြင္၊
ေဒါက္တာအေလာငး္အလ်ာ သူရႆ၀ါစိတ္ထဲတြင္ မိမိေအာင္ျမင္ေရးအတြက္လမ္းဖြင္႔ေပးလုိက္သလုိ
မိမိဘာလုပ္သင္႔သည္ကုိ စိတ္တြင္ရွငး္ရွင္းၾကီးျမင္မိသြားပါေတာ႔သည္။
ထုိ႔ေန႔မွစ၍ ေဆးရြက္ၾကီးးမွအစ ေဆးေပါ႔လိပ္ စီးကရက္ တုိ႔၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားကို၄င္း၊
ကမၻာေျမေပၚတြင္ ေဆးလိပ္စတင္ျဖစ္ေပၚလာပုံကို၄င္း၊
ေဆးလိပ္အေျခခံေဆးရြက္ၾကီးစုိက္ပ်ဳးိၾကပုံကုိေသာ္၄င္း၊
ျမန္မာေဆးေပါ႔လိပ္ႏွင္႔ အိႏၵိယလူမ်ဳိးမ်ားသုံးစြဲေသာ “BD” ေဆးလိပ္္ထုတ္လုပ္ရာတြင္အသုံးျပဳေသာ “သနပ္ဖက္ “စုိက္ပ်ဳးိပုံကိုေသာ္၄င္း၊
ျမန္မာေဆးေပါ႔လိပ္တြင္ မီးစြဲေအာင္ အသုံးျပဳေသာ “အုန္းႏွဲရုိး”ထုတ္လုပ္ပုံကိုေသာ္၄င္း၊
ေဆးေပါ႔လိပ္တြင္မရွိမျဖစ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ “ဖင္အစီခံ”ထုပ္လုပ္ရာတြင္ပါ၀င္ေသာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကိုေသာ္၄င္း၊
ျမန္မာေတာနယ္မ်ားတြင္မက္မက္စက္စက္ အသုံးျပဳၾကေသာ “ေျပာင္းဖူးဖက္”
ေဆးလိပ္ထုတ္လုပ္ပုံတုိ႔ ကို အေသးစိတ္သိရွိနုိင္ရန္အတြက္၊စာၾကည္႔တုိက္ေပါင္းစုံတြင္ရွိ
ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာစာအုပ္စာတန္းတုိ႔ကုိဖတ္ရူ႔ျခင္း၊
၊အင္တာနက္၀က္ဆုိက္မ်ားမွေန၍အခ်က္အလက္မ်ား
ဓါတ္ပုံမ်ားရွာေဖြစုေဆာင္း၍ ကူးယူမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ကြန္ျပဴတာထဲတြင္စံနစ္တက်ထည္႔သြင္းျခင္း၊
သနပ္ဖက္ထြက္ရာေဒသ၊ေဆးရြက္ၾကီးထြက္ရာေဒသ၊ေျပာင္းဖူးဖက္အသုံးျပဳရာေတာနယ္မ်ားအထိ
မေနမနားသြားေရာက္၍စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္း၊မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ဓါတ္ပုံမ်ားရုိက္ယူျခငး္အမူ႔ကို
သူေတသန ျပဳခဲ႔ရာ(2)ႏွစ္တိတိၾကာျမင္႔ေလ၏။
ထုိမွတစ္ဖန္ေဆးလိ္ပ္ကို အသုံးျပဳၾကေသာ ျမန္မာျပည္အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊
နယ္ေပါငး္စုံ၊ေဒသေပါငး္စုံ ၊လူတနး္စား အလႊာအသီးသီး၊အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခား၊
က်ားမ ေပါင္းစုတုိ႔ကို ေဆးလိပ္ေသာက္ျခငး္ႏွင္႔ပါတ္သက္ေသာကိစၥမွန္သမ်ွအလုံးစုံကို
လုိက္လံ၍ ေမးျမန္းစုံစမ္းျပန္ေလရာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ၾကာျမင္႔ေသာအခါ စုံလင္ေအာင္သိေသာ
အျဖစ္သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ႔ေလသည္။
ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးေသာေၾကာင္႔က်န္းမာေရးခ်ဳိ႔တဲ႔ေနသူမ်ား၊
ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္းေၾကာင္႔ေသဆုံးသြားသူမ်ား၏က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ား၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊
ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား ကြ်မး္က်င္သူမ်ား ၏အယူအဆမ်ား၊
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၏အျမင္မ်ား၊
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေခါငး္ေဆာင္မ်ား ၏အယူအဆမ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးသုေတသီမ်ား၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊
ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ေဆးလိပ္တုိက္ဖ်က္ေရးကုိေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏အျမင္အေတြးမ်ား၊
တုိ႔ကိုလည္း လူကိုယ္တုိင္ေသာ္၄င္း၊တယ္လီဖုန္းမွျဖင္႔၄င္း၊
အင္တာနက္ အီးေမးလ္မ်ားမွ ေသာ္၄င္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းနုိင္ခဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ႔ျပန္ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ဆက္လက္၍ အာရွမွအိမ္နီးျခင္းတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ေသာ္၄င္း၊ဥေရာပ၊အာဖရိက၊
အေမရိကတုိက္၊ေတာင္၀င္ရုိးစြန္း၊ေျမာက္၀င္ရုိးစြန္း မည္သည္႔ေနရာမွ်မက်န္ရေအာင္ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္
၍ေသာ္၄င္း၊မိတ္ေဆြမ်ားမွတစ္ဆင္႔ေသာ္၄င္း၊အင္တာနက္၀က္ဆုိက္မ်ားမွေသာ္၄င္း၊
ေဆးလိပ္စီးကရက္ေသာက္သုံးျခင္းတုိ႔ကုိ ေလ႔လာမွတ္တမ္းတင္သည္မွာ သုံးႏွစ္ၾကာျမင္႔ေလသည္။
၄င္းနွစ္မ်ားအတြင္ မည္႔သည္႔စီးပြားေရး ကိုမွ်ရွာေဖြနုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင္႔ မိဘမ်ားခ်န္ထားခဲ႔သည္
ျခံအက်ယ္ၾကီးကို တစ္စစီ ပိုငး္၍ရာင္းခ်စားေသာက္ခဲ႔ရာ ေဆးလိပ္ႏွင္႔ပါတ္သက္ေသာအမူ႔ ကုန္စင္ေအာင္
ျပီးေျမာက္သည္႔အခ်ိန္တြင္ မိမိေနထုိင္စရာခ်န္ထားေသာ အိမ္ကေလးပင္ ေပါင္ႏွၤစားေသာက္ရေလရာ
အေပါင္ဆုံးေသာဘ၀ေရာက္၍ ေျမပုိင္အိမ္ပုိင္မွ အိမ္ငွားဘ၀သုိ႔ေလ်ာက်သြားေလေတာ႔သည္။

ေလ႔လာျခင္းအမူ႔ျပီးစီးသည္မွစ၍ေဆးလိပ္နွင္႔ပါတ္သက္ေသာ
စုိက္ပ်ဳိးပုံ၊ ကုန္ၾကမး္မွ ကုန္ေခ်ာအထိ ထုတ္လုပ္ပုံအဆင္႔ဆင္႔၊
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားၾကပုံနည္းစံနစ္မ်ား၊
သုံးစြဲၾကသူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ
အသက္အရြယ္အလုိက္ေသာ္၄င္း၊
လူမ်ဳိးအလုိက္ ဓေလ႔ထုံးစံအလုိက္ေသာ္၄င္း၊
လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေခတ္အျမင္ေခတ္အေတြးအရေသာ္၄င္း၊
က်န္းမာေရးအရရူ႔ေဒါင္႔အရ ျဖစ္ေပၚလာသည္႔ ဆုိးက်ဳးိမ်ားကိုေသာ္၄င္း
ေစ႔စုံစြာ ေရးသား၍စာတမ္းျပဳစုေရးသား ျပီးစီးခဲ႔ေလသည္။
သူရႆ၀ါ ၏ ေဆးရြက္ၾကီး စာတမ္းမွာ ေရွးယခင္ေရးသားသူမ်ားထက္ပုိမုိသာလြန္ေသာအခ်က္မွာ
ေဆးရြက္ၾကီးကို ကမၻာေျမေပၚမွလုံး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္လုပ္ဆုိင္နုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားစုံေစ႔စြာ
ပါ၀င္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါေတာ႔သည္။

သူရႆ၀ါ တင္သြင္းေသာစာတမ္းကုိ ျမန္မာျပည္ရွိပညာရွင္မ်ား က ေသခ်ာစြာ
အၾကိမ္ၾကိမ္ဖတ္ရူ႔ျပီးေသာအခါ အားလုံးမွ “ေတာ္ပါေပသည္ ျပည္႔စုံပါေပသည္”
ဟုုမွတ္ခ်က္ႏွင္႔အတူ သူရႆ၀ါမွ ေဒါက္တာသူရႆ၀ါ အျဖစ္ကုိေရာက္ရွိေလေတာ႔သည္။
၄င္းတင္သြင္းေသာစာတမ္း၏ ေကာင္းသတင္းမွာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သုိ႔ ပ်ံ႕လြင္႔သြားသည္မွစ၍
ေနရာေဒသ အသီးသီးမွ ဖိတ္ၾကား၍ေဟာေျပာရန္ေတာင္းပန္မူ႔ကို ျပဳၾကရေလရာ လက္ရွိငွားေနေသာ
အိမ္တြင္ ေနရန္မလုိေတာ႔ ဘဲ ကားၾကီးတစ္စီးေပၚတြင္ အိမ္ယာတည္ေထာင္၍
လွည္႔လည္ေဟာေျပာရေသာ ဘ၀သို႔အလုိလုိေရာက္ရွိေလေတာ႔သည္။
ေဒါက္တာသူရႆ၀ါ၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို နားဆင္ရသူမ်ား ဖတ္ရူ႔ရသူမ်ားမွအစျပဳကာ
ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္းမျပဳေသာ လူအေရအတြက္မွာ တစ္စထက္တစ တုိးတုိး၍လာေလေတာ႔သည္။
ေဆးလိပ္ဆန္႔က်င္႔ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွလည္း တစ္စထက္တစ္တုိးပြားလာကာ”ေဒါက္တာသူရႆ၀ါ”အမည္ျဖင္႔
ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္ လုိက္လံစည္းရုံးလွဳံေဆာ္ေသာ အခါ နုိင္ငံအသီးသီးမွ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
လည္း”ေဆးလိပ္ဥပေဒ”အသစ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရေလေတာ႔သည္။
တကမၻာလုံးမွာလည္းေဆးလိပ္ေသာက္သူ မရွိသေလာက္ အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ႔ေလသည္။
၄င္းေအာင္ျမင္မူ႔အသီးအပြင္႔မ်ားရလာဒ္အျဖစ္
လက္ရွိေနထုိင္ေသာ 29ထပ္ရွိ တုိက္ခန္းၾကီးကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ေသာ္၄င္း
သုေတသန စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ တစ္ပါးသူလက္အားေရာင္းခ်ခဲ႔ရေသာေနရာကို အဆမတန္ၾကဳိက္ေစ်းေပးကာ ျပန္လည္၀ယ္ယူ၍ ျပတုိက္အျဖစ္ဖြင္႔လွစ္ထားျခငး္ေသာ္၄င္း၊
နုိင္ငံအသီးသီးမွာ ေပးအပ္ေသာ ဆုလက္မွတ္မ်ား၊တကၠသို္လ္မ်ားမွ ေဒါက္တာဘြဲ႔မ်ားေပးအပ္ေသာ္၄င္း၊
ျမန္မာ႔ဂုဏ္ေဆာင္ ပညာရွင္အျဖစ္ တစ္သက္တာ ဆုေၾကးေငြမ်ား လစာမ်ား ခ်ီးျမင္႔ေပးျခင္းေသာ္၄င္း
ခံစားခြင္႔ရခဲ႔ေလသည္။
သုိ႔ပါေသာ္လည္း ေဒါက္တာသူရႆ၀ါမွ ေပးတုိငး္မယူဘဲ ေရြးခ်ယ္၍သာလက္ခံေသာေၾကာင္႔သာ 29 ခုအထိသာ တင္က်န္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုယူရမည္႔ 30ခုေျမာက္ေဒါက္တာဘြဲ႕မွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ေတာင္းပန္၍သာ အားနာလြန္းသျဖင္႔လက္ခံလုိက္ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။
အတိတ္ကိုျပန္လည္စဥ္းစားေနစဥ္အတြင္း အိမ္တြင္းရွိ ကြန္ျပဴတာမွတဂြမ္ဂြမ္
အသံရွည္ၾကီးအဆက္မျပတ္ထြက္လာသျဖင္႔ ကြန္ျပဴတာအား သြားေရာက္ၾကည္႔ရူ႔ေသာအခါ အင္တာနက္မွ
အီးေမးလ္မ်ား အဆက္မျပတ္ေရာက္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။
အီးေမးလ္မွာ စာေရာက္လွ်င္သိရွိရန္ စာတစ္ေစာင္ေရာက္ပါက”ဂြမ္”ဟုတ္တစ္ခါမည္ရန္စီစဥ္ထားေလရာ
စာမ်ားမွာဆက္တုိက္ေရာက္ေနေသာေၾကာင္႔ ဂြမ္ျခင္းဆက္၍ ဂြမ္သံရွည္ၾကီး ထြက္ေနျခင္းျဖစ္ေပေတာ႔သည္။
၄င္းေရာက္လာေသာစာမ်ားကုိ ဖတ္ရူ႔ၾကည္႔ေလရာေနရာစုံ နုိင္ငံစုံ လူမ်ဳးိေပါင္းစုံထံမွ စာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း
အေၾကာင္းအရာမွာ ထူးမျခားနား တစ္ပုံစံတည္းသာျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။
(၁) ေဒါက္တာတုိက္တြန္းခ်က္ေၾကာင္႔ တကမၻာလုံး ေဆးရြက္ၾကီးႏွင္႔ပါတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးရပ္ဆုိင္းသြားသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
(2)ျဖစ္ေပၚလာေသာအက်ဳးိဆက္မွာ ေဆးရြက္ၾကီးစိုက္ပ်ဳးိသူမ်ား၊လယ္ယာလုပ္သား သူရင္းငွားမ်ား၊
ေဆးလိပ္ခုံ မွ အလုပ္သမမ်ား၊စီးကရက္စက္ရုံမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စာေရးစာခ်ီမ်ား၊
စီးကရက္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ေရာငး္၀ယ္ေဖာက္ကားၾကေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊
အေရာင္း၀န္ထမ္းမ်ား၊
(3)ဖြံ႔ျဖဳးိဆဲနုိင္ငံမ်ားတြင္လမ္းေဘးတြင္ ေဆးလိပ္ေရာငး္ခ်စားေသာက္ရေသာ အေျခခံလူတနး္စားမ်ား
မွာ အားလုံးအလုပ္လက္မဲ႔ျဖစ္သြား၍စား၀တ္ေနေရးခက္ခဲကာ အငတ္ေဘးကို ရင္ဆုိင္ေနရျပီျဖစ္ပါေသာ
ေၾကာင္႔ ေဒါက္တာသူရႆ၀ါမွ ကူညီေျဖရွင္းေပးေစလုိေၾကာင္း၊ နုိင္ငံအသီးသီးမွသန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ
အလုပ္လက္မဲ႔မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေစလုိေၾကာင္း၊
အလုပ္ခန္႔ထားရန္အတြက္ လုပ္ငနး္ရွင္မ်ားအား ေဒါက္တာသူရႆ၀ါမွာ
တုိက္တြန္းေပးေစလုိေၾကာင္းတင္ျပအသနားခံထားေသာ စာမ်ားသာျဖစ္ေနေပသည္။
၄င္းစာမ်ားကုိ ဖတ္ရူ႔ျပီးေသာအခါ ေဒါက္တာသူရႆ၀ါမွာ စိတ္ဆင္းရဲလြန္းသျဖင္႔ ခုံေပၚသုိ႔အရုပ္ၾကိဳးျပတ္ပုံလဲ၍သြားေလသည္။
ေနာက္တဖန္ “ ဂြမ္”ဟူေသာအသံၾကား၍ ကြန္ျပဴတာကို လွမ္းၾကည္႔မိရာတြင္
“ နုိင္ငံအသီးသီးမွ အလႊာအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ အလုပ္သမားမ်ားမွေန၍ အလုပ္လက္မဲ႔ျဖစ္သြားသူမ်ားကိုယ္တုိင္ ေဒါက္တာသူရႆ၀ါ (30)ခုေျမာက္ေဒါက္တာဘြဲ႔ယူမည္႔ေန႔တြင္
ေဒါက္တာေနထုိင္ရာ အိမ္ေရွ႕သို႔ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် လာေရာက္၍ကူညီပါမည္႔အေၾကာငး္ စီတန္းလွည္႔လည္၍အသနားခံၾက
ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိလုိက္ရေလသည္။
အုတ္အုတ္က်က္က်က္နွင္႔ အသံမ်ားကုိ နားထဲတြင္မသဲမကြဲ ္ၾကားရျပန္ေသာေၾကာင္႔ ေဒါက္တာသူရႆ၀ါသည္အိမ္ေရွ႕
၀ရံတာမွ အျပင္သုိ႔ထြက္ၾကည္႔ေသာအခါေျမျပင္တြင္ ေဖြးေဖြးလွဳပ္ေနေသာလူပင္လယ္ၾကီး အံ႔အားသင္႔စဖြယ္
ျမင္ေတြ႔ရေလသည္။
ျမင္ကြင္းကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္နုိင္ေအာင္ CCTV ကင္မရာကိုေျမျပင္သုိ႔ ခ်ိန္၍ၾကည္႔ေသာအခါတြင္
နိမိတ္ၾကီးေလးပါးအနက္မွ သူအုိ သူနာဆုိေသာ နိမိတ္ပုံႏွင္႔တူညီေသာ ဆင္းရဲစုတ္ျပတ္ေနေသာလူအမ်ား
သည္ ပါးစပ္မ်ားမွ တလွဳပ္လွဳပ္နွင္႔ တစုံတရာကိုေအာ္ဟစ္ေတာင္းခံေနရင္းတန္းစီ၍
လမ္းေလွ်ာက္လာသည္ကို စိတ္မခ်မ္းေျမ႔ဖြယ္ရာေတြ႔ျမင္ရေလေတာ႔သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေအာက္ထပ္တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ မုိက္ခရုိဖုန္းကုိ ဖြင္႔၍အသံအကုန္ျမွင္႔၍နားေထာင္လုိက္သည္
အခုိက္ “ေဒါက္တာၾကီး စားစရာေပးပါ”၊”သနားေသာအားျဖင္႔ အလုပ္ရွာေပးပါ”ဟူ၍သနားစဖြယ္အသံမ်ားျဖင္႔
ေတာင္းခံေနသည္ကုိ စိတ္ဆင္းရဲစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ၾကားလုိက္ရျပန္ပါသည္။
ျမင္လုိက္ရေသာလူမ်ား၏ပုံစံကုိ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေပၚလြင္ေအာင္ေျပာျပရမည္ဆုိပါက ေရွးေဟာင္းစစ္ကားရုပ္ရွင္မ်ားတြင္ေတြ႔ရေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား၊စစ္သုံ႔ပန္းမ်ားကဲ႕သုိ႔ စုတ္ျပတ္သတ္
ေနေသာလူမ်ားႏွင္႔ တစ္ေထရာတည္းျဖစ္ေခ်သည္။
ထုိအခုိက္အတန္႔အတြင္း ေဒါက္တာသူရႆ၀ါစိတ္ထဲတြင္ေရွးလြန္ေလျပီးေသာကာလမ်ားက
ေပၚထြက္ခဲ႔ေသာ အနႏၱသူရိယ အမတ္၏ “ သူလည္းတစ္ေယာက္ေကာင္းဘုိ႔ေရာက္မူ”
ကဗ်ာစာသားက ေဘးနားတြင္လာေအာ္ေနဘိသကဲ႔သို႔ ပဲ႔တင္ထပ္မွ်ၾကားေနေပေတာ႔သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္စိတ္အလြန္တရာထိခုိက္သြားေသာ ေဒါက္တာသူရႆ၀ါသည္
တုိက္ေအာက္သုိ႔ငုံ႕ၾကည္႔ေနရင္းမွ ရုတ္တရက္ ေအာက္သုိ႔ ခုန္ခ်လုိက္ေလသည္။
ေအာက္မွ ေၾကာက္လန္႔တၾကားေအာ္ဟစ္လုိက္သံမ်ားကုိ မၾကားတစ္ခ်က္ၾကားတစ္ခ်က္၊
ရင္ထဲတြင္ေအးခနဲ႔ျဖစ္သြားသည္နွင္႔မၾကာမီ လက္တြင္ေစးထန္းေသာ အရည္တမ်ဳးိ၏
အထိအေတြ႔ကို သာ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင္႔သိလုိက္ေပေတာ႔သည္။

“စြယ္စုံရ စာေရးဆရာၾကီး သူရႆ၀ါ ထေတာ္မူပါအရွင္ဘုရား။
ကေလးက ေသးနဲ႔ပန္းထားတာေတာင္ မႏုိးတာ အံ႔ပါေတာ္။
ညလူအိပ္ခ်ိန္က်ေတာ႔ မအိပ္ ေဆးေပါ႔လိပ္နဲ႔အခ်ိန္ကုန္၊
မနက္အလုပ္လုပ္ခ်ိ္န္က်ေတာ႔ မိန္းမက မႏွုိး မခ်ငး္မထ၊
ဒီအခ်ဳိးနဲ႔သာဆုိရင္ေတာ႔ ထမင္းအုိးကိုအေျမွာက္နဲ႔ပစ္ခ်ရမယ္႔ကိန္းေတာ႔ဆုိက္ေနျပီ”

ေၾသာ္ ေဆာင္းတြင္းအိပ္မက္ ဂေယာက္ဂယက္ဆုိတာ ဒါမ်ဳးိထင္ပါရဲ႕ေနာ္။

ကိုေပါက္လက္ေဆာင္ အေတြးပါးပါးေလး။

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။