အိမ္ေထာင္ သံုးဆက္  အမႊာ ေျခာက္ၾကိမ္ေမြး ၍ ယခု သံုးဆယ့္ငါးႏွစ္ ကေလးတစ္ဆယ့္ႏွစ္္ေယာက္ မိခင္ မွာ ခင္ပြန္း နဲ႕ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မွ ျပစ္ပယ္ ထား ၍  ဒုက္ခ ေရာက္ ေနရ သည္’
ကင္ရာ တြင္ အမႊာ  ေမြး သူ ကို္   လဟ္မေကာင္းသူ  ဟုယုံၾကည္ ၾကသည္   အမႊာကေလး  က မိဘ ကို ခိုက္ သည္  ဟု လဲယုံၾကည္ ၾကသည္

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12280109

world-africa-12280109

Most women would struggle to cope with six sets of twins but for Gladys Bulinya it is even more difficult – as many people in her part of Kenya think twins are cursed.

Ms Bulinya says she has no regrets and sees all her children as God’s blessings.

However, she admits that she has now reluctantly been sterilised, “against the wishes of my church”, as she could not cope with any more children.

“I am a Catholic. When I made the decision I asked for God’s forgiveness and I am sure God understands and will forgive me for doing that.”

About zoe

has written 41 post in this Website..