ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ လက္ရွိကာလအထိ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈရွိခဲ့၍ ေမြးျမဴသူမ်ားအေနျဖင့္ ဇီ၀လုံျခံဳမႈ(biosecurity)ကုိ သတိျပဳေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၾကက္ေကာင္ေရေျခာက္သိန္းခြဲခန္႔ သုတ္သင္ဖ်က္ဆီးခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းက က်ဳိင္းတုံတြင္ အသက္ခုနစ္ႏွစ္ သမီးအရြယ္ကုိ ကူးစက္ခဲ့ေသာ္လည္း လူေသဆုံးမႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္းက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕ နယ္တုိ႔တြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အလားတူ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းကလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ ဥစား ၾကက္မ်ား သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေသဆုံးျခင္းေၾကာင့္စစ္ေဆးခဲ့ရာ အျပင္းစား ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးသည္ ေဆာင္းခုိငွက္မ်ား၊ ငွက္႐ုိင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သယ္ေဆာင္ ေရာက္ရွိလာႏုိင္သည့္အျပင္ ၾကက္ငွက္ထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အသား၊ ဥ အစရွိသည္မ်ား၊ ေရာဂါပုိး  ႏွင့္ထိေတြ႔ထားသည့္ပစၥည္းမ်ား၊ အရည္အေသြးမျပည့္မီသည့္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးမ်ား မွလည္း ေရာက္ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယခင္က ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသည္ဟု သံသယရွိပါက ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတုိ႔ရွိ ဓာတ္ခြဲမ်ားသုိ႔ပုိ႔ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာန ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ အတည္ျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ငုံး စသည့္ ၾကက္ငွက္ေမြးျမဴေရးျခံ မ်ား၏ဇီ၀လုံျခံဳမႈကုိ ဂ႐ုျပဳေဆာင္ ရြက္ရန္၊ ေမြးျမဴထားေသာၾကက္၊ ဘဲ ငုံးစသည့္ၾကက္ငွက္မ်ားကုိ စာက ေလး၊ က်ီးကန္း၊ ခုိ၊ ဆက္ရက္အပါအ၀င္ ငွက္႐ုိင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ မရွိေရး စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ၾကက္ျခံအတြင္းသုိ႔၀င္ပါက ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္အိတ္စသည့္ အကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် ၀တ္ဆင္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနက ႏႈိးေဆာ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

About nyimalay

nyimalay has written 61 post in this Website..

   Send article as PDF