ဒီနက္၀က္ခ္ အေၾကာင္းကို ေရးမိတာက ခုဆို နက္၀က္ခ္က ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သံုးလာၾကပါျပီ။ သူ႕ရဲ႕ အေရးပါမူက ကြ်န္ေတာ္တို႕ လ်စ္လ်ဴ႐ူလို႕ မရေအာင္ အခန္းတစ္ခုကေန ပါ၀င္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူနဲ႕ ပက္သက္ျပီ အေျခခံေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ မသိေသးသူမ်ား သိရေအာင္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုနဲ႕ ေရးသားမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ေရးတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားက အေျခခံအဆင့္ေလာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နက္၀က္ခ္က ဘာလဲဆိုတာကို သိေအာင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာျပခဲ့တာပါ။ ဒါထက္ ပိုျပီ သိခ်င္ေသးတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တျခား သူမ်ား ေရးတဲ့ စာမ်ားကို ေလ့လာပါလို႕ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဒါက နက္၀က္ခ္ကို မိတ္ဆက္ေပးတာပါ။

နိဒါန္း

နက္၀က္ခ္( network ) ဆိုတာက ကြန္ပ်ဴတာမ်ားနဲ႕ ပရင့္တာမ်ား ( printers )၊ ေမာ္ဒမ္မ်ား ( modems ) စတဲ့ ပစၥည္းမ်ားရဲ႕ အစုအဖြဲ႕ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕က တစ္ခုနဲဲ႕ တစ္ခု ဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ ဒါက အခ်က္အလက္နဲ႕ ရင္းျမစ္မ်ား ( resources )ကို အက်ိဳးရွိရွိ မွ်ေ၀ဖို႕အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ေစပါတယ္။

နက္၀က္ခ္တစ္ခုကေန ရင္းျမစ္မ်ားကို မွ်ေ၀ျခင္းရဲ႕ အဓိပၸယ္ကို နက္၀က္ခ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ( networking ) လို႕ ေခၚပါတယ္။ နက္၀က္ခ္တစ္ခုအတြင္းမွရွိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားက အခ်က္အလက္မ်ား၊ စာမ်ား၊ ပံုရိပ္မ်ား၊ ပရင့္တာမ်ား၊ ဖက္စ္ စက္မ်ား ( fax machines )၊ ေမာ္ဒမ္မ်ား၊ တျခား ဟာ့၀ဲမ်ားနဲ႕ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ရင္းျမစ္မ်ားကို  မွ်ေ၀ႏိုင္ပါတယ္။

နက္၀က္ခ္နဲ႕ ဆက္စပ္အရာမ်ား

ဆာဗာမ်ား ( Severs )

ဆာဗာမ်ားဆိုတာက နက္၀က္ခ္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို မွ်ေ၀ ရင္းျမစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေသးငယ္တဲ့ နက္၀က္ခ္တစ္ခုအတြင္းတြင္ ဆာဗာတစ္ခုသာ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ယ္ျပန္႕တဲ့ နက္၀က္ခ္မ်ားတြင္ေတာ့ ဆာဗာတစ္ခုထက္ ပိုျပီး ရွိတတ္ပါတယ္။

လက္ခံမ်ား ( Clients )

လက္ခံမ်ားဆိုတာက ဆာဗာတစ္ခုကေန ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ မွ်ေ၀ နက္၀က္ခ္ရင္းျမစ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ေထာက္ပံ့အရာမ်ား ( media )

နက္၀က္ခ္တစ္ခုအတြင္းမွာရွိတဲ့  ကြန္ပ်ဴတာမ်ားက လွ်ပ္စစ္ၾကိဳး ( cables ) လိုမ်ိဳး ဟာ့၀ဲ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တစ္လံုးနဲ႕ တစ္လံုး ဆက္သြယ္ထားပါတယ္။ ဒီလို ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့အရာမ်ားလို႕ ေခၚပါတယ္။

မွ်ေ၀ အခ်က္အလက္မ်ား ( Shared data )

ဆာဗာတစ္လံုးက နက္၀က္ခ္တစ္ခုမွာ မွ်ေ၀ ရင္းျမစ္မ်ားနဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ နက္၀က္ခ္အတြင္းကေန ဆာဗာ ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ ဖိုင္မ်ားကို မွ်ေ၀ အခ်က္အလက္မ်ားလို႕ ေခၚပါတယ္။ ဒီမွ်ေ၀ အခ်က္အလက္မ်ားက စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုး စာရြက္မ်ား ဒါမွမဟုတ္ ဖိုဒါမ်ား ( folders )လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ရင္းျမစ္မ်ား ( Resources )

နက္၀က္ခ္ သံုးသူမ်ားက အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ဖိုင္မ်ား၊ ပရင့္တာမ်ား ဒါမွမဟုတ္ တျခားအရာမ်ားကို ရင္းျမစ္မ်ားလို႕ ေခၚဆိုပါတယ္။ ဒီရင္းျမစ္မ်ားက ဟာ့၀ဲမ်ား ဒါမွမဟုတ္လည္း ေဆာ့ဖ္၀ဲ ရင္းျမစ္မ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

About ေမာင္လင္းငယ္

Zaw Lin has written 83 post in this Website..

   Send article as PDF