ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးကို စျပီး သံုးေနတယ္ ဆိုရင္ လံုျခံဳေရးဆိုတာက အေရးၾကီးတဲ့ စဥ္းစားစရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အြန္လိုင္း သူခိုးမ်ားက အြန္လိုင္းေပၚမွာ သိမ္းထားတဲ့ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ သင့္ နာမည္၊ လိပ္စာ၊ စသျဖင့္ေပါ့။ လက္ေတာ့စ္မ်ားနဲ႕ နက္တ္ဘုခ္မ်ားက မၾကာခဏဆိုသလိုပဲ သူခိုးမ်ားရဲ႕ ပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕အမ်ားစုက တစ္ခါတစ္ေလ USB Drive မ်ားကို က်ေပ်ာက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီထဲမွာ  သိမ္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားက လံုျခံဳမူ ရွိေစေအာင္ လုပ္ထားတာက ပိုျပီး ေကာင္းပါတယ္။ အဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေပါ့။

သင့္ ၀င္းဒိုးစ္ကို သန္႕စင္ေနေစဖို႕အတြက္ အကူအညီေပးမယ့္ ကိရိယာမ်ား အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြက သင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လံုျခံဳမူကို အႏၱာရယ္ ျဖစ္ေစမူကို ေလ်ာ့ခ် ေပးပါလိမ့္မယ္။ ၀င္းဒိုးစ္ရဲ႕ မၾကာမီက အသံုးျပဳထားတဲ့ ဖိုင္မ်ားကို ဖ်က္တာေတြ၊ အမိူက္ပံုးကို ရွင္းလင္းတာေတြ စတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို သန္႕စင္ျခင္း၊ ၀င္းဒိုးစ္ရဲ႕ ယာယီဖိုင္မ်ားကို သန္႕စင္ျခင္း၊ Clipboard ကို သန္႕စင္ျခင္းနဲ႕ သင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမူ မွတ္တမ္းမ်ားကို သန္႕စင္ျခင္းမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီလို ကိရိယာမ်ားကေတာ့ Free Internet Window Washer ( http://bit.ly/exptip1254 ), FCleaner ( www.fcleaner.com ), Acleaner and Free Privacy Eraser ( www.cleanersoft.com ) စသျဖင့္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ကိရိယာမ်ားကို သန္႕စင္ျခင္းအတြက္ သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင့္ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ အနည္းဆံုး အဲဒီလို ကိရိယာ တစ္ခုခု ရွိေနမယ္ဆိုရင္ အသံုး၀င္ပါတယ္။

About ေမာင္လင္းငယ္

Zaw Lin has written 83 post in this Website..