တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရွာင္လင္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ဘုန္းၾကီးမ်ားသည္ ကြန္ဖူသိုင္းေလ့က်င့္ျခင္းကို

အၿမဲတေစျပဳလုပ္ေလ့က်င့္ၾကၿပီး မိမိတို ့ခႏၱာကိုယ္အား ပံုမွန္ထက္ပို၍ ၾကံ့ခိုင္သန္စြမ္းေစရန္ ေလ့က်င့္

ၾကပါသည္။ ထိခိုက္လြယ္ၿပီး  အားနည္းခ်က္တစ္ေနရာျဖစ္ေသာ ေယာက္က်ားအဂၤါ အား မာေက်ာေအာင္ေလ့က်င့္ထားသူ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးမွ တရုတ္ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ တစ္ခုတြင္

တစ္ပါးသူ၏ အကန္ကိုခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ကြန္ဖူသိုင္းပညာစြမ္းအား  ျပသခဲ့ပါသည္။

About bigbird

has written 137 post in this Website..

bigbirdMG@gmail.com (မေမ႕မေလွ်ာ့ မေပါ႕မဆ ပဲ သတိအၿမဲထားဖို႕ ေမ႕ေနသူပါ)