သင္ၿခစားတာကိုေတြ ဘူးပါသလား

ၿခေတြဟာပုန္းကြယ္လွ်က္သြားလာလႈပ္ရွားတတ္သလို…..သင္ရဲ႔တန္ဖိုးးရွိတဲ ပစၥည္းမ်ားကိုအတြင္းပိုင္လိႈက္စားဖ်က္စီးၾကပါတယ္…

ကၽြန္ေတာ္တို႔နိဳင္ငံထဲက …ၿခအံုေသးေသးေလးတစ္ခုအေၾကာင္းေၿပာပါမယ္….

B.S.W…သိတဲလူတစ္ခ်ိုဳ႔သိပါတယ္  B.S.W….ဆိုတဲ၀င္းၾကီးထဲမွာ…နိုင္ငံတစ္ကာကေရာက္ရွိလာတဲ ကြန္တိမ္နာၾကီးေတြရွိပါတယ္

သက္ဆိုင္ရာ..ကုမၸဏီၾကီးေတြက သူပိုင္ဆိုင္ရာ ကြန္တိမ္နာေတြကို….အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းေတြနဲအတူ..စာရြက္စာတမ္းတင္ၿပၿပီးရွင္းလင္း

ထုတ္ယူၾကရာမွာ..ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္အေနနဲလည္း လိုအပ္တဲ.ပစၥည္းထုတ္ယူခြင္႔ ေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေပးၾကရာမွာ..ယင္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

ၿခေကာင္ေလးအမ်ားအၿပားလည္းသူေနရာနဲသူ ကိုက္၀ါးစားေသာက္ဖို႔…တာ၀န္ယူၾကပါတယ္

သင္ ဂိတ္ေပါက္၀စတင္၀င္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ဂိတ္ေစာင္႔ဆိုသူက သင္႔ရဲအိတ္ထဲက..တစ္ေထာင္တန္တစ္ရြက္ကိုစတင္ကိုက္၀ါးပါမယ္

လည္ဆြဲဧည္ကဒ္ေပးသူကေတာ႔..သင္ရဲ့ ငါးရာတန္ကိုစားပါမယ္

သင္ပစၥည္းကိုသယ္ယူမယ္ကား၀င္ေပါက္က ေတာ႔…သင္ရဲတစ္ေထာင္တန္တစ္ရြက္ကိုစားပါလိမ္မယ္

သင္အထဲကိုေရာက္ပါၿပီ………

သင္႔ ရဲ့ပစၥည္းထုတ္ယူခြင္႔စာရြက္ကိုတင္ၿပရမယ႔္ၿခေကာင္ၾကီးကေတာ႔ လက္မွတ္ထိုးေပးၿပီး..သင္ရ႔ဲ..တစ္ေထာင္တန္ကိုစားပါမယ္

ပစၥည္းထုတ္ယူခြင္႔စာရင္ကိုေရးမယ္႔…..ၿခေကာင္ေလးကေတာ႔…..သင္အိပ္ထဲကတစ္ေထာင္႔ငါးရာတိတိကိုကိုက္၀ါးဖို႔ေစာင္႔ေနပါတယ္

ဆိပ္ကမ္းအသံုးၿပဳခြင္ေကာက္ခံတဲ႔..ေငြခန္းမွာေတာ႔..သင္ဆီကသတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ…ရသေလာက္ကိုကိုက္၀ါးပါတယ္..သင္အိတ္ကိုအၿမန္ပိတ္ဖို႔

ဆံုၿဖတ္ခ်က္ၿမန္ရပါမယ္….

ဆိပ္ကမ္းအသံုးၿပဳခြင္႔..ေငြမ်ားေကာက္ခံထားေပမယ္႔..ဆိပ္ကမ္းအတြင္းစစ္ေဆးေရးပလက္ေဖာင္းမွာ..ပ်က္စီးေနတ႔ ဲလိပ္တံခါးမ်ားနဲကရိန္းမ်ားကို

ၿပင္ဆင္နိဳင္တ႔ဲ……အင္ဂ်င္နီယာမ်ားေမြးထုတ္နိဳင္ၿခင္း မရွိေသးတာေၾကာင္႔….ဆယ္စုနွစ္တစ္ခုၾကာသိမ္းဆည္းထားတဲဆိပ္ကမ္းေငြမ်ားဟာ

ၿပင္ဆင္နိုင္မယ္႔..အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး ဖန္ဆင္းေပးနိဳင္ရန္ ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္းေနၾကပါတယ္……………….

အဲ..သင္႔ရဲ႔ပစၥည္းကိုစစ္ေဆးဘို႔အတြက္ပလက္ေဖာင္းမွာ.. တံခါးေတြမ်ားေပမယ္ဖြင္႔လိုမရတာေၾကာင္႔..လူအားသံုၿပီးေၿခကန္ဖြင္႔ထားတဲ

သင္႔ရာတံခါးေပါက္မွာပစၥည္တင္ကားကို ဆိုက္ကပ္လိုက္ရင္ေတာ႔…သင္ထံကို……လုပ္အံးုေလ….ဆိုတဲ႔စကားနဲအတူၿခ၀န္ထမ္းေလးရာက္လာၿပီး

သင္ဆီက..တစ္ေထာင္တန္တစ္ရြက္ကို..ကိုက္စားပါ႔မယ္

100% စစ္ေဆးၿခင္းေၾကာင္႔သင္႔ရဲ႔ပစၥည္းမ်ာ တင္/ခ ်ရန္….အလုပ္သမားခမ်ားေပးသြင္းၿပီးေသာ္လည္း…ယင္းေငြမ်ားဟာအလုပ္သမား၀န္ထမ္း

မ်ားနဲမသက္ဆိုင္သည္႔အလား…ေလဘာၿခမ်ားဟာ  သင္ထံမွ တစ္ေသာင္းမွ ႏွစ္ေသာင္းခြဲအတြင္း ……ဆိုမါလီဓါးၿပ မ်ားသဖြယ္..

ကိုက္၀ါးခြင္ရေရး က်ီးအာသလို၀ိုင္းစြာၾကပါမယ္..(မွတ္ခ်က္)ဒီေနရာတြင္သင္ ရန္ေတြ႔ေကာင္းရန္အလြန္အေရးၾကီးပါသည္..

ဒါေတြၿပီရင္ေတာ႔…သင္ထုတ္ယူခြင္လက္မွတ္ရယူရပါမယ္…

ထုတ္ယူခြင္လက္မွတ္ႏွင္႔ ..သင္တင္ၿပေသာစာရြက္စာတမ္းရွိ….ေရးသားခ်က္စာလုံး အမွားအမွန္ကို…

ယင္း၀န္ထမ္းမ်ားက..ဆယ္တန္းေမးခြန္းစစ္ေသာ..ကထိကမ်ားနယ္ေသးခ်ာစြာတိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရာတြင္…..သင္ တစ္လံုးမွားေနပါသလား

ၿပင္ဆင္ေၾကးအၿဖစ္သက္ညွာစြာ…သံုးေထာင္က်ပ္ခန္႔ကိုက္၀ါးသြားနိဳင္ပါတယ္….

သင္ပစၥည္းဂိတ္၀ကိုေရာက္ပါၿပီ…..ဂိတ္မႈးမွ..တက္ေရာက္စစ္ေဆးရန္မတတ္သာသၿဖင္႔….စစ္ေဆးခြင္႔ကို…တစ္ေထာင႔္ငါးရာက်ပ္ၿဖင္လဲလွယ္ေစပါတယ္

ဧည္ကပ္ၿပန္လည္အပ္ႏံွရာအနီးက..လံုၿခံဳေရးကလဲ..သင္ထံေၿပးလာတာကိုေတြရရင္ေတာ႔…..တစ္ေထာင္တန္တစ္ရြက္ကို ထပ္ထုတ္ထားေပးပါ

သင္ေရာပစၥည္းပါအၿပင္ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ႔…ဖုန္းဆက္ဖို႔န႔ဲ….ဘတ္စ္ ကားခ ငါးရာခန္႔သာက်န္မွာၿဖစ္ပါတယ္…

က်န္တဲ႔အေသးမြား..အစားခံရတာေလးေတြေတာ႔ထည္႔မေရးေတာ႔ပါ…….

မိတ္ေဆြ  B.S.W ၀င္းထဲသြားရင္သတိထား…..သင္အိပ္ကပ္ကိုၿခစားလိမ္မယ္

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com