ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္က ေဗဒင္ဆရာ Parke Kunkle (ပါကီ ကန္ကလဲ) က ကမာၻေျမႏွင့္ ေနလ ၊ နကၡတ္တာရာတိုု႔ ဆက္သြယ္ပုုံ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိလာသျဖင့္ ယခင္က သုုံးစြဲခဲ့သည့္ ေဗဒင္ကိန္းခန္း ေမြးလ ျဂိဳလ္အိမ္ ၁၂ မ်ဳိး ရွိခဲ့ရာမွ ၁၃ ခုုအထိ ရွိျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ ထုုတ္ျပန္လိုုက္သည္။ ယခုုတိုုးလာသည့္ ျဂိဳလ္အိမ္မွာ Ophiuchus: Nov. 29 – Dec. 17 (ေျမြအလမၺာယ္ဆရာ ဒ႑ာရီဇာတ္ေဆာင္) ျဖစ္ျပီး ႏိုု၀င္ဘာ ၂၉ မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခုုအသစ္ ေမြးလျဂိဳလ္အိမ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္သည္။

Capricorn: Jan. 20 – Feb. 16

Aquarius: Feb. 16 – March 11

Pisces: March 11- April 18

Aries: April 18- May 13

Taurus: May 13- June 21

Gemini: June 21- July 20

Cancer: July 20- Aug. 10

Leo: Aug. 10- Sept. 16

Virgo: Sept. 16- Oct. 30

Libra: Oct. 30- Nov. 23

Scorpio: Nov. 23- Nov. 29

Ophiuchus: Nov. 29- Dec. 17

Sagittarius: Dec. 17- Jan. 20

၎၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ အင္တာနက္ေဗဒင္ၾကည့္သူ၊ ေဗဒင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္သူမ်ားၾကားတြင္ အေတာ္ကိုု ဂယက္ရိုုက္သြားေၾကာင္း၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၾကေၾကာင္း အင္တာနက္ေပၚက လူမႈကြန္ယက္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဖ့ဘြတ္၊ တြစ္တာမ်ား အဆုုိအရ သိရသည္။

ယခုုသတင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ အဆိုုပါပုုဂၢဳိလ္၏ တြက္ခ်က္မႈမွာ အေရွ႔တိုုင္း ေဗဒင္နည္းကိုု သက္ေရာက္မႈရွိေသာ္လည္း အေနာက္တိုုင္း ေဗဒင္နည္းႏွင့္ မဆိုုင္ေၾကာင္း ေစာဒကတက္ၾကသည္ဟုုလည္း သိရသည္။ အေနာက္တိုုင္းေဗဒင္က ကမာၻႏွင့္ ေနကိုု အေျခခံျပီး အႏွစ္ ၅ ေထာင္ သက္တမ္းရွိ အေရွ႔တိုုင္း ေ၀ဒေဗဒင္က ကမာၻႏွင့္ နကၡတ္တာရာတိုု႔ ဆက္စပ္မႈကိုု အေျခခံသည္ဟုု ဆိုုၾကရာ Parke Kunkle (ပါကီ ကန္ကလဲ) က ေ၀ဒပညာျဖင့္ တြက္ခ်က္ျပီး ထုုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု ဆိုုသည္။

မည္သုုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ကိုုယ့္ေမြးလျဂိဳလ္အိမ္ကိုု မွီတည္ျပီး တြက္ခ်က္၍ လတ္တေလာ ခရီးသြား၊ မဂၤလာေဆာင္၊ အင္တာဗ်ဴးေျဖ၊ အလုုပ္ေလွ်ာက္မည့္သူမ်ားမွာ အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ့ အၾကပ္ရိုုက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။

About ဆူး

has written 398 post in this Website..

   Send article as PDF