ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ကတ္႐ႈိင္းယားရွိ အြမ္းစကက္ေဆး႐ံုတြင္ေဖယီအမ္းစထ ေရာင္းအမည္ရွိ ကေလးတစ္ဦးေမြးဖြားလာရာေမြးကတည္းက ေရွ႕သြားႏွစ္ေခ်ာင္း

ပါ၀င္လာေၾကာင္း DM သတင္းဌာနက ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အဆိုပါကေလးငယ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းသံုးပတ္က ေမြးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး

သူ၏ မိခင္ မစ္ေကာလ္ဖီးလ္ဒ္(၂၅ ႏွစ္)က သူသည္ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္တြင္ ကေလးအား ႏို႔တိုက္ရာ၌ စူးရွေသာ နာက်င္မႈကို ရရွိေသာေၾကာင့္

ကေလးအား ၾကည့္လိုက္ရာတြင္ သြားႏွစ္ေခ်ာင္း ေပါက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆုိသည္။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ မေမြးဖြားခင္ကတည္းက သြားမ်ားစတင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္ေပၚေသာ္လည္း ေျခာက္လသားမွ တစ္ႏွစ္အတြင္းသို႔ေရာက္မွသာ သြားမ်ားေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ကေလး ၂,၀၀၀ တြင္ တစ္ဦးႏႈန္းသည္ ေဖယီကဲ့သို႔ သြားတစ္ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေခ်ာင္း ေမြးကတည္းက ေပါက္လာတတ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

Share By Forward Mail……………..

About nyimalay

nyimalay has written 61 post in this Website..