အိႏိၵယႏိုင္င ံေျမာက္ပိုင္း ဟာယာနာၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ ရာဂ်စ္ရက္ဟက္ဗ (၉၄ႏွစ္)သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ကသူ၏ ပထမဆံုးကေလး ေမြးဖြားမႈအတြက္

ေအာင္ပြဲခံအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့သည္။သူ၏ဇနီး ရွာကန္တလာေဒ၀ီ(၅၀ႏွစ္)ကသူ႔အတြက္ သားဦးေလးကာ ရာဂ်စ္ကိုေမြးဖြားေပးခဲ့ရာ သူသည္

ကမၻာ့အသက္ အႀကီးဆံုး ကေလးအေဖျဖစ္လာေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္ မေက်နပ္ေသးဘဲ လာမည့္ႏွစ္တြင္

ေနာက္ထပ္ကေလးတစ္ဦး ရယူဦးမည္ဟု ဆုိသည္။ ရာဂ်စ္ရက္ဟက္ဗ္သည္ငယ္စဥ္က နပန္းသမားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လြန္စြာက်န္းမာသန္စြမ္းသူျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

ယခင္ ကမၻာ့အသက္အႀကီးဆံုး ကေလးအေဖမွာ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွပင္ျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယလယ္သမား နာႏုရမ္ေဂ်ာ္ဂီသည္၂၀၀၇ ခုႏွစ္က အသက္ ၉၀ အရြယ္တြင္

သူ၏ ၂၁ ေယာက္ေျမာက္ကေလး ကို ရရွိခဲ့ရာ ကမၻာ့အသက္အႀကီးဆံုး ကေလးအေဖအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားခဲ့သည္။

*** စြယ္စံုမီဒီယာ မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္ ။

About nyimalay

nyimalay has written 61 post in this Website..