အင္ဂလန္ ႏိုင္ငံ  စေကာ့တ လန္ျပည္နယ္     မွ ေတာင္တက္သမား တဦး ေပတစ္ေထာင္ အျမင့္ မွ ေခ်ာ္က် ေသာ္လဲ ဒဏ္ရာ အ နည္းငယ္ သာရျပီး အသက္ ရွင္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း ။ ကယ္ဆယ္ ေရး ရဟာတ္ယဥ္ ေရာက္သြား ခ်ိန္တြင္     ေတာင္တက္သမား  မစ္စတာ ေပၚတာ သံုးဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ သည္ မတ္တတ္ရပ္ လ်က္ ေျမပံုကို ေလ့လာေနေၾကာင္း ။  ေတာင္တက္  ႂကြမ္းက်င္ သူမ်ား က ယခု ကဲ့သို႕ အျမင့္ မွ က်၍ အသက္ရွင္ ႏိုင္သည္ မွာ အထူး ကံေကာင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ။   ေတာင္ေစာင္း သည္ ဆီးႏွင္းမ်ား ထူထတ္ စြာ က်ေန၍  ဒဏ္ရာ မျပင္းထန္ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္း ၾက သည္ ။ မစ္စတာ ေပၚတာ က ေနာင္တြင္ ဧဝရက္ေတာင္ ကို တက္ရန္ ၾကိဳးစားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ။

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-12324297

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-12334794

magazine-12324297

uk-scotland-12334794

Adam Potter survived a 1,000ft fall off Sgurr Choinnich Mor, near Ben Nevis, with superficial wounds to his face and breaks to his back. In eight weeks he plans to tackle Everest from the south side.

Climbing experts say survival in such conditions is largely down to luck. But other elements, like the gear you have with you and snowy conditions, could decrease the chance of serious injury.

  • Surviving a fall of such magnitude is largely down to luck
  • A climber may have better odds of survival in the winter

About zoe

has written 41 post in this Website..