အီဂ်စ္မွာအခုၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ့လူတသန္းဆနၵၿပပြဲ၊အီဂ်စ္ၿပည္ခ်စ္တပ္မေတာ္ရဲ့မွန္ကန္ေသာၿပည္သူလူထုကိုေဘးရန္မ်ားမွကာကြယ္ေရး၊

အာဏာရွင္မူဘာရက္ကခိုင္းေစတဲ့လက္နက္ၿဖင့္လူထုကိုၿဖိဳခြဲေရးကိုၿငင္းပါယ္ၿခင္းတို႔နဲ႔ပါတ္သက္ၿပီးဒီေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကိုထုပ္ၿပန္လိုက္ပါတယ္။

အီဂ်စ္စစ္တပ္ဟာေနာင္လာေနာက္သားေတြသမိုင္းမွာမွန္ကန္တဲ့ေကာင္းေသာတိုင္းၿပဳၿပည္ၿပဳလုပ္သြားတဲ့သူမ်ားအၿဖစ္ရာဇဝင္အဆက္ဆက္

မွာလူေသေသာ္လဲရဲေဘာ္ရဲ့သမိုင္းဘယ္ေတာ့မွမေသလို႔ေကာင္းေကာင္းေမာ္ကြန္တင္ရစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားေကာင္းေသာမြန္ၿမတ္ေသာသမိုင္းအစဥ္အလာထဲမွာဘဲပါခ်င္တယ္ဆိုတာမိဘၿပည္သူမ်ားကသိပါတယ္။

ဗိုလ္ေနဝင္း၊ဗိုလ္ေစာေမာင္နဲ႔အခုဗိုလ္သန္းေရွြတို႔ရဲ႔တိုင္းၿပည္အေပၚေစာ္ကားမွဳေႀကာင့္ဗမာတပ္ဟာလူသတ္၊ေက်ာင္းသားသတ္၊

အလုပ္သမားလယ္သမားသတ္၊ဘုရားသားေတာ္ဘုန္းႀကီးမ်ားပါမက်န္တသတ္ထဲသတ္ေနတဲ့ သတ္-မ-ေတာ္ အၿဖစ္

သမိုင္းမွာဘယ္လိုမွဖ်က္လို႔မရေတာ့တဲ့အမဲစက္ႀကီးထင္ခဲ့ပါၿပီ။

အေမာင္စစ္သည္ Military Commanders အားလံုးမွာဒီသမိုင္းအမဲစက္ထဲကရံုးထြက္ၿပီးၿပည္သူ႔ရင္ခြင္္ထဲၿပန္ဝင္လာဘို႔သမိုင္ေႀကြးက်န္ေနပါတယ္။

အီဂ်စ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့ၿပည္သူ႔ထံထုတ္ၿပန္ေႀကၿငာခ်က္——

၁) လူတိုငိးရဲ့လြတ္လပ္စြာေၿပာဆိုေတာင္းဆိုိုခ်က္ကိုစစ္တပ္ကေလးစားစြာၿဖင့္အာမခံခ်က္ေပး့္ပါတယ္။

၂)ဆနၵၿပၿပည္သူလူထုကလဲမည္သူမွတိုင္းၿပည္ရဲ့လံုၿခံဳေရး၊အိုးအိမ္၊ပုဂ္ဂလိက၊ၿပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကိုဖ်က္ဆီးမွဳမၿပဳလုပ္ရ။

၃)စစ္တပ္သည္ၿပည္သူလူထုကိုခ်ိမ္းေၿခာက္ရန္ၿပဳေနေသာလူဆိုးမ်ားရွိရင္မဆိုင္းမတြတာဝန္ယူသုတ္သင္မည္။

ဒါေတြကိုတိုင္းၿပည္နၤ႔လူမ်ိဳးအေပၚႀကေရာက္ေသာအနၵရာယ္မ်ားၿဖစ္လို႔လက္ပိုက္ႀကည့္ေနမည္မဟုတ္ပါ။

၄)စစ္တပ္သည္ၿပည္သူလူထုရဲ့တရားဝင္ဆနၵၿပမွဳအာူးလံုးကိုေလးးစားရိုေသပ္တယ္။

၅)The Armed Forces’ presence on the Egyptian streets is for your own sake, safety and security. Your Armed Forces have not and will not resort to the use of force against this great people.

စစ္တပ္သည္ၿပည္သူလူထုရဲံ့အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္္ကိုကာကြယ္ဘို႔ရွိေနရတာပါ။လူူထုကိုဘယ္တံုးကမွလက္နက္နဲ႔ရန္သတၱဳမၿပဳခဲ့သလို

အခုလဲဘာလက္နက္မွမသံုးပါဘူးလို႔ရဲရဲႀကီးအာမခံပါတယ္။

Commanders အားလံုးၿပည္သုလူထုကိုကာကြယ္ေပးႀကပါ။

ဗိုလ္သန္းေရွြတို႔အေပါင္းပါတစုကိုအၿမန္စြန္႔ခြါႀကပါ။

စစ္တပ္မွေကာင္းေသာသမိုင္းစာမ်ွက္နွာမွာပါခ်င္ႀကတဲ့တပ္သားအားလံုးကိုအေရးေပၚေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။

စစ္တပ္ထဲမွာၿဖန္႔ေဝေပးႀကပါ။

About timothy

timothy wynn has written 28 post in this Website..